Seminar:
Zaštita poslovne tajne u pravnom sustavu RH

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: kn bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: -dnevni | vrijeme

Tema

Poslovne tajne imaju veliku važnost u poslovanju te predstavljaju alat za poslovnu konkurentnost i upravljanje istraživačkim inovacijama kojima se utječe na povećanje vrijednosti poduzeća. Stoga je sprječavanje neovlaštenog otkrivanja i korištenja poslovne tajne i zaštita podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu izrazito važna u kontekstu radnog odnosa.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi zaposlenici koji na bilo koji način saznaju za podatak koji se smatra poslovnom tajnom.

termin

Trenutačno nemamo određen termin. Ako ste zainteresirani za seminar o ovoj temi, molimo vas da nam se obratite putem obrasca za kontakt.
Najraniji termin:
Mjesto:

Sadržaj - Zaštita poslovne tajne u pravnom sustavu RH

Predviđeno trajanje seminara od 9 do 16 sati s pauzama za ručak i kavu.

Raspored predavanja:

Zaštita poslovne tajne po Zakonu o zaštiti tajnosti podataka

 • koje je podatke pravna osoba dužna čuvati kao poslovnu tajnu
 • tko može poslovnu tajnu priopćiti drugim osobama
 • priopćavanje poslovne tajne na sjednicama tijela pravne osobe

Zaštita poslovne tajne po Zakonu o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti

 • pojmovi nositelja poslovne tajne, počinitelja povrede te robe kojom je povreda počinjena
 • definicija poslovne tajne
 • poslovne tajne koje imaju tržišnu vrijednost
 • poslovne tajne koje uglavnom nemaju tržišnu vrijednost
 • zakonito i nezakonito pribavljanje, korištenje i otkrivanje poslovne tajne
 • građanskopravna zaštita poslovne tajne

Odnos Zakona o zaštiti tajnosti podataka i Zakona o zaštiti neobjavljenih informacija s tržnom vrijednosti

 • sličnosti i razlike

Što bi trebao sadržavati Opći akt o zaštiti tajne

 • popis poslovnih tajni koje imaju tržišnu vrijednost
 • popis poslovnih tajni koje u pravilu nemaju tržišnu vrijednost
 • tko ima pravo pristupa tajnim podacima
 • koje su mjere zaštite tajnih podataka (IT zaštita, fizička zaštita, zaštita putem ugovorne obveze)
 • tko može poslovnu tajnu priopćiti trećim osobama
 • ugovor o povjerljivosti u poslovnim odnosima
 • priopćavanje poslovne tajne na sjednicama
 • odgovornost za povredu poslovne tajne (odgovornost za povredu radne obveze, odgovornost za štetu, kaznena odgovornost)

Zaštita poslovne tajne po Zakonu o radu

 • izumi i tehnička unapređenja radnika

Zaštita poslovne tajne po Kaznenom zakonu

 • kazneno djelo odavanja i neovlaštenog pribavljanja poslovne tajne

Poslovna tajna po Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti

 • prijava nepravilnosti ne smatra se povredom čuvanja poslovne tajne

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

Poslovne tajne imaju veliku važnost u poslovanju te predstavljaju alat za poslovnu konkurentnost i upravljanje istraživačkim inovacijama kojima se utječe na povećanje vrijednosti poduzeća. Stoga je sprječavanje neovlaštenog otkrivanja i korištenja poslovne tajne i zaštita podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu izrazito važna u kontekstu radnog odnosa.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi zaposlenici koji na bilo koji način saznaju za podatak koji se smatra poslovnom tajnom.

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Ciljana skupina - Zaštita poslovne tajne u pravnom sustavu RH

Predavač/Predavačica - Zaštita poslovne tajne u pravnom sustavu RH

mr.sc. Darko Terek dipl.iur.

mr.sc. Darko Terek dipl.iur.

Darko Terek magistar pravnih znanosti i odvjetnik s položenim javnobilježničkim ispitom i ispitom za stečajnog upravitelja. 
Posjeduje veliko iskustvo u struci, među ostalima rad u gospodarstvu, pravosuđu i odvjetništvu. 
Objavio je veliki broj  priručnika, sudjelovao kao predavač na mnogim seminarima, simpozijima i radionicama. 

Uvjeti i prijava - Zaštita poslovne tajne u pravnom sustavu RH

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.