Seminar:
Pravila o PDV-u o vanjskoj trgovini - uključujući i europsku sudsku praksu

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: kn bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: -dnevni | vrijeme

Tema

Webinar će biti fokusiran na aktualna pitanja u vezi s pružanjem usluga i isporukom robe. Usredotočit ćemo se na specifičnosti različitih vrsta isporuka na inozemna tržišta te decidirano razlučiti  kada je potrebno obračunati i platiti hrvatski PDV, kada je transakcija oslobođena PDV-a a kada dolazi do prijenosa porezne obveze.

U ovom webinaru će također biti riječi o tome kako pravilno evidentirati račune koje su nam izdali stranci, te ostale zanimljive teme. Podsjetit ćemo vas na vaše obveze utvrđivanja PDV-a i na implikacije stalne poslovne jedinice koja je stvorena za potrebe PDV-a. Također ćemo vas izvijestiti o promjenama donesenim do ove godine a odnose se na isporuku robe u Uniju, uzastopne isporuke i opoziv skladištenja. Naime, PDV Direktiva Vijeća (EU) 2018/1910 Direktiva Vijeća (EU) 2019/475 propisuju  dodatna pojednostavljenja za  aranžman za premještanje dobara u drugu državu članicu te dodatno evidentiranje te transakcije u  Zbirnoj prijavi (ZP obrasci). Biti će riječi o pojednostavljenjima kod  isporuka u nizu te dokazivanju uvjeta propisanih za  oslobođenje od PDV-a za isporuke dobara unutar EU-a i  ostale aktualnosti.

termin

Trenutačno nemamo određen termin. Ako ste zainteresirani za seminar o ovoj temi, molimo vas da nam se obratite putem obrasca za kontakt.
Najraniji termin:
Mjesto:

Sadržaj - Pravila o PDV-u o vanjskoj trgovini - uključujući i europsku sudsku praksu

Predviđeno trajanje webinara od 9 do 13 sati.

Raspored webinara:

1. Identificiranje poslovnih partnera

 • važnost sjedišta i stalne poslovne jedinice (izvođač i naručitelj),
 • kupac nema PDV ID broj - što učiniti?

2. Utvrđivanje mjesta oporezivanja - opća i posebna pravila (kako odrediti gdje treba platiti PDV)

 • primjeri najčešćih usluga (usluge prijevoza, konzultantske usluge, usluge sastavljanja, elektronički pružene usluge),
 • primjeri prijavljivanja poslovnih događaja u PDV-O obrascu,
 • građevinske usluge pružene u drugoj državi članici i u trećim zemljama,
 • primanje i evidentiranje računa za usluge koje pruža stranac,
 • pravodoban obračun i odbitak PDV-a.

3. Isporuka i stjecanje dobara - Implikacije PDV-a za isporuke i premještanje unutar Unije

 • isporuka robe poreznom obvezniku koji je identificiran za potrebe PDV-a u drugoj državi članici (uvjeti),
 • predujmovi primljeni iz EU,
 • stjecanje dobara iz drugih država članica,
 • obračun i odbitak PDV-a,
 • privremeno kretanje robe unutar Unije,
 • premještanje dobara.

4. Trostrane i uzastopne transakcije (transakcije u nizu)

5. Izmjene i dopune koje su stupile na snagu 1.1.2020 o isporuci robe u Uniju, uzastopnim isporukama i premještanju dobara.

6. Trenutna europska sudska praksa

Kada  vaš poslovni uspjeh ide uzlaznom putanjom, sve je širi raspon različitih  PDV transakcija na koje ćete naići.  Sama prisutnost PDV-a  ne smije  uzrokovati dodatne troškove za vaše poslovanje ukoliko  su vaši porezni tretmani te tretmani vaših partnera ispravni i usklađeni. Samo tako ćete zadržati  neutralnost PDV-a i izbjeći  davanja očitovanja Poreznoj upravi u situaciji kada ona uoči nesklad po vašem PDV ID broju u bazi VIES.

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

Webinar će biti fokusiran na aktualna pitanja u vezi s pružanjem usluga i isporukom robe. Usredotočit ćemo se na specifičnosti različitih vrsta isporuka na inozemna tržišta te decidirano razlučiti  kada je potrebno obračunati i platiti hrvatski PDV, kada je transakcija oslobođena PDV-a a kada dolazi do prijenosa porezne obveze.

U ovom webinaru će također biti riječi o tome kako pravilno evidentirati račune koje su nam izdali stranci, te ostale zanimljive teme. Podsjetit ćemo vas na vaše obveze utvrđivanja PDV-a i na implikacije stalne poslovne jedinice koja je stvorena za potrebe PDV-a. Također ćemo vas izvijestiti o promjenama donesenim do ove godine a odnose se na isporuku robe u Uniju, uzastopne isporuke i opoziv skladištenja. Naime, PDV Direktiva Vijeća (EU) 2018/1910 Direktiva Vijeća (EU) 2019/475 propisuju  dodatna pojednostavljenja za  aranžman za premještanje dobara u drugu državu članicu te dodatno evidentiranje te transakcije u  Zbirnoj prijavi (ZP obrasci). Biti će riječi o pojednostavljenjima kod  isporuka u nizu te dokazivanju uvjeta propisanih za  oslobođenje od PDV-a za isporuke dobara unutar EU-a i  ostale aktualnosti.

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Predavač/Predavačica - Pravila o PDV-u o vanjskoj trgovini - uključujući i europsku sudsku praksu

Mira Ognjan mag.oec.

Mira Ognjan mag.oec.

Stalni je sudski vještak za računovodstvo i financije pri Trgovačkom sudu u Zagrebu. Bila je dugogodišnji profesor knjigovodstva u Prvoj ekonomskoj školi u Zagrebu. Dugi niz godina bavi se računovodstvenim consultingom. Bila je predavač na nekoliko Međunarodnih konferencija iz područja računovodstva. Predavačica je redovita suradnica "On line knjižnice za računovođe " gdje je napisala preko stotinu stručnih računovodstvenih članaka i odgovorila na ogroman broj pitanja klijenata. Vanjska je suradnica "Verlag Dashöfer" d.o.o. te je za tu tvrtku odradila velik broj poslovnih edukacija različitih tema te nekoliko "in house" savjetovanja gdje predavačica dolazi u tvrtku i individualnim pristupom rješava računovodstvene probleme klijenta.

Uvjeti i prijava - Pravila o PDV-u o vanjskoj trgovini - uključujući i europsku sudsku praksu

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.