Seminar:
Računovodstvo za neračunovođe

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: - kn bez PDV , uključuje radne materijale i osvježenje tijekom cijelog tečaja.

Trajanje: -trajanje seminara

Tema

Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara.

Namjena seminara

Seminar ima cilj upoznati polaznike s primjenom računovodstva u poslovanju, računovodstvenim standardima, politikama i načelima. Važna je spoznaja utjecaja računovodstvenih odluka na pojedine pozicije financijskih izvještaja i njihovu inerepretaciju, te kasnije poslovne analize u okviru upravljačkih procesa. Primjeri iz prakse obuhvatit će ključne momente poslovanja i financijskog stanja. Polaznici imaju priliku razumjeti osnovne računovodstvene pojmove i kategorije, kako funkcionira računovodstveni proces, osnove tehnika knjiženja poslovnih promjena, izrade temeljnih financijskih izvještaja (sveobuhvatne dobiti, bilance) na temelju bruto bilance, uz primjenu baznog pristupa, kako planirati, pratiti i izvještavati o novčanim tokovima i promjenama u kapitalu.

Računovodstvo je zaokruženi sustav evidencije u kojem se na poseban način planiraju, evidentiraju, kontroliraju i analiziraju stanja i kretanja sredstava i poslova u poduzećima i s tim u vezi sastavljaju računovodstvene informacije. Usuštini to je vještina popisivanja, mjerenja i tumačenja svih ekonomskih aktivnosti poduzeća ili institucije. Važna uloga računovodstva  nadzor imovine i procjena učinaka poslovnih aktivnosti, te osiguravanje podloga za upravljačke procese i donošenje optimalnih poslovnih odluka. Odgovorne osobe u poduzećima i institucijama trebaju razumjeti osnove i logiku računovodstvenih radnji i znati koristiti financijskim izvještajima iz računovodstva.

Suvremeno je računovodstvo čvrsto povezano s gospodarstvom kojem se kontinuirano prilagođava i iz kojeg je zapravo i proizašlo. Zato je važno da i neračunovođe ovladaju bitnim momentima računovodstva.

Program seminara:

 • Pojam, osnovna obilježja i svrha računovodstva
 • Važnost ažurnosti i točnosti računovodstvenih podataka
 • Knjigovodstvene pogreške i metode njihova ispravljanja
 • Računovodstveni proces - pojam, sadržaj, poslovni događaji
 • Uloga i značaj računovodstvenih politika
 • Knjigovodstvene isprave - pojam, značaj, vrste, kontrola i čuvanje
 • Konto i kontni plan - pojam, pravila knjiženja, zaključak konta
 • Bruto bilanca
 • Poslovne knjige - pojam, vrste, otvaranje i zaključak
 • Sastavljanje financijskih izvještaja
 • Temeljni financijski izvještaji - Bilanca
 • Bilanca-pojmovno određenje i sruktura
 • Dugotrajna nematerijalna, materijalna i financijska  imovina
 • Potraživanja - dugotrajna i kratkotrajna
 • Zalihe
 • Novac i novčani ekvivalenti
 • Temeljni financijski izvještaji - Sveobuhvatna dobit
 • Račun dobiti i gubitka - pojmovno određenje i vrste iskaza
 • Poslovni prihodi: od prodaje, ostali, bonusi
 • Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje
 • Troškovi materijala
 • Troškovi ljudskih resursa
 • Amortizacija dugotrajne imovine
 • Ostali poslovni troškovi
 • Vrijednosna usklađenja
 • Rezerviranja
 • Financijski prihodi i rashodi
 • Izvanredni prihodi i rashodi
 • Dobit i raspodjela dobiti
 • Temeljni financijski izvještaji - Novčani tokovi
 • Temeljni financijski izvještaji - Promjene u kapitalu
 • Temeljni pokazatelji analize financijskih izvještaja
 • Sustavi pokazatelja i sintetički pokazatelji

U cijenu su uključeni:

 • materijali
 • kava
 • ručak
 • certifikat o prisustvu na seminaru

termin

Trenutačno nemamo određen termin. Ako ste zainteresirani za seminar o ovoj temi, molimo vas da nam se obratite putem obrasca za kontakt.
Najraniji termin:
Mjesto:

Sadržaj - Računovodstvo za neračunovođe

08:45 - 09:00 - Prijem i registracija sudionika

09:00 - 11:00

 • predavanje

11:00-11:30 - Pauza za kavu

11:30-13:00

 • predavanje

13:0-14:00- Pauza za ručak

14:00-16:00

 • predavanje

Lokacija održavanja seminara:

Split

Zagreb

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara.

Namjena seminara

Seminar ima cilj upoznati polaznike s primjenom računovodstva u poslovanju, računovodstvenim standardima, politikama i načelima. Važna je spoznaja utjecaja računovodstvenih odluka na pojedine pozicije financijskih izvještaja i njihovu inerepretaciju, te kasnije poslovne analize u okviru upravljačkih procesa. Primjeri iz prakse obuhvatit će ključne momente poslovanja i financijskog stanja. Polaznici imaju priliku razumjeti osnovne računovodstvene pojmove i kategorije, kako funkcionira računovodstveni proces, osnove tehnika knjiženja poslovnih promjena, izrade temeljnih financijskih izvještaja (sveobuhvatne dobiti, bilance) na temelju bruto bilance, uz primjenu baznog pristupa, kako planirati, pratiti i izvještavati o novčanim tokovima i promjenama u kapitalu.

