Utjecaj na poslovanje i promjene nastale zbog koronavirusa (COVID-19)


Zbog koronavirusa COVID-19 nastaju nove i nepredvidljive situacije u poslovanju.
Kako bismo Vam olakšali snalaženje u tim novim situacijama pripremili smo za Vas smjernice i informacije koje će Vam pomoći da se što bolje i brže prilagodite novim načinima rada te uskladite sa zakonom i paketom kriznih mjera za gospodarstvenike i očuvanje radnih mjesta.

Input:

Utjecaj na poslovanje i promjene nastale zbog koronavirusa (COVID-19):

399 kn bez PDV-a

Sadržaj

Iz sadržaja izdvajamo:

 • Koronavirus (COVID-19) Obračun plaća i naknada
 • Naknada plaće – bolovanje na teret HZZO-a
 • Podnošenje zahtjeva za naknadu plaće za vrijeme samoizolacije/izolacije
 • Određivanje mjesta rada u izvanrednim okolnostima
 • Koronavirus (COVID-19) – Prijava promjene radnog vremena poslovnih prostora i privremeni prestanak rada
 • Zaštita na radu u vezi koronavirusa
 • Mogućnost radnog odnosa koju pruža Zakon o radu u vrijeme pandemije koronavirusa (COVID-19)
 • Evidencija radnog vremena - rad od kuće za vrijeme koronavirusa
 • Bolovanje radi izolacije ili karantene s konkretnim primjerom i izgledom JOPPD obrasca
 • Plaćanje radnika za rad od kuće za vrijeme epidemije
 • Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
 • Obveze stručnjaka zaštite na radu zaposlenog u tvrtki vezano za korona virus
 • Izolacija radnika zbog korone virusa i prikazivanje naknade plaće u JOPPD obrascu

Autori

Maja Hleb, dipl.oec.

Željka Lalić, struč.spec.ing.sec.

Kristian Plazonić, dipl.iur.

Nives Baškiera, mag.iur.

Vesna Varšava dipl.oec.

Seminar

termin

Broj dostupnih seminara : 1
Najraniji termin: 22.7.2022
Mjesto: ONLINE

newsletter