Interni pravilnici za poduzetnike

Web: http://onbmp.dashofer.hr/


Input:

Godišnja pretplata na online knjigu: Interni pravilnici za poslovanje
(1260 kn / 167.23 EUR bez PDV-a)

Sadržaj

 Iz sadržaja izdvajamo:

 • odluka o koeficijentima za obračun plaće
 • odluka o radnom vremenu
 • obveze proizvođača glede osobne zaštitne opreme
 • klategoriziranje osobne zaštitne opreme prema riziku
 • ogledni primjerak Kodeksa poslovnog ponašanja i etike
 • zabrana pušenja na radnom mjestu
 • obveza poslodavca za davanje informacija o ključnim aspektima radnog odnosa
 • obveze uvoznika i distributera kad se stavlja na tržište osobna zaštitna oprema
 • ogledni primjerak Odluke o zaštiti nepušača na radu – zabrani pušenja
 • minimalni zahtjevi glede radnih uvjeta
 • odluka o prekovremenom radu
 • odluka o jubilarnoj nagradi, ostalim nagradama i darovima
 • odluka o otpremnini
 • pravilnik o stegovnoj odgovornosti zaposlenika
 • pravilnik o evaluaciji kvalitete rada zaposlenika
 • smjernice o radnom odnosu
 • smjernice o zapošljavanju i plaćama
 • uputa o obradi osobnih podataka putem videonadzora
 • uputa o ulasku u poslovne prostorije tvrtke
 • pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
 • smjernice za obradu osobnih podataka u svrhe marketinga
 • ogledni primjerak Odluke o zabrani konzumiranja alkohola i drugih sredstava ovisnosti
 • procjena svih rizika za radnike uzrokovane elektromagnetskim poljima na radnom mjestu
 • mjere poslodavca za izbjegavanje ili smanjivanje rizika uzrokovani elektromagnetskim poljima na radnom mjestu

Autori

 • Kristian Plazonić, dipl. iur.
 • Tomislava Furčić, dipl. iur.
 • Bernard Iljazović, univ. bacc. admin. publ.

Seminar

newsletter