Konferencije

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 85 Eur / 640.43 Kn bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: trajanje konferencije 10:00-12:00

Više informacija i registracija

Tema

Izmjenama Zakona o radu 2023. stupile su na snagu odredbe koje drugačije definiraju pitanje sklapanja ugovora o radu posebice ugovora o radu na određeno vrijeme. Što je sa radnicima koji imaju više od 3 sklopljena ugov ...

termin

Najraniji termin: 25.1.2023

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 142 Eur / 1069.9 Kn bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: trajanje konferencije 09:00-12:00

Više informacija i registracija

Tema

Sve što trebate znati kako biste se upoznali s promjenama u zakonodavstvu. Od početka godine na snagu je stupilo nekoliko značajnih izmjena i novina u Zakonu o gospodarenju otpadom i pripadajućim propisima. ...

termin

Najraniji termin: 16.2.2023

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 85 Eur / 640.43 Kn bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: trajanje konferencije 08:30-10:30

Više informacija i registracija

Tema

U izvješću o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave jedna od karakterističnih pogrešaka naručitelja navodi se da naručitelji prilikom pregleda i ocjene pristiglih ponuda, ocjenu ponuda ne vrše ...

termin

Najraniji termin: 23.2.2023

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 85 Eur / 640.43 Kn bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: trajanje konferencije 11:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

S početkom 2023. godine nastupilo je obvezno elektroničko uredsko poslovanje za sva javnopravna tijela. Ukoliko još niste, krajnje je vrijeme da se uskladite sa uredbom. Uredba o Uredskom poslovanju&n ...

termin

Najraniji termin: 28.2.2023