Seminari

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 1199 kn bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

U poslovnom životu je veoma važno kako slušamo i govorimo. Važno je kako vodimo službene razgovore, kako stvaramo odnose sa su ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 24.11.2021
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 1199 kn bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

Stupanjem na snagu posljednjih izmjena i dopuna Ovršnog zakona u naš su ovršni sustav unesena određena rješenja koja mij ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 25.11.2021
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 1199 kn bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

Pri popisu dugotrajne imovine korisno je da povjerenstvo istovremeno utvrdi vlasništvo (primjerice, ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 26.11.2021
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 499 kn bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-11:00

Više informacija i registracija

Tema

Tečajne razlike mogu nastati kao posljedica transakcija u stranoj valuti ili inozemnog poslovanja. Transakcije u stranoj valuti potrebno je iskazati u ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 30.11.2021
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 1499 kn bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-16:00

Više informacija i registracija

Tema

Građevinski sporovi su sporovi s najvećim vrijednostima te je stoga i njihov ishod značajan za cjelokupno gospodarstvo. U ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 1.12.2021
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 499 kn bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-10:00

Više informacija i registracija

Tema

Kriptovalute su sve više u opticaju oko nas. Stoga, saznajte odgovore na pitanja Što su kriptoval ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 2.12.2021
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 499 kn bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 10:00-11:00

Više informacija i registracija

Tema

U pravilu, upravljanje kontinuitetom poslovanja uključuje bilo kakve događaje koji mogu uzrokovati prekide pos ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 2.12.2021
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 1499 kn bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-16:00

Više informacija i registracija

Tema

Sve države članice EU dužne su uskladiti se s Direktivom 2018/957 Europskog ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 6.12.2021
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 499 kn bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-10:00

Više informacija i registracija

Tema

Tijekom 2022. na snagu bi trebao stupiti novi Zakon o radu koji će na drugačiji način regulirati pitanje: sklapanja ugovora o radu n ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 7.12.2021
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 1199 kn bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

Kada porezni obveznik tijekom poreznog razdoblja u poslovnim knjigama evidentira događaje s poveza ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 7.12.2021
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 1199 kn bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

Na kraju izvještajnog razdoblja, obveznici poreza na dobit sastavljaju Račun dobiti i gubitka u koji unose sve prihode i ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 8.12.2021
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 1199 kn bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

Jednostavno knjigovodstvo je na načelu blagajne i knjiženje, bolje rečeno evidencija se radi na temelju plaćanja. Stoga je jednostavnije i moguće je i samos ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 9.12.2021
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 1199 kn bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

Republika Hrvatska, kao članica Europske unije, ukinula je granične kontr ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 10.12.2021
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 499 kn bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 14.12.2021
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 1199 kn bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

Kroz predavanje sudionici će steći pregled koju računovodstveno-porezno-poslovnu dokumentaciju i evidencije trebamo voditi određeno vrijeme, a u nekim sluča ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 14.12.2021
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 1199 kn bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-16:00

Više informacija i registracija

Tema

Brojne novosti kojima će se pokušati jače štititi potrošačka prava uglavnom su posljedica naše obveze da u nacionalnu legislativu implementiramo od ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 15.12.2021
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 1199 kn bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

Ministarstvo pravosuđa i uprave priprema bitne izmjene Zakona radi usklađivanja sa n ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 16.12.2021
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 1199 kn bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

Sukladno poreznim propisima, osnovicu poreza ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 17.12.2021
Mjesto: ONLINE