Online knjige

Pravo

Forma: On-line knjiga

Cijena: 1050 kn bez PDV

Online knjiga uz redovno ažuriranje odgovara svim trenutnim zakonskim promjenama. 

...

Forma: On-line knjiga

Cijena: 1050 kn bez PDV

Online knjiga uz redovno ažuriranje odgovara svim trenutnim zakonskim promjenama. 

...

Forma: On-line knjiga

Cijena: 1050 kn bez PDV

Smjernice za male poduzetnike je proizvod namijenjen svima onima koji ulaze u svijet poduzetništva bez obzira na oblik (obrt, j.d.o.o., d.o.o. …) u kojemu obavljaju poduzetničke djelatnosti.

Ovaj proizvod sadrži primjere odluka, pravilnika, uputa i smjernica koje mali poduzetnici mogu jednostavno prilagoditi svojim konkretnim potrebama, organizaciji rada i djelatnostima, a koje su im potrebne u svakodnevnom obavljanju djelatnosti radi usklađivanja poslovanja sa zakonskim odredbama kao i u cilju osiguravanja i unapređenja kvalitete rada. Navedeni primjeri na jednostavan način mogu pomoći organizaciji rada, te su usklađeni s važećom zakonskom regulativom.

Online knjiga  će biti redovito ažurirana novim primjerima sukladno potrebama korisnika ovog proizvoda.

 

...

Forma: On-line knjiga

Cijena: 1050 kn bez PDV

Online knjiga Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja  ponajprije je provedba obvezujuće Uredbe (EU) 2017/625. Zakonom se (prema njegovom predlagatelju) omogućava stvaranje pretpostavki za stručno, učinkovito i racionalno obavljanje službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja s ciljem osiguravanja visoke razine zaštite zdravlja ljudi, životinja i bilja te dobrobiti životinja u cijelom poljoprivredno-prehrambenom lancu te nastavak funkcioniranja i osiguranja sustava sigurnosti hrane. 

...