Verlag
Dashöfer centar za obrazovanje i izdavačku djelatnost

Računovodstveni vodič za škole

Računovodstveni vodič za škole

999,00 Kn + PDV

Vrsta proizvoda: On-line knjiga

Web: onbsko.dashofer.hr

Zašto se pretplatiti na online knjigu Računovodstveni vodič za škole?

Zato što sadržava konkretne primjere iz prakse, knjiženja, upute i savjete za rješavanje svakodnevnih situacija u poslovanju. Svi tekstovi su namijenjeni ciljano za odjele računovodstva u školama. Online knjiga će se nadopunjavati novim sadržajima i aktualizirati sukladno zakonskim promjenama. 

Više informacija o proizvodu >>

Komentar Zakona o zaštiti okoliša

Komentar Zakona o zaštiti okoliša

999,00 Kn + PDV

Vrsta proizvoda: On-line knjiga

Web: onblexodp.dashofer.hr

Online knjiga uz redovno ažuriranje odgovara svim trenutnim zakonskim promjenama. 

Više informacija o proizvodu >>

Vodič kroz javnu nabavu sukladno novom zakonskom okviru

Vodič kroz javnu nabavu sukladno novom zakonskom okviru

1 470,00 Kn + PDV

Vrsta proizvoda: On-line knjiga

Web: onbvz.dashofer.hr

Ova online knjiga će se aktualizirati kada dođe do zakonskih promjena te nadopunjavati odgovorima na primjere iz prakse.

Više informacija o proizvodu >>

PDV kod proračunskih korisnika

PDV kod proračunskih korisnika

699,00 Kn + PDV

Vrsta proizvoda: On-line knjiga

Web: onbpdvropo.dashofer.hr

Tema online knjige je primjena poreza na dodanu vrijednost kod proračunskih korisnika.

Više informacija o proizvodu >>

Računovodstvo udruga i drugih neprofitnih organizacija

Računovodstvo udruga i drugih neprofitnih organizacija

999,00 Kn + PDV

Vrsta proizvoda: On-line knjiga

Web: onbno.dashofer.hr

Zašto se pretplatiti na priručnik: Računovodstvo udruga i drugih neprofitnih organizacija?

Od 1.1.2015. donošenjem Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, propisane su čl. 45. Zakona za udruge i druge neprofitne organizacije i novčane kazne za prekršaje. Naime:

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn do 200.000,00 kn kaznit će se za prekršaj neprofitna organizacija koja vodi dvojno knjigovodstvo, a novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn do 50.000,00 kn kaznit će se za prekršaj neprofitna organizacija koja vodi jednostavno knjigovodstvo ako:

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn do 20.000,00 kn kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka osoba zakonski zastupnik neprofitne organizacije koja vodi dvojno knjigovodstvo, a novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn do 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka osoba zakonski zastupnik neprofitne organizacije koja vodi jednostavno knjigovodstvo.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn do 50.000,00 kn kaznit će se za prekršaj čelnik tijela državne uprave, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ako odobri isplatu neprofitnoj organizaciji koja nije upisana u Registar neprofitnih organizacija.

... Cijeli popis možete pročitati ovdje.

Više informacija o proizvodu >>

jQuery( ".sem_box" ).prepend( "
" );