Interni pravilnici za poduzetnike

Web: http://onbmp.dashofer.hr/

Interni pravilnici za poduzetnike je online knjiga namijenjena svima onima koji ulaze u svijet poduzetništva bez obzira na oblik (obrt, j.d.o.o., d.o.o. …) u kojem obavljaju poduzetničke djelatnosti.

Ova online knjiga sadrži primjere odluka, pravilnika, uputa i smjernica koje poduzetnici mogu jednostavno prilagoditi svojim konkretnim potrebama, organizaciji rada i djelatnostima, a koje su im potrebne u svakodnevnom obavljanju djelatnosti - radi usklađivanja poslovanja sa zakonskim odredbama kao i u cilju osiguravanja i unapređenja kvalitete rada. Navedeni primjeri na jednostavan način mogu pomoći organizaciji rada te su usklađeni s važećom zakonskom regulativom.

Online knjiga će biti redovito ažurirana s novim primjerima sukladno potrebama korisnika ovog proizvoda.

 


Input:

Godišnja pretplata na online knjigu: Interni pravilnici za poslovanje
(180 Eur bez PDV-a)

Sadržaj

 Iz sadržaja izdvajamo:

 • odluka o koeficijentima za obračun plaće
 • odluka o radnom vremenu
 • obveze proizvođača glede osobne zaštitne opreme
 • kategoriziranje osobne zaštitne opreme prema riziku
 • ogledni primjerak Kodeksa poslovnog ponašanja i etike
 • zabrana pušenja na radnom mjestu
 • obveza poslodavca za davanje informacija o ključnim aspektima radnog odnosa
 • obveze uvoznika i distributera kad se stavlja na tržište osobna zaštitna oprema
 • ogledni primjerak Odluke o zaštiti nepušača na radu – zabrani pušenja
 • minimalni zahtjevi glede radnih uvjeta
 • odluka o prekovremenom radu
 • odluka o jubilarnoj nagradi, ostalim nagradama i darovima
 • odluka o otpremnini
 • pravilnik o stegovnoj odgovornosti zaposlenika
 • pravilnik o evaluaciji kvalitete rada zaposlenika
 • smjernice o radnom odnosu
 • smjernice o zapošljavanju i plaćama
 • uputa o obradi osobnih podataka putem videonadzora
 • uputa o ulasku u poslovne prostorije tvrtke
 • pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
 • smjernice za obradu osobnih podataka u svrhe marketinga
 • ogledni primjerak Odluke o zabrani konzumiranja alkohola i drugih sredstava ovisnosti
 • procjena svih rizika za radnike uzrokovane elektromagnetskim poljima na radnom mjestu
 • mjere poslodavca za izbjegavanje ili smanjivanje rizika uzrokovani elektromagnetskim poljima na radnom mjestu

Autori

 • Kristian Plazonić, dipl. iur.
 • Tomislava Furčić, dipl. iur.
 • Bernard Iljazović, dipl. iur.

Seminar

termin

Broj dostupnih seminara : 1
Najraniji termin: 27.2.2024
Mjesto: Zagreb

newsletter