Seminar:
Praktikum: Zakon o radu i radni sporovi u praksi 2024

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 170 Eur bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni | vrijeme 09:00-13:00

Tema

O pravima radnika puno se govori u odnosu na  "prava" poslodavaca kojima je dopušteno korištenje zakonskih alata u slučaju neprihvatljivog ponašanja zaposlenih. Gotovo da nema edukacija koje bi dale odgovor na pitanja kako postupati kad radni učinak i ponašanje radnika odstupaju od ugovorenih prava i obveza te negativno utječu na radnu klimu. Zakon o radu ne definira skrivljeno ponašanje radnika, samo propisuje obveze. Istodobno, pogrešno vođen postupak može rezultirati i otkazom koji nosi niz rizika, neplaniranih troškova i štetnih posljedica za sve strane.

Namjena seminara je dati odgovore na pitanja: kako ispravno reagirati na kršenje radnih obveza, voditi postupak i kreirati dokumentaciju te kako na konstruktivan način postavljati standarde poslovnog ponašanja koji doprinose radnoj disciplini i povećanju učinkovitosti?

Početkom 2023. godine na snagu su stupile izmjene Zakona o radu koje na drugačiji način reguliraju pitanja:

 • sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme (pri čemu se predlaže postrožavanje uvjeta pod kojima takav ugovor može biti sklopljen, kao i njihov ukupan broj te izmijenjena definicija „uzastopnosti“ kod sklapanja više takvih ugovora, a s druge se strane predlaže čak i pravo radnika na otpremninu kod isteka ugovora na određeno vrijeme);
 • rada na izdvojenom mjestu rada (predlaže se fleksibilizacija ugovaranja, odnosno određivanja rada od kuće s obzirom na iskustvo tijekom pandemije te prihvaćanje informacijskih tehnologija i njihovog korištenja kao činjenice, pri čemu bi se detaljnije reguliralo prava i obveze poslodavca i radnika u slučaju rada na izdvojenom mjestu);
 • rada u nepunom radnom vremenu i dodatnog rada (preko punog radnog vremena), pri čemu bi se poticalo sklapanje ugovora na nepuno radno vrijeme, posebice roditelja, odnosno pružatelja skrbi mladima, kako bi oni time mogli uravnotežiti obiteljski i privatni s profesionalnim životom;
 • ustupanja radnika u povezano društvo i upućivanja radnika u inozemstvo;
 • agencijskog rada i prava agencijskih radnika;
 • prestanak radnog odnosa zbog navršenih 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža, ako se poslodavac i radnik ne dogovore drugačije, pri čemu radni odnos više ne bi prestajao automatizmom, po samom zakonu („ex lege“) ostvarenjem ovih uvjeta, kako bi se potaknuo ostanak radnika u svijetu rada i ostvarenje uvjeta za povećanje mirovine za svaki mjesec kasnijeg umirovljenja;
 • definicije pojma „plaće“ radi usklađivanja s propisima o oporezivanju dohotka od nesamostalnog rada;
 • plaćenog godišnjeg odmora (pri čemu bi se na jasniji način regulirao prijenos neiskorištenih dana u iduću kalendarsku godinu);
 • kolektivnog pregovaranja i kolektivnih radnih odnosa (pitanje osnivanja radničkih vijeća, kolektivnog pregovaranja, zaštite sindikalnog povjerenika, sindikalnog organiziranja, štrajka, produžene primjene odredbi kolektivnog ugovora koji je prestao važiti i slično);

dok su se neka od pitanja prvi put pojavila u našem radnom zakonodavstvu:

 • uspostavit će se potpuno novi (do sada nepostojeći) pravni okvir za rad putem internetskih platformi, s obzirom da domaće radno zakonodavstvo uopće ne prepoznaje rad fizičke osobe putem različitih internetskih platformi kao poslodavca, a sve je veći broj upravo tako zaposlenih radnika, pa bi se novom regulacijom priznala radnička prava i takvih radnicima (obveza osiguranja, staž osiguranja, zaštita i sigurnost na radu, odmori i dopusti, prestanak radnog odnosa, udruživanje u sindikate, kolektivno pregovaranje i slično);
 • izmijenit će se odredbe Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju prema kojima je obveza poslodavca snositi troškove bolovanja radnika koji je već ispunio uvjete za starosnu mirovinu (što je u vezi s ranije navedenom planiranom izmjenom zakonom propisanog učinka radnikovog navršenja 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža, što više ne bi predstavljalo zakonsku osnovu prestanka radnog odnosa).

Na seminaru će se omogućiti polaznicima da bez rizika vode postupak, upoznaju se s metodologijom, zakonskim odredbama i kroz praktične primjere nauče kako komunicirati s radnicima kad prekrše radne obveze.

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 17.5.2024
Mjesto: ONLINE

Sadržaj - Praktikum: Zakon o radu i radni sporovi u praksi 2024

Predviđeno trajanje seminara je od 9 do 13 sati.

Iz rasporeda izdvajamo:

Zakonodavni okvir i izvori radnog prava

 • Sklapanje ugovora o radu
 • Bitni elementi ugovora
 • Ugovori na određeno i neodređeno vrijeme
 • Različite posebne vrste ugovora
 • Probni rad
 • Upućivanje radnika u inozemstvo
 • Agencije za zapošljavanje
 • Odmori i dopusti radnika
 • Godišnji odmor i kako utvrditi njegovo točno trajanje
 • Odluke o odmorima i dopustima
 • Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
 • Sporazumi radnika i poslodavca o godišnjem odmoru
 • (Nejednak) raspored radnog vremena
 • Prekovremeni rad
 • Dopunