Seminar:
Upis u Registar stvarnih vlasnika i Zakon o sprječavanju pranja novca

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: Eur / 0 kn bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: -dnevni | vrijeme

Tema

Člankom 32. stavka 8. i članka 148. stavka 9. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma donesen je pravilnik o Registru stvarnih vlasnika.

Registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima, ujedno je i  jedno od ključnih novina Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s ciljem sprječavanja zlouporabe pravnih subjekata za pranje novca i povezana predikatna kaznena djela, uključujući i porezne prijevare, kao i za financiranje terorizma te s ciljem povećanja transparentnosti i dostupnosti podataka o stvarnom vlasništvu.

Rokovi upisa podataka u Registar za pravne subjekte i trustove počinju teći od 3. lipnja 2019. i traju do 31. prosinca 2019., osim za udruge za koje rokovi upisa počinju teći od 1. srpnja 2019. i traju do 31. prosinca 2019.

Namjena seminara je temeljito upoznati polaznike sa svim novostima vezanim uz primjenu Zakona, a posebice Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika. Polaznike na seminaru će se informirati o tome tko vrši upis podataka u registar, koji je način upisa podataka za upis u registar, koje su vrste obrazaca za popunjavanje i koji pravni subjekti ispunjavaju koje obrasce, koji su rokovi za upis, ali i kolike su određene novčane kazne. Također, polaznici će se upoznati s mjerama sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma te načinom njihove provedbe, dubinskom analizom stranke, mjerama utvrđivanja i provjere identiteta stranke te kaznama za nepoštivanje Zakona.

Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara.

 • materijali
 • kava
 • ručak
 • certifikat o prisustvu na seminaru

termin

Trenutačno nemamo određen termin. Ako ste zainteresirani za seminar o ovoj temi, molimo vas da nam se obratite putem obrasca za kontakt.
Najraniji termin:
Mjesto:

Sadržaj - Upis u Registar stvarnih vlasnika i Zakon o sprječavanju pranja novca

08:45 - 09:00

Prijem i registracija sudionika

09:00 - 11:00

Popunjavanje obrasca i način upisa podataka u Registar

 • Sadržaj i strukturu podataka u Registru stvarnih vlasnika,
 • Podaci koje je potrebno upisati u Registar,
 • Način vođenja, način upisa, provjeru upisanih podataka,
 • Sadržaj, oblik i način popunjavanja obrasca za upis podataka u Registar,
 • Vrste obrazaca za popunjavanje i koji pravni subjekti ispunjavaju koje obrasce ( RSV-1, RSV-2, RSV-3, RSV-4).

11:00 - 11:30

Pauza za kavu

11:30 - 13:00

Nadzor nad upisom i predviđene novčane kazne

 • Postupak nadzora nad upisom, ažuriranjem i točnošću podataka u Registru,
 • Dostupnost podataka iz Registra,
 • Vrste i visine naknada za pristup podacima iz Registra,
 • Uporabu, čuvanje i zaštitu podataka iz Registra, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka,
 • Izuzeća od obveze upisa,
 • Rokovi upisa podataka u Registar za pravne subjekte,
 • Predviđene novčane kazne.

13:00 - 14:00

Pauza za ručak

14:00 - 16:00

Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranje terorizma

 • Zadaće i ovlasti Ureda za sprječavanje pranja novca,
 • Ključni pokazatelji o radu Ureda za sprječavanje pranja novca,
 • Obavještavanje Ureda o sumnjivim transakcijama.

Završna diskusija i rasprava

Lokacija održavanja seminara:
Verlag Dashöfer 
Draškovićeva ulica 49
10 000 Zagreb

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

Člankom 32. stavka 8. i članka 148. stavka 9. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma donesen je pravilnik o Registru stvarnih vlasnika.

Registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima, ujedno je i  jedno od ključnih novina Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s ciljem sprječavanja zlouporabe pravnih subjekata za pranje novca i povezana predikatna kaznena djela, uključujući i porezne prijevare, kao i za financiranje terorizma te s ciljem povećanja transparentnosti i dostupnosti podataka o stvarnom vlasništvu.

Rokovi upisa podataka u Registar za pravne subjekte i trustove počinju teći od 3. lipnja 2019. i traju do 31. prosinca 2019., osim za udruge za koje rokovi upisa počinju teći od 1. srpnja 2019. i traju do 31. prosinca 2019.

Namjena seminara je temeljito upoznati polaznike sa svim novostima vezanim uz primjenu Zakona, a posebice Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika. Polaznike na seminaru će se informirati o tome tko vrši upis podataka u registar, koji je način upisa podataka za upis u registar, koje su vrste obrazaca za popunjavanje i koji pravni subjekti ispunjavaju koje obrasce, koji su rokovi za upis, ali i kolike su određene novčane kazne. Također, polaznici će se upoznati s mjerama sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma te načinom njihove provedbe, dubinskom analizom stranke, mjerama utvrđivanja i provjere identiteta stranke te kaznama za nepoštivanje Zakona.

Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara.

 • materijali
 • kava
 • ručak
 • certifikat o prisustvu na seminaru

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Ciljana skupina - Upis u Registar stvarnih vlasnika i Zakon o sprječavanju pranja novca

Seminar je namijenjen obveznicima upisa u Registar stvarnih vlasnika. Obveznici upisa u Registar stvarnih vlasnika su društva s ograničenom odgovornošću, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, komanditna društva, javna trgovačkog društva, gospodarsko interesno udruženja, podružnice stranog trgovačkog društva, udruge, zaklade, fundacije, ustanove i trustovi.

Ključne riječi - Upis u Registar stvarnih vlasnika i Zakon o sprječavanju pranja novca

registar, registar vlasnika, registar stvrnih subjekata, pravni objekti, pranje novca

Predavač/Predavačica - Upis u Registar stvarnih vlasnika i Zakon o sprječavanju pranja novca

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

Završila je Poslijediplomski studij Računovodstvo, revizija i financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine. Ovlašteni je revizor od 2008. godine i interni revizor (specijalist za gospodarstvo) od 2009. godine. Osnivačica je i direktorica društva ACQUIRO ASSURANCE & AUDIT d.o.o. registriranog za reviziju, poslovno savjetovanje te ostale usluge iz područja financija i računovodstva. Radno iskustvo stječe od 2002. godine na poslovima revizije u međunarodnim revizijskim društvima. Autorica je mnogobrojnih članaka iz područja računovodstva i revizije. Kontinuirano se usavršava iz područja revizije i računovodstva.

mr.sc. Darko Terek dipl.iur.

mr.sc. Darko Terek dipl.iur.

Darko Terek magistar pravnih znanosti i odvjetnik s položenim javnobilježničkim ispitom i ispitom za stečajnog upravitelja. 
Posjeduje veliko iskustvo u struci, među ostalima rad u gospodarstvu, pravosuđu i odvjetništvu. 
Objavio je veliki broj  priručnika, sudjelovao kao predavač na mnogim seminarima, simpozijima i radionicama. 

Uvjeti i prijava - Upis u Registar stvarnih vlasnika i Zakon o sprječavanju pranja novca

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.