Smjernice za male poduzetnike

Web: http://onbmp.dashofer.hr/


Input:

Godišnja pretplata na online knjigu: Smjernice za male poduzetnike
(1050 kn bez PDV-a)

Sadržaj

Smjernice za male poduzetnike je online knjiga namijenjena svima onima koji ulaze u svijet poduzetništva bez obzira na oblik (obrt, j.d.o.o., d.o.o. …) u kojemu obavljaju poduzetničke djelatnosti.

Ova online knjiga sadrži primjere odluka, pravilnika, uputa i smjernica koje mali poduzetnici mogu jednostavno prilagoditi svojim konkretnim potrebama, organizaciji rada i djelatnostima, a koje su im potrebne u svakodnevnom obavljanju djelatnosti radi usklađivanja poslovanja sa zakonskim odredbama kao i u cilju osiguravanja i unapređenja kvalitete rada. Navedeni primjeri na jednostavan način mogu pomoći organizaciji rada te su usklađeni s važećom zakonskom regulativom.

Online knjiga će biti redovito ažurirana s novim primjerima sukladno potrebama korisnika ovog proizvoda.

 Iz sadržaja izdvajamo:

 •  Odluka o koeficijentima za obračun plaće
 •  Odluka o radnom vremenu
 •  Obveze proizvođača glede osobne zaštitne opreme
 • Kategoriziranje osobne zaštitne opreme prema riziku
 • Ogledni primjerak Kodeksa poslovnog ponašanja i etike
 • Zabrana pušenja na radnom mjestu
 • Obveza poslodavca za davanje informacija o ključnim aspektima radnog odnosa
 • Obveze uvoznika i distributera kad se stavlja na tržište osobna zaštitna oprema
 • Ogledni primjerak Odluke o zaštiti nepušača na radu – zabrani pušenja
 • Minimalni zahtjevi glede radnih uvjeta
 • Odluka o prekovremenom radu
 • Odluka o jubilarnoj nagradi, ostalim nagradama i darovima
 • Odluka o otpremnini
 • Pravilnik o stegovnoj odgovornosti zaposlenika
 • Pravilnik o evaluaciji kvalitete rada zaposlenika
 • Smjernice o radnom odnosu
 • Smjernice o zapošljavanju i plaćama
 • Uputa o obradi osobnih podataka putem videonadzora
 • Uputa o ulasku u poslovne prostorije tvrtke
 • Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
 • Smjernice za obradu osobnih podataka u svrhe marketinga
 • Ogledni primjerak Odluke o zabrani konzumiranja alkohola i drugih sredstava ovisnosti
 • Procjena svih rizika za radnike uzrokovane elektromagnetskim poljima na radnom mjestu
 • Mjere poslodavca za izbjegavanje ili smanjivanje rizika uzrokovani elektromagnetskim poljima na radnom mjestu

Autori

Kristian Plazonić, dipl.iur.

Tomislava Furčić, dipl.iur.

Bernard Iljazović, univ.bacc.admin.public

Seminar

newsletter