Seminar:
Ozljede na radu

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 499 kn bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni | vrijeme 09:00-10:00

Tema

Poslodavac je obvezan na temelju procjene rizika primjenjivati pravila zaštite na radu, preventivne mjere, organizirati i provoditi radne i proizvodne postupke, odnosno metode te poduzimati druge aktivnosti za sprječavanje i smanjenje izloženosti radnika utvrđenim rizicima, kako bi otklonio ili sveo na najmanju moguću mjeru vjerojatnost nastanka ozljede na radu, oboljenja od profesionalne bolesti ili bolesti u vezi s radom te kako bi na svim stupnjevima organizacije rada i upravljanja osigurao bolju razinu zaštite na radu.

Zakonom o zaštiti na radu propisane su obveze poslodavca s ciljem sprječavanja ozljeda na radu, ali i obveze postupanja u slučaju ozljede na radu. Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju propisane su značajke ozljede na radu, odnosno što se smatra ili ne smatra ozljedom na radu, kao i sam postupak prijave ozljede na radu.

U kontekstu pandemije i sve brojnijeg rada od kuće, u području priznavanja ozljeda na radu kroz različite situacije u praksi pojavili su se novi izazovi.

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 3.3.2022
Mjesto: ONLINE

Sadržaj - Ozljede na radu

Predviđeno trajanje webinara od 10:00 do 11:00 sati.

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

Poslodavac je obvezan na temelju procjene rizika primjenjivati pravila zaštite na radu, preventivne mjere, organizirati i provoditi radne i proizvodne postupke, odnosno metode te poduzimati druge aktivnosti za sprječavanje i smanjenje izloženosti radnika utvrđenim rizicima, kako bi otklonio ili sveo na najmanju moguću mjeru vjerojatnost nastanka ozljede na radu, oboljenja od profesionalne bolesti ili bolesti u vezi s radom te kako bi na svim stupnjevima organizacije rada i upravljanja osigurao bolju razinu zaštite na radu.

Zakonom o zaštiti na radu propisane su obveze poslodavca s ciljem sprječavanja ozljeda na radu, ali i obveze postupanja u slučaju ozljede na radu. Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju propisane su značajke ozljede na radu, odnosno što se smatra ili ne smatra ozljedom na radu, kao i sam postupak prijave ozljede na radu.

U kontekstu pandemije i sve brojnijeg rada od kuće, u području priznavanja ozljeda na radu kroz različite situacije u praksi pojavili su se novi izazovi.

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Predavač/Predavačica - Ozljede na radu

dr. sc. Darko Palačić

dr. sc. Darko Palačić

doktor znanosti u području zaštite na radu sa 30 godina iskustva u zaštiti na radu, zaštiti od požara, zaštiti okoliša i privatnoj zaštiti.U svojoj karijeri obavljao je poslove vatrogasca, stručnjaka zaštite na radu, rukovoditelja odjela za sigurnost, privatnog detektiva, predavača, auditora ikonzultanta.Vodi i koordinira poslove tjelesne zaštite i upravljanja kvalitetom u tvrtki ALZAS ALARMS d.o.o. Tijekom godina bavio se istraživanjem različitih funkcija poslovnih procesa u području sustava upravljanja sigurnošću, o čemu je objavio niz znanstvenih i stručnih radova. Od 2007. godine radi kao profesor visoke škole na Visokoj školi za sigurnost, s pravom javnosti u Zagrebu. Kao konzultantprovodi edukacijete savjetovanja za uspostavu i održavanje sustava upravljanja sigurnošću, okolišem i kvalitetom uz stalno praćenje zakonske regulative iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i drugih područja sigurnosti. Za potrebe certifikacijskih organizacija provodi nadzorne i certifikacijske audite sustava upravljanja prema međunarodnim normama.

 

Kao predstavnik visokoškolskih ustanova član je Sektorskog vijeća XXIV. Sigurnost i obrana, Hrvatski kvalifikacijski okvir, Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Član je komisije za nadzor nad radom ovlaštene osobe i reviziju danog ovlaštenja, Zavod za unapređivanje zaštite na radu, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.

 

Uvjeti i prijava - Ozljede na radu

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se
  • ONLINE
  • 3.3.2022
  • dr. sc. Darko Palačić
  • 499 kn + PDV
Input:

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.