Seminar:
Porezne i druge olakšice + Prijava poslovnih prostora i fiskalizacija za vrijeme trajanja koronavirusa

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: kn / 0 EUR bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: -dnevni | vrijeme

Tema

U situaciji pandemije koronavirusa susrećemo se sa mnogim pitanjima. Pitanja koja je korona virus nametnuo poslodavcima te računovođama jesu: Što je sa poreznim i drugim olakšicama? Koje su promjene kod fiskalizacije? Što je sa prijavom poslovnih prostora? 

Mnoga pitanja uređena su novim mjerama koje je donjela Vlada RH. Bitno je na vrijeme reagirati i osigurati sve informacije te se upoznati sa zakonskim propisima koje je u ovoj situaciji potrebno primijeniti. Osvrnuti ćemo se na rješenjia u praksi i dobre primjere kako očuvati radna mjesta i poslovanje mnogih tvrtki. 

U sigurnosti svoga doma ili ureda budite informirani o najaktualnijoj temi danas.

termin

Trenutačno nemamo određen termin. Ako ste zainteresirani za seminar o ovoj temi, molimo vas da nam se obratite putem obrasca za kontakt.
Najraniji termin:
Mjesto:

Sadržaj - Porezne i druge olakšice + Prijava poslovnih prostora i fiskalizacija za vrijeme trajanja koronavirusa

Predviđeno trajanje webinara je 90 minuta.

Iz programa izdvajamo:

  • Porezne olakšice za vrijeme trajanja koronavirusa,
  • Druge olakšice za vrijeme trajanja koronavirusa,
  • Prijava poslovnih prostora,
  • Fiskalizacija za vrijeme trajanja koronavirusa,
  • Rasprava i odgovori na pitanja.

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

U situaciji pandemije koronavirusa susrećemo se sa mnogim pitanjima. Pitanja koja je korona virus nametnuo poslodavcima te računovođama jesu: Što je sa poreznim i drugim olakšicama? Koje su promjene kod fiskalizacije? Što je sa prijavom poslovnih prostora? 

Mnoga pitanja uređena su novim mjerama koje je donjela Vlada RH. Bitno je na vrijeme reagirati i osigurati sve informacije te se upoznati sa zakonskim propisima koje je u ovoj situaciji potrebno primijeniti. Osvrnuti ćemo se na rješenjia u praksi i dobre primjere kako očuvati radna mjesta i poslovanje mnogih tvrtki. 

U sigurnosti svoga doma ili ureda budite informirani o najaktualnijoj temi danas.

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Predavač/Predavačica - Porezne i druge olakšice + Prijava poslovnih prostora i fiskalizacija za vrijeme trajanja koronavirusa

Maja Hleb dipl.oec

Maja Hleb dipl.oec

Stalna je sudska vještakinja za područje ekonomije pri Županijskom sudu u Varaždinu. Na rukovodećim poslovima u računovodstvu, financijama i porezima radi 28 godina. Između ostalog, bila je pročelnica Porezne uprave - Područnog ureda Koprivnica, predsjednica uprava komunalnih trgovačkih društava, članica gradskih i županijskih odbora za gospodarstvo i razvoj. Stručnjakinja je u područjima računovodstva, financija, poreza, poslovnih analiza i izvješćivanja, kontrolinga, planiranja poslovanja, procjene vrijednosti, poslovnih kombinacija i javne nabave. Predavala je računovodstvo i autorica je više računovodstvenih skripti i objavljenih stručnih radova.

Uvjeti i prijava - Porezne i druge olakšice + Prijava poslovnih prostora i fiskalizacija za vrijeme trajanja koronavirusa

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.