Seminar:
Aktualnosti u Informacijskom sustavu gospodarenja otpadom i primjeri kružnog gospodarstva u području otpada

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: kn bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: -dnevni | vrijeme

Tema

Webinar obuhvaća edukaciju o osnovnim pretpostavkama i najznačajnijim aktualnostima u području informacijskog sustava gospodarenja otpadom. Budući da su brojne tvrtke obveznice prijave podataka, a šira javnost zainteresirana za unapređenje transparentnog izvješćivanja u ovome području, seminar upoznaje polaznike sa obvezama dostavljanja podataka. Osim toga, polaznici će se tijekom seminara upoznati s određenim bazama i aplikacijama, kao što su Eloo - sustav evidencije lokacija odbačenog otpada, Portal sprječavanja nastanka otpada te Preglednik za gospodarenje građevnim otpadom i dr.

Radi sve većeg interesa poslovnog sektora za koncept kružnog gospodarstva, u kojem održivo gospodarenje otpadom ima centralnu ulogu, polaznici će kroz seminar biti upoznati s pravnim okvirom ovoga koncepta te mogućnostima koje nudi ovakvo poslovanje. Tijekom predavanja biti će izdvojeni i primjeri dobre prakse te razmijenjene informacije o dionicima koji su uspješno prilagodili svoje poslovanje kružnome konceptu.

Predviđeno trajanje webinara do 11 do 12:30 sati.

termin

Trenutačno nemamo određen termin. Ako ste zainteresirani za seminar o ovoj temi, molimo vas da nam se obratite putem obrasca za kontakt.
Najraniji termin:
Mjesto:

Sadržaj - Aktualnosti u Informacijskom sustavu gospodarenja otpadom i primjeri kružnog gospodarstva u području otpada

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

Webinar obuhvaća edukaciju o osnovnim pretpostavkama i najznačajnijim aktualnostima u području informacijskog sustava gospodarenja otpadom. Budući da su brojne tvrtke obveznice prijave podataka, a šira javnost zainteresirana za unapređenje transparentnog izvješćivanja u ovome području, seminar upoznaje polaznike sa obvezama dostavljanja podataka. Osim toga, polaznici će se tijekom seminara upoznati s određenim bazama i aplikacijama, kao što su Eloo - sustav evidencije lokacija odbačenog otpada, Portal sprječavanja nastanka otpada te Preglednik za gospodarenje građevnim otpadom i dr.

Radi sve većeg interesa poslovnog sektora za koncept kružnog gospodarstva, u kojem održivo gospodarenje otpadom ima centralnu ulogu, polaznici će kroz seminar biti upoznati s pravnim okvirom ovoga koncepta te mogućnostima koje nudi ovakvo poslovanje. Tijekom predavanja biti će izdvojeni i primjeri dobre prakse te razmijenjene informacije o dionicima koji su uspješno prilagodili svoje poslovanje kružnome konceptu.

Predviđeno trajanje webinara do 11 do 12:30 sati.

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Predavač/Predavačica - Aktualnosti u Informacijskom sustavu gospodarenja otpadom i primjeri kružnog gospodarstva u području otpada

dr.sc. Mira Zovko

dr.sc. Mira Zovko

Mira Zovko ima 20 godina iskustva u području zdravstvene ekologije i zaštite okoliša, s osvrtom na praćenje i izvješćivanje i prikaz podataka javnosti pokazateljima okoliša te na sustave upravljanja okolišem. Posljednjih 10 godina radi u Agenciji za zaštitu okoliša (od 2015. Hrvatska agencija za zaštitu okoliša i prirode) kao voditeljica Odjela za dokumente zaštite okoliša. Najveći dio vremena posvećena je poslovima obrade podataka i izradi procjena stanja za razna područja okoliša, a osobito područja integriranih tema kao što su Turizam i okoliš, Okoliš i zdravlje, Kružno gospodarstvo i dr. Izvršna je urednica Izvješća o stanju okoliša u RH koje Vladi RH i Hrvatskome saboru te široj javnosti daju uvid u trendove okoliša u državi. Također surađuje s Europskom agencijom za okoliš i Ujedinjenim narodima na europskom, odnosno globalnom izvješću o stanju okoliša. Rukovodi uspostavom i nadogradnjom dijela Informacijskog sustava zaštite okoliša RH u području tzv. općih tema zaštite okoliša, s naglaskom na dokumente zaštite okoliša (strategije, planovi, programi i izvješća), sustav upravljanja okolišem EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) i dr.  Članica je radnih skupina i povjerenstava pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode i drugim ministarstava za izradu strateško-planskih dokumenata te zakonskih i podzakonskih akata za opće područje okoliša. Također je članica EIONET-a (europskog sustava razmjene podataka) i Odbora za EMAS pri Europskoj komisiji. Od 2007. godine aktivna je u Tehničkom odboru 207 – Upravljanje okolišem Hrvatskog zavoda za norme te ima praksu u uvođenju sustava upravljanja okolišem u organizacije, s posebnim osvrtom na sustav EMAS. Autorica je oko tridesetak znanstvenih i stručnih radova, članica nekoliko udruženja i projektnih timova iz područja okoliša, biologije i biotehnologije.

Uvjeti i prijava - Aktualnosti u Informacijskom sustavu gospodarenja otpadom i primjeri kružnog gospodarstva u području otpada

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.