Konferencije

Javna nabava

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 85 Eur / 640.43 Kn bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: trajanje konferencije 08:30-10:30

Više informacija i registracija

Tema

U izvješću o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave jedna od karakterističnih pogrešaka naručitelja navodi se da naručitelji prilikom pregleda i ocjene pristiglih ponuda, ocjenu ponuda ne vrše ...

termin

Najraniji termin: 23.2.2023