Seminari

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 170 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

Računovodstveni izvještaji (bilanca, račun dobiti i ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 7.6.2024
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 170 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

Radi ispravne klasifikacije pojedinih stavaka i sastavljanja financijskih i poreznih izvještaja, od subjekata se zahtjeva da za ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 10.6.2024
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 450 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 2-dnevni seminar, vrijeme: 09:00 - 13:00

Više informacija i registracija

Tema

Osiguranje i naplata potraživanja izuzetno je važan element svake poslovne aktivnosti i odu ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin:
10.6.2024 - 11.6.2024
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 170 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00 - 13:00

Više informacija i registracija

Tema

“Plaćanje poreza boli. Više boli kad ne morate plaćati porez.” T. R. Duwar ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 11.6.2024
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 170 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00 - 13:00

Više informacija i registracija

Tema

Izaslani radnik može raditi u drugoj državi najviše godinu dana uz produljenje od šest mj ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 18.6.2024
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 450 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 2-dnevni seminar, vrijeme: 10:00-14:00

Više informacija i registracija

Tema

U praksi vrijedi pravilo da je onaj tko slijedi tri najvažnija pravila dobrog dijaloga uspješan u razgovoru. Prvo pravilo zahtijeva da naučimo slušati ...

termin

Broj dostupnih seminara: 2
Najraniji termin:
19.6.2024 - 20.6.2024
Mjesto: Zagreb

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 170 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00 - 13:00

Više informacija i registracija

Tema

Republika Hrvatska, kao članica Europske unije, ukinula je granične kontr ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 21.6.2024
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 115 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00 - 10:00

Više informacija i registracija

Tema

Kolika je važnost osposobljavanja radnika za početno gašenje požara i zašto je važno provoditi vježbe evakuacije u ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 24.6.2024
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 215 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00 - 13:00

Više informacija i registracija

Tema

Predstavljamo Vam predavanje koje će objediniti tri vrlo važne teme iz područja radnog prava:&nbs ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 25.6.2024
Mjesto: Zagreb

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 170 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

Jeste li menadžer koji vodi tim mladih djelatnika? Jeste li djelatnik Ljudskih potencijala koji pomaže menadžerima u izazovima oko efikasnog vođenja različ ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 25.6.2024
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 450 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 2-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-12:00

Više informacija i registracija

Tema

Problematika osobnih automobila uvijek je aktualna kako glede troškova, tako i glede poreznog nadz ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin:
25.6.2024 - 26.6.2024
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 425 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 2-dnevni seminar, vrijeme: 09:00 - 13:00

Više informacija i registracija

Tema

Financijska izvješća (bilanca, račun dobiti i gubitka) slika su poslovanja svake organizacije.&nb ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin:
27.6.2024 - 28.6.2024
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 170 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

Prelazak iz operativne uloge u menadžersku je velika stepenica u karijeri i odlična prilika za dokazati se. Iako, postati rukovoditelj ustaljenog ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 27.6.2024
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 170 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00 - 13:00

Više informacija i registracija

Tema

Uz računovodstveno i ekonomsko znanje, dobar računovođa mora imati i sve više pravnih znanja ako ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 27.6.2024
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 520 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 2-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-14:00

Više informacija i registracija

Tema

Microsoft Excel edukacija na uvodnoj razini pruža sveobuhvatan pregled osnovnih funkcionalnosti Microsoft Excel aplikacije, ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin:
1.7.2024 - 2.7.2024
Mjesto: Zagreb

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 170 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-12:00

Više informacija i registracija

Tema

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma nastavljena je izgradnja stab ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 3.7.2024
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 170 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-11:00

Više informacija i registracija

Tema

Kroz predavanje polaznici će saznati koje računovodstvene, porezne i/ili poslovne evidencije i do ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 4.7.2024
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 170 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

Webinar će biti fokusiran na aktualna pitanja u vezi s pružanjem usluga i isporukom robe. Usr ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 8.7.2024
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 170 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

Tijekom rada štetu može prouzročiti kako radnik poslodavcu, tako i poslodavac radniku. Kada je šte ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 11.7.2024
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 170 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

O pravima radnika puno se govori u odnosu na  "prava" poslodavaca koji ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 12.7.2024
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 170 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

Proizvodnja je stvaranje proizvoda ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 15.7.2024
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 450 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 2-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-12:00

Više informacija i registracija

Tema

Raspored radnog vremena može biti utvrđen ugovorom o radu, pravilnikom o radu, kolektivnim ugovor ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin:
16.7.2024 - 17.7.2024
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 120 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 14:00-15:30

Više informacija i registracija

Tema

Edukacija o tome kako smisleno iskoristiti sadržaj evidencija o zaposlenicima (kadrovske evidencije) i pretvoriti ga u alat za efikasniji ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 17.7.2024
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 170 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-12:30

Više informacija i registracija

Tema

Edukacija o upravljaju radnim učinkom u tvrtkama daje bitne i konkretne smjernice za praksu o svrsi i benefitima provođenja, ulogama svih uključenih, fazam ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 17.7.2024
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 170 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-12:30

Više informacija i registracija

Tema

Edukacija o upravljaju radnim učinkom službenika /radnika u javnoj upravi daje bitne i konkretne smjernice za primjenu u praksi, prema propisima, na motivi ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 18.7.2024
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 450 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 2-dnevni seminar, vrijeme: 10:00 - 13:00

Više informacija i registracija

Tema

Vješti pregovarači znaju da uspješni pregovori zahtijevaju planiranje i strategiju. ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin:
24.7.2024 - 25.7.2024
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 450 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 2-dnevni seminar, vrijeme: 09:00 - 13:00

Više informacija i registracija

Tema

Trgovačka društva još uvijek imaju nedoumice oko toga kada se smije priznati pretporez, kada se s ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin:
25.7.2024 - 26.7.2024
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 170 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

U vrijeme sve veće globalizacije i tendencije povezivanja tvrtki radi ko ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 29.7.2024
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 170 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00 - 13:00

Više informacija i registracija

Tema

Sigurnost u području zaštite na radu važan je dio sustava za ostvariva ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 29.7.2024
Mjesto: ONLINE