Računovodstvo je zaokruženi sustav evidencije u kojem se na poseban način planiraju, evidentiraju, kontroliraju i analiziraju stanja i kretanja sredstava i poslova u poduzećima i s tim u vezi sastavljaju računovodstvene informacije. Usuštini to je vještina popisivanja, mjerenja i tumačenja svih ekonomskih aktivnosti poduzeća ili institucije. Važna uloga računovodstva  nadzor imovine i procjena učinaka poslovnih aktivnosti, te osiguravanje podloga za upravljačke procese i donošenje optimalnih poslovnih odluka. Odgovorne osobe u poduzećima i institucijama trebaju razumjeti osnove i logiku računovodstvenih radnji i znati koristiti financijskim izvještajima iz računovodstva.

Suvremeno je računovodstvo čvrsto povezano s gospodarstvom kojem se kontinuirano prilagođava i iz kojeg je zapravo i proizašlo. Zato je važno da i neračunovođe ovladaju bitnim momentima računovodstva.

Program seminara:

 • Pojam, osnovna obilježja i svrha računovodstva
 • Važnost ažurnosti i točnosti računovodstvenih podataka
 • Knjigovodstvene pogreške i metode njihova ispravljanja
 • Računovodstveni proces - pojam, sadržaj, poslovni događaji
 • Uloga i značaj računovodstvenih politika
 • Knjigovodstvene isprave - pojam, značaj, vrste, kontrola i čuvanje
 • Konto i kontni plan - pojam, pravila knjiženja, zaključak konta
 • Bruto bilanca
 • Poslovne knjige - pojam, vrste, otvaranje i zaključak
 • Sastavljanje financijskih izvještaja
 • Temeljni financijski izvještaji - Bilanca
 • Bilanca-pojmovno određenje i sruktura
 • Dugotrajna nematerijalna, materijalna i financijska  imovina
 • Potraživanja - dugotrajna i kratkotrajna
 • Zalihe
 • Novac i novčani ekvivalenti
 • Temeljni financijski izvještaji - Sveobuhvatna dobit
 • Račun dobiti i gubitka - pojmovno određenje i vrste iskaza
 • Poslovni prihodi: od prodaje, ostali, bonusi
 • Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje
 • Troškovi materijala
 • Troškovi ljudskih resursa
 • Amortizacija dugotrajne imovine
 • Ostali poslovni troškovi
 • Vrijednosna usklađenja
 • Rezerviranja
 • Financijski prihodi i rashodi
 • Izvanredni prihodi i rashodi
 • Dobit i raspodjela dobiti
 • Temeljni financijski izvještaji - Novčani tokovi
 • Temeljni financijski izvještaji - Promjene u kapitalu
 • Temeljni pokazatelji analize financijskih izvještaja
 • Sustavi pokazatelja i sintetički pokazatelji

U cijenu su uključeni:

 • materijali
 • kava
 • ručak
 • certifikat o prisustvu na seminaru

Kontakt osoba

Ana Milobara
ana.milobara@dashofer.hr
01/46 55 107

Ciljana skupina - Računovodstvo za neračunovođe

Seminar je namijenjen svim korisnicima računovodstvenih informacija (financijskih izvještaja) koji nisu dovoljno upoznati s funkcioniranjem računovodstva te ograničenjima računovodstvenog procesa. Prije svega, radi se o različitim razinama menadžmenta koji koriste čitav niz različitih računovodstvenih informacija u procesu donošenja poslovnih odluka. Nadalje, seminar je namijenjen i svima onima koji se u svom svakodnevnom poslu susreću s računovodstvenim informacijama, a nisu računovođe. Osim toga, dobro može poslužiti kao polazna osnova i svima onima koji se namjeravaju početi baviti ovom profesijom.

Predavač/Predavačica - Računovodstvo za neračunovođe

Frane Galzina dipl.oec

Frane Galzina dipl.oec

Frane Galzina  ima dugogodišnje iskustvo na razvoju, implementaciji te upravljanju sustava i modela kontrolinga, upravljanja rizicima, financija (riznicom), financijskog i menadžerskog računovodstva, te razvoja procesa i organizacije u gospodarstvu (industrija, građevinarstvo, ICTi) i bankarstvu. Objavljuje radove u stručnim časopisima te predaje na stručnim skupovima, seminarima i posebnim temama na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Kao privatni konzultant  bavi se projektima razvoja i uvođenja kontrolinga i menadžerskog računovodstva u poduzećima i javnoj upravi, te edukacijom iz tih i srodnih područja. Promotor modernog kontrolinga i računovodstva na području Splita, Dalmacije i bliže subregije.

Uvjeti i prijava - Računovodstvo za neračunovođe

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.