Seminar:
Novi Stečajni zakon

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: kn bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: -dnevni | vrijeme

Tema

Stečajni zakon ("Narodne novine" br. 71/15., 104/17., 36/22.) propisuje pravila pokretanja i vođenja predstečajnog i stečajnog postupka, a zamijenio je u dijelu koji se odnosi na predstečaj dotadašnji Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine br. 108/12, 144/12-Uredba, 81/13, 112/13). S obzirom da vjerovnicima nije dopušteno naplatiti se izvan pokrenutog predstečajnog ili stečajnog postupka, poduzetnicima je iznimno važno upoznati se s pravilima tih postupaka, koje su točno razlike između ta dva postupka, jesu li uklonjene financijske prepreke za pokretanje stečajnog postupka koje su do sada bile glavni razlog zbog kojeg vjerovnici nisu inicirali taj postupak nad svojim dužnicima (problematika predujmljivanja troškova), koje su pretpostavke za otvaranje predstečajnog postupka i njegov tijek te pravne posljedice njegovog otvaranja i provedbe, zatim koje su pretpostavke za otvaranje stečajnog postupka i njegov tijek te pravne posljedice njegovog otvaranja i provedbe, što je i koja je uloga stečajnog plana, koje su pretpostavke i učinci oslobađanja dužnika od preostalih obveza, tko odlučuje o pokretanju predstečajnih i stečajnih postupaka, koja je uloga Financijske agencije u tome te koje su obveze i prava dužnika i vjerovnika u navedenim postupcima.

termin

Trenutačno nemamo određen termin. Ako ste zainteresirani za seminar o ovoj temi, molimo vas da nam se obratite putem obrasca za kontakt.
Najraniji termin:
Mjesto:

Sadržaj - Novi Stečajni zakon

Teme seminara:

 • na koga se uopće primjenjuje Stečajni zakon i moramo li išta o tome znati, ako nas ne zanima stečaj i bavimo se isključivo vlastitim poslovanjem;
 • ciljevi stečajnog postupka i njegovi sudionici;
 • što je izmijenjeno u odnosu na ranije zakonodavno uređenje prije 31.3.2022.;
 • tko je obvezan pokrenuti postupak predstečajne nagodbe i u kojem roku;
 • koja tijela ili subjekti sudjeluju u tom postupku i koja se postupovna pravila u njemu primjenjuju;
 • imamo li pravo žalbe u postupku predstečajne nagodbe;
 • koju su pravni učinci sklopljene predstečajne nagodbe;
 • kako postupak predstečajne nagodbe utječe na ovršne postupke i postupke osiguranja koji su u tijeku, a kakav je njegov odnos sa stečajnim postupkom koji se vodi pred nadležnim trgovačkim sudom prema Stečajnom zakonu;
 • pretpostavke za pokretanje i vođenje stečajnog postupka;
 • što s instrumentima osiguranja koja nam je izdao dužnik koji je u postupku predstečajne nagodbe i stečaja;
 • koje su obveze direktora odnosno članova uprave društava s ograničenom odgovornošću i drugih trgovačkih društava u situaciji nelikvidnosti ili insolventnosti;
 • koje su obveze i koja je uloga nadzornog odbora, ako ga društvo ima, u istim situacijama;
 • na što paziti prilikom sklapanja ugovora s drugim poduzetnicima, kako bi sve odredbe ugovora bile valjane u smislu ovoga zakona;
 • što konkretno moramo poduzeti da bismo od sebe otklonili prekršajnu odgovornost prema ovom zakonu i plaćanje visoke novčane kazne
 • koja su to temeljna pravila financijskog poslovanja;
 • što zakon od nas traži u smislu upravljanja poslovnim rizicima.

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

Stečajni zakon ("Narodne novine" br. 71/15., 104/17., 36/22.) propisuje pravila pokretanja i vođenja predstečajnog i stečajnog postupka, a zamijenio je u dijelu koji se odnosi na predstečaj dotadašnji Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine br. 108/12, 144/12-Uredba, 81/13, 112/13). S obzirom da vjerovnicima nije dopušteno naplatiti se izvan pokrenutog predstečajnog ili stečajnog postupka, poduzetnicima je iznimno važno upoznati se s pravilima tih postupaka, koje su točno razlike između ta dva postupka, jesu li uklonjene financijske prepreke za pokretanje stečajnog postupka koje su do sada bile glavni razlog zbog kojeg vjerovnici nisu inicirali taj postupak nad svojim dužnicima (problematika predujmljivanja troškova), koje su pretpostavke za otvaranje predstečajnog postupka i njegov tijek te pravne posljedice njegovog otvaranja i provedbe, zatim koje su pretpostavke za otvaranje stečajnog postupka i njegov tijek te pravne posljedice njegovog otvaranja i provedbe, što je i koja je uloga stečajnog plana, koje su pretpostavke i učinci oslobađanja dužnika od preostalih obveza, tko odlučuje o pokretanju predstečajnih i stečajnih postupaka, koja je uloga Financijske agencije u tome te koje su obveze i prava dužnika i vjerovnika u navedenim postupcima.

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Ciljana skupina - Novi Stečajni zakon

Svi poduzetnici, obrtnici, gospodarski subjekti, trgovci i drugi subjekti na tržištu, osobe javnog prava, pravne osobe s javnim ovlastima, ostali koji žele saznati osnovne informacije o predstečajnom i stečajnom postupku.

Ključne riječi - Novi Stečajni zakon

seminar, Zakon, predstečajni postupak, Zakon o stečaju, vjerovnici, dužnosnici, obaveze, novi zakon, stečaj, postupak, predstečaj, bakrot

Predavač/Predavačica - Novi Stečajni zakon

Darko Graf dipl. iur.

Darko Graf dipl. iur.

 Nakon završenog pripravničkog staža u odvjetništvu, položenog pravosudnog ispita i upisa u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore, osniva i započinje rad u vlastitom odvjetničkom društvu Alija Hrastinski & Graf, j.t.d. sa sjedištem u Zagrebu, u kojem i trenutno radi kao odvjetnik. U odvjetništvu je neprekidno od 2003. godine, od kada se najčešće susreće s pitanjima i problematikom radnog, ovršnog i građanskog prava.

Uvjeti i prijava - Novi Stečajni zakon

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.