Seminar:
Alati i instrumenti kontrolinga

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: kn bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: -dnevni | vrijeme

Tema

Primjena odgovarajućih instrumenata čini cjeloviti i kvalitetan, integrirani kontroling. Objedinjavanje i međusobno nadopunjavanje operativnog, strategijskog i normativnog menadžmenta podrazumijeva integrativnu stručnu podršku kontrolinga na svakoj razini.

Postavlja se pitanje koje instrumente upotrebljavati? Kako odabrati skup instrumenata kontrolinga koji učinkovito mogu pomoći menadžmentu u procesu odlučivanja i upravljanja? Osnovni kriteriji u izboru prikladnih instrumenata kontrolinga su: usmjeravanje na rješenje problema i cjelovitost.

termin

Trenutačno nemamo određen termin. Ako ste zainteresirani za seminar o ovoj temi, molimo vas da nam se obratite putem obrasca za kontakt.
Najraniji termin:
Mjesto:

Sadržaj - Alati i instrumenti kontrolinga

Predviđeno trajanje webinara od 9 do 13 sati.

Iz programa izdvajamo:

Teorija i tipovi instrumenata kontrolinga

Detaljno o svakom instrumentu

 • ABC analize
 • Metode obračuna troškova i učinaka
 • Prag rentabilnosti / točka pokrića
 • Doprinos pokriću fiksnih troškova / kontribucijska marža
 • Analiza primarnog i sekundarnog odstupanja
 • Analiza uzroka odstupanja
 • Operativni indikatori ranog upozorenja
 • ”Što ako” analize
 • ABC i XYZ analize
 • SWOT analiza
 • Analiza starosne strukture proizvoda / usluge
 • BCG matrica
 • Balanced Scorecard / Sustainable Balanced Scorecard

Zadaci i vježbe na primjerima odabranih instrumenata

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

Primjena odgovarajućih instrumenata čini cjeloviti i kvalitetan, integrirani kontroling. Objedinjavanje i međusobno nadopunjavanje operativnog, strategijskog i normativnog menadžmenta podrazumijeva integrativnu stručnu podršku kontrolinga na svakoj razini.

Postavlja se pitanje koje instrumente upotrebljavati? Kako odabrati skup instrumenata kontrolinga koji učinkovito mogu pomoći menadžmentu u procesu odlučivanja i upravljanja? Osnovni kriteriji u izboru prikladnih instrumenata kontrolinga su: usmjeravanje na rješenje problema i cjelovitost.

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Ciljana skupina - Alati i instrumenti kontrolinga

Poduzetnici, vlasnici, direktori, plan i analiza, kontroling, računovodstvo, revizija, menadžment.

Predavač/Predavačica - Alati i instrumenti kontrolinga

Mr.sc. Katarina Boban Filipančić

Mr.sc. Katarina Boban Filipančić

Katarina Boban Filipančić, mr.sc, vlasnica je i direktorica tvrtke OrganizELA. Diplomirala je Poslovnu informatiku, zatim financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirala je iz područja Europskih studija na francuskom sveučilištu Pantheon Assas Paris II, a titulu magistre znanosti stekla je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Njena tvrtka OrganizELA pruža usluge vođenja kontrolinga, računovodstva, savjetovanja, izrade poslovnih planova te pomoć pri pronalaženju sredstava i prijave projekata za sredstva iz EU fondova. OrganizELA ima 100% realizaciju u pisanju i provedbi EU projekata, kao i poslovnih planova za druge izvore financiranja.

Govori engleski i francuski jezik, a pasivno talijanski i španjolski.

Uvjeti i prijava - Alati i instrumenti kontrolinga

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.