Seminar:
Računovodstveni i porezni tretman troškova rezerviranja

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 499 kn bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni | vrijeme 09:00-13:00

Tema

Rezerviranje, kao obvezu neodređenog vremena i/ili iznosa, potrebno je priznati kao rashod razdoblja samo ako su zadovoljeni određeni zahtjevi propisani računovodstvenim standardima, i to: društvo ima sadašnju obvezu (zakonsku ili izvedenu) kao rezultat prošlog događaja; vjerojatno je da će podmirenje obveze zahtijevati odljev resursa koji utjelovljuju ekonomske koristi; i iznos obveze se može pouzdano procijeniti. Pri tome, rezerviranje treba priznati u iznosu koji predstavlja najbolju procjenu izdataka potrebnih za podmirenje sadašnje obveze na datum bilance. Osim računovodstvenih propisa, subjekt mora voditi računa i o poreznim propisima vezanim uz oporezivanje dobiti, s obzirom da su određeni troškovi rezerviranja privremeno porezno nepriznati rashod. Porezno nepriznati rashodi rezerviranja utječu na povećanje osnovice poreza na dobit te na računovodstveno evidentiranje odgođene porezne imovine.

Više o računovodstvenom tretmanu pojedinih vrsta rezerviranja te poreznim aspektima pojedinih vrsta rezerviranja, saznajte putem webinara!

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 14.12.2021
Mjesto: ONLINE

Sadržaj - Računovodstveni i porezni tretman troškova rezerviranja

Predviđeno trajanje webinara od 9 do 10:30 sati.

Iz rasporeda izdvajamo:

  • Prikaz priznanja rezerviranja,
  • Računovodstveni i porezni propisi
  • Računovodstveni tretman pojedinih vrsta rezerviranja
  • Porezni aspekti pojedinih vrsta rezerviranja,
  • Računovodstveno evidentiranje,
  • Praktični primjeri.

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

Rezerviranje, kao obvezu neodređenog vremena i/ili iznosa, potrebno je priznati kao rashod razdoblja samo ako su zadovoljeni određeni zahtjevi propisani računovodstvenim standardima, i to: društvo ima sadašnju obvezu (zakonsku ili izvedenu) kao rezultat prošlog događaja; vjerojatno je da će podmirenje obveze zahtijevati odljev resursa koji utjelovljuju ekonomske koristi; i iznos obveze se može pouzdano procijeniti. Pri tome, rezerviranje treba priznati u iznosu koji predstavlja najbolju procjenu izdataka potrebnih za podmirenje sadašnje obveze na datum bilance. Osim računovodstvenih propisa, subjekt mora voditi računa i o poreznim propisima vezanim uz oporezivanje dobiti, s obzirom da su određeni troškovi rezerviranja privremeno porezno nepriznati rashod. Porezno nepriznati rashodi rezerviranja utječu na povećanje osnovice poreza na dobit te na računovodstveno evidentiranje odgođene porezne imovine.

Više o računovodstvenom tretmanu pojedinih vrsta rezerviranja te poreznim aspektima pojedinih vrsta rezerviranja, saznajte putem webinara!

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Predavač/Predavačica - Računovodstveni i porezni tretman troškova rezerviranja

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

Završila je Poslijediplomski studij Računovodstvo, revizija i financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine. Ovlašteni je revizor od 2008. godine i interni revizor (specijalist za gospodarstvo) od 2009. godine. Osnivačica je i direktorica društva ACQUIRO ASSURANCE & AUDIT d.o.o. registriranog za reviziju, poslovno savjetovanje te ostale usluge iz područja financija i računovodstva. Radno iskustvo stječe od 2002. godine na poslovima revizije u međunarodnim revizijskim društvima. Autorica je mnogobrojnih članaka iz područja računovodstva i revizije. Kontinuirano se usavršava iz područja revizije i računovodstva.

Uvjeti i prijava - Računovodstveni i porezni tretman troškova rezerviranja

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se
  • ONLINE
  • 14.12.2021
  • mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor
  • 499 kn + PDV
Input:

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.