Seminar:
Porezno priznati i nepriznati troškovi

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: Eur / 0 kn bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: -dnevni | vrijeme

Tema

Na kraju izvještajnog razdoblja, obveznici poreza na dobit sastavljaju Račun dobiti i gubitka u koji unose sve prihode i rashode temeljem kojeg utvrđuju dobit/gubitak. Financijski rezultat iskazan u računu dobiti ili gubitka utvrđen je sukladno računovodstvenim propisima. Svaki obveznik poreza na dobit dužan je po završetku izvještajnog razdoblja sastaviti i Prijavu poreza na dobit odnosno PD obrazac. U toj se prijavi računovodstveni financijski rezultat korigira, sukladno poreznim propisima, za porezno priznate i nepriznate stavke. Tako korigirana dobit/gubitak predstavlja osnovicu za obračun poreza na dobit.

Dobro poznavanje porezno priznatih i nepriznatih stavki korekcije osnovice poreza na dobit temelj je kvalitetnog poreznog planiranja. Porezno planiranje omogućuje poreznim obveznicima, uz primjenu postojećih poreznih zakona, pravila i propisa, platiti što manje poreza.

Namjena webinara je uputiti polaznike kako platiti što manje poreza na dobit, a pri tome izbjeći porezne rizike. Naravno, porezne uštede se postižu kroz izvrsno poznavanje poreznih i računovodstvenih propisa. Naši pristupačni predavači su vrsni stručnjaci koji će Vam prenijeti svoje znanje i iskustvo kroz mnoštvo primjera iz prakse. Polaznicima će se ukazati na najčešće pogreške u priznavanju troškova, koje se pronalaze u praksi, prilikom poreznih nadzora. 

Ovo predavanje će pomoći polaznicima da poslovne knjige vode tako da iz njih mogu nedvojbeno očitati sve podatke koji su im potrebni za porezno tretiranje troškova prilikom sastavljanja PD obrasca.

termin

Trenutačno nemamo određen termin. Ako ste zainteresirani za seminar o ovoj temi, molimo vas da nam se obratite putem obrasca za kontakt.
Najraniji termin:
Mjesto:

Sadržaj - Porezno priznati i nepriznati troškovi

Predviđeno trajanje webinara od 9 do 13 sati.

Nepriznati troškovi

 • Priznati i nepriznati troškovi amortizacije,
 • Porezni tretman troškova promidžbe, reprezentacije i uzoraka,
 • Načela poreznog priznavanja troškova korištenja osobnih automobila kod obveznika poreza na dobit,
 • Korištenje automobila isključivo u službene svrhe i priznati troškovi,
 • Korištenje automobila u službene i privatne svrhe,
 • Troškovi kazni prekršaja i prijestupa,
 • Porezni tretman kamata,
 • Priznata i nepriznata darovanja,
 • Nepriznati troškovi koji nisu u izravnoj vezi s ostvarivanjem dobiti,
 • Vrijednosna usklađenja različitih vrsta imovine,
 • Porezni tretman revalorizacije.

Što je odgođena porezna imovina? Što umanjuje osnovicu poreza na dobit?

 • Priznati i nepriznati troškovi dugoročnih rezerviranja,
 • Kako nastaje odgođena porezna imovina i obveza?
 • Kada su prihodi od dividendi i porezna olakšica?
 • Kako porezni propisi tretiraju troškove obrazovanja i izobrazbe?
 • Kako porezni propisi tretiraju troškove istraživanja i razvoja?
 • Kada gubitak iz prethodnih razdoblja može biti porezna olakšica?

Praktični primjeri iz prakse

 • Konkretan primjer razvrstavanja porezno priznatih i nepriznatih troškova,
 • Konkretan primjer popunjavanja PD obrasca.

Završna diskusija i rasprava

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

Na kraju izvještajnog razdoblja, obveznici poreza na dobit sastavljaju Račun dobiti i gubitka u koji unose sve prihode i rashode temeljem kojeg utvrđuju dobit/gubitak. Financijski rezultat iskazan u računu dobiti ili gubitka utvrđen je sukladno računovodstvenim propisima. Svaki obveznik poreza na dobit dužan je po završetku izvještajnog razdoblja sastaviti i Prijavu poreza na dobit odnosno PD obrazac. U toj se prijavi računovodstveni financijski rezultat korigira, sukladno poreznim propisima, za porezno priznate i nepriznate stavke. Tako korigirana dobit/gubitak predstavlja osnovicu za obračun poreza na dobit.

Dobro poznavanje porezno priznatih i nepriznatih stavki korekcije osnovice poreza na dobit temelj je kvalitetnog poreznog planiranja. Porezno planiranje omogućuje poreznim obveznicima, uz primjenu postojećih poreznih zakona, pravila i propisa, platiti što manje poreza.

Namjena webinara je uputiti polaznike kako platiti što manje poreza na dobit, a pri tome izbjeći porezne rizike. Naravno, porezne uštede se postižu kroz izvrsno poznavanje poreznih i računovodstvenih propisa. Naši pristupačni predavači su vrsni stručnjaci koji će Vam prenijeti svoje znanje i iskustvo kroz mnoštvo primjera iz prakse. Polaznicima će se ukazati na najčešće pogreške u priznavanju troškova, koje se pronalaze u praksi, prilikom poreznih nadzora. 

Ovo predavanje će pomoći polaznicima da poslovne knjige vode tako da iz njih mogu nedvojbeno očitati sve podatke koji su im potrebni za porezno tretiranje troškova prilikom sastavljanja PD obrasca.

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Ciljana skupina - Porezno priznati i nepriznati troškovi

Seminar je namijenjen voditeljima financija i računovodstva, računovođama, planerima, analitičarima, revizorima, internim revizorima i svima u čijoj je nadležnosti primjena zakonskih propisa s područja računovodstva i financija, sastavljanje godišnje prijave poreza na dobit.

Predavač/Predavačica - Porezno priznati i nepriznati troškovi

dr.sc. Mira Ognjan

dr.sc. Mira Ognjan

Stalni je sudski vještak za računovodstvo i financije pri Trgovačkom sudu u Zagrebu. Bila je dugogodišnji profesor knjigovodstva u Prvoj ekonomskoj školi u Zagrebu. Dugi niz godina bavi se računovodstvenim consultingom. Bila je predavač na nekoliko Međunarodnih konferencija iz područja računovodstva. Predavačica je redovita suradnica "On line knjižnice za računovođe " gdje je napisala preko stotinu stručnih računovodstvenih članaka i odgovorila na ogroman broj pitanja klijenata. Vanjska je suradnica "Verlag Dashöfer" d.o.o. te je za tu tvrtku odradila velik broj poslovnih edukacija različitih tema te nekoliko "in house" savjetovanja gdje predavačica dolazi u tvrtku i individualnim pristupom rješava računovodstvene probleme klijenta.

Uvjeti i prijava - Porezno priznati i nepriznati troškovi

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.