Online knjige

Forma: On-line knjiga

Cijena: 1548 kn bez PDV

Vodič kroz obračun plaća pružit će Vam pomoć pri obračunu plaća, ostalih primitaka, dnevnica, drugog dohotka i izvještavanja putem JOPPD obrasca. Pronaći ćete praktična rješenja kad Vam se ukažu problemi i u poslovnoj praksi. 

...

Forma: On-line knjiga

Cijena: 1548 kn bez PDV

On-line knjiga „Vodič kroz konta knjiženja i protuknjiženja “ne donosi samo okviran kontni plan nego na više od 200 stranica pojašnjava protuknjiženja za pojedini konto uz preporuke, primjere iz prakse, upozorenja i savjete.

...

Forma: On-line knjiga

Cijena: 1548 kn bez PDV

Online knjiga sadržava 211 komentara i primjera iz prakse koji olakšavaju snalaženje u složenim pravilima Zakona i Pravilnika o PDV-u. Posebna pozornost je usmjerena na kompleksne slučajeve vezane za uvoz i izvoz, račune i evidencije, prijenos porezne obveze, PDV kod usluga, građevine, prijevoza te ostalih zamršenih situacija. 

...

Forma: On-line knjiga

Cijena: 1050 kn bez PDV

Ova online knjiga sadržava primjere najčešćih knjiženja s kojima se susreće računovodstvo javnog sektora. Nudi prikaz mnoštva situacija s kojima se susrećete u svakodnevnom poslovanju te nudi jednostavna rješenja istih.

...

Forma: On-line knjiga

Cijena: 780 kn bez PDV

On-line knjiga Obračun plaća javnom sektoru nudi prikaz mnoštva situacija s kojima se susrećete u svakodnevnom poslovanju te nudi jednostavna rješenja istih.

...

Forma: On-line knjiga

Cijena: 780 kn bez PDV

Tema online knjige je primjena poreza na dodanu vrijednost kod proračunskih korisnika.

...

Forma: On-line knjiga

Cijena: 1470 kn bez PDV

Ova online knjiga će se aktualizirati kada dođe do zakonskih promjena te nadopunjavati odgovorima na primjere iz prakse.

...

Forma: On-line knjiga

Cijena: 1050 kn bez PDV

Online knjiga uz redovno ažuriranje odgovara svim trenutnim zakonskim promjenama. 

...

Forma: On-line knjiga

Cijena: 1050 kn bez PDV

Zašto se pretplatiti na online knjigu Računovodstveni vodič za škole?

Zato što sadržava konkretne primjere iz prakse, knjiženja, upute i savjete za rješavanje svakodnevnih situacija u poslovanju. Svi tekstovi su namijenjeni ciljano za odjele računovodstva u školama. Online knjiga će se nadopunjavati novim sadržajima i aktualizirati sukladno zakonskim promjenama. 

...

Forma: On-line knjiga

Cijena: 1956 kn bez PDV

Stručna online knjiga Računovodstveni vodič namijenjena je kako početnim tako i srednjim i naprednim razinama zaposlenih u odjelima računovodstva, a svakako je odlična podloga za sve koji žele napredovati i samostalno plivati u računovodstvenim vodama.

Stručna online knjiga Računovodstveni vodič je praktičan alat za vođenje računovodstva, knjiženja i vrednovanje bilance poduzeća. Sadržava kratke teorijske upute i iscrpne primjere iz prakse potkrijepljene primjerima knjiženja. Svi tekstovi su usklađeni s trenutnim zakonodavnim odredbama i biti će aktualizirani sukladno budućim promjenama. O svim izmjenama će korisnici biti obaviješteni putem emaila. 

...

Forma: On-line knjiga

Cijena: 1050 kn bez PDV

Online knjiga uz redovno ažuriranje odgovara svim trenutnim zakonskim promjenama. 

...

Forma: On-line knjiga

Cijena: 1050 kn bez PDV

Prikaz najvažnijih odredbi sustava poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj. Koristan za sve porezne obveznike i građane kako bi na jednom mjestu našli jednostavne odgovore na najbitnija pitanja.

...

Forma: On-line knjiga

Cijena: 1050 kn bez PDV

Online knjiga uz redovno ažuriranje odgovara svim trenutnim zakonskim promjenama. 

...

Forma: On-line knjiga

Cijena: 1548 kn bez PDV

Online knjiga uz redovno ažuriranje odgovara svim trenutnim zakonskim promjenama. 

...

Forma: On-line knjiga

Cijena: 1050 kn bez PDV

Smjernice za male poduzetnike je proizvod namijenjen svima onima koji ulaze u svijet poduzetništva bez obzira na oblik (obrt, j.d.o.o., d.o.o. …) u kojemu obavljaju poduzetničke djelatnosti.

Ovaj proizvod sadrži primjere odluka, pravilnika, uputa i smjernica koje mali poduzetnici mogu jednostavno prilagoditi svojim konkretnim potrebama, organizaciji rada i djelatnostima, a koje su im potrebne u svakodnevnom obavljanju djelatnosti radi usklađivanja poslovanja sa zakonskim odredbama kao i u cilju osiguravanja i unapređenja kvalitete rada. Navedeni primjeri na jednostavan način mogu pomoći organizaciji rada, te su usklađeni s važećom zakonskom regulativom.

Online knjiga  će biti redovito ažurirana novim primjerima sukladno potrebama korisnika ovog proizvoda.

 

...

Forma: On-line knjiga

Cijena: kn bez PDV

Ova online knjiga je rezultat praćenja najnovijih ponuđenih standarda u upravljanju rizicima i procjeni rizika, konkretnih, provjerenih i široko primjenjivih tehnika anlize i procjene rizika, ali i suvremenih promišljanja iz novog, stalno razvijajućeg i rastućeg područja znanosti analize rizika koje nastoji objediniti i sistematizirati znanja iz tog polja te iskustvene tvrdnje iz primjene znanstveno verificirati.

...

Forma: On-line knjiga

Cijena: 1050 kn bez PDV

Online knjiga Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja  ponajprije je provedba obvezujuće Uredbe (EU) 2017/625. Zakonom se (prema njegovom predlagatelju) omogućava stvaranje pretpostavki za stručno, učinkovito i racionalno obavljanje službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja s ciljem osiguravanja visoke razine zaštite zdravlja ljudi, životinja i bilja te dobrobiti životinja u cijelom poljoprivredno-prehrambenom lancu te nastavak funkcioniranja i osiguranja sustava sigurnosti hrane. 

...