Seminar:
Zaštita poslovne tajne u pravnom sustavu RH

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 1499 kn bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni | vrijeme 09:00-16:00

Tema

Poslovne tajne imaju veliku važnost u poslovanju te predstavljaju alat za poslovnu konkurentnost i upravljanje istraživačkim inovacijama kojima se utječe na povećanje vrijednosti poduzeća. Stoga je sprječavanje neovlaštenog otkrivanja i korištenja poslovne tajne i zaštita podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu izrazito važna u kontekstu radnog odnosa.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi zaposlenici koji na bilo koji način saznaju za podatak koji se smatra poslovnom tajnom.

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 30.8.2021
Mjesto: Zagreb

Sadržaj - Zaštita poslovne tajne u pravnom sustavu RH

Predviđeno trajanje seminara od 9 do 16 sati s pauzama za ručak i kavu.

Raspored predavanja:

Zaštita poslovne tajne po Zakonu o zaštiti tajnosti podataka

 • koje je podatke pravna osoba dužna čuvati kao poslovnu tajnu
 • tko može poslovnu tajnu priopćiti drugim osobama
 • priopćavanje poslovne tajne na sjednicama tijela pravne osobe

Zaštita poslovne tajne po Zakonu o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti

 • pojmovi nositelja poslovne tajne, počinitelja povrede te robe kojom je povreda počinjena
 • definicija poslovne tajne
 • poslovne tajne koje imaju tržišnu vrijednost
 • poslovne tajne koje uglavnom nemaju tržišnu vrijednost
 • zakonito i nezakonito pribavljanje, korištenje i otkrivanje poslovne tajne
 • građanskopravna zaštita poslovne tajne

Odnos Zakona o zaštiti tajnosti podataka i Zakona o zaštiti neobjavljenih informacija s tržnom vrijednosti

 • sličnosti i razlike

Što bi trebao sadržavati Opći akt o zaštiti tajne

 • popis poslovnih tajni koje imaju tržišnu vrijednost
 • popis poslovnih tajni koje u pravilu nemaju tržišnu vrijednost
 • tko ima pravo pristupa tajnim podacima
 • koje su mjere zaštite tajnih podataka (IT zaštita, fizička zaštita, zaštita putem ugovorne obveze)
 • tko može poslovnu tajnu priopćiti trećim osobama
 • ugovor o povjerljivosti u poslovnim odnosima
 • priopćavanje poslovne tajne na sjednicama
 • odgovornost za povredu poslovne tajne (odgovornost za povredu radne obveze, odgovornost za štetu, kaznena odgovornost)

Zaštita poslovne tajne po Zakonu o radu

 • izumi i tehnička unapređenja radnika

Zaštita poslovne tajne po Kaznenom zakonu

 • kazneno djelo odavanja i neovlaštenog pribavljanja poslovne tajne

Poslovna tajna po Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti

 • prijava nepravilnosti ne smatra se povredom čuvanja poslovne tajne

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

Poslovne tajne imaju veliku važnost u poslovanju te predstavljaju alat za poslovnu konkurentnost i upravljanje istraživačkim inovacijama kojima se utječe na povećanje vrijednosti poduzeća. Stoga je sprječavanje neovlaštenog otkrivanja i korištenja poslovne tajne i zaštita podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu izrazito važna u kontekstu radnog odnosa.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi zaposlenici koji na bilo koji način saznaju za podatak koji se smatra poslovnom tajnom.

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Ciljana skupina - Zaštita poslovne tajne u pravnom sustavu RH

Predavač/Predavačica - Zaštita poslovne tajne u pravnom sustavu RH

mr.sc. Darko Terek dipl.iur.

mr.sc. Darko Terek dipl.iur.

Darko Terek magistar pravnih znanosti i odvjetnik s položenim javnobilježničkim ispitom i ispitom za stečajnog upravitelja. 
Posjeduje veliko iskustvo u struci, među ostalima rad u gospodarstvu, pravosuđu i odvjetništvu. 
Objavio je veliki broj  priručnika, sudjelovao kao predavač na mnogim seminarima, simpozijima i radionicama. 

Uvjeti i prijava - Zaštita poslovne tajne u pravnom sustavu RH

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se
 • Zagreb
 • 30.8.2021
 • mr.sc. Darko Terek dipl.iur.
 • 1499 kn + PDV
Input:

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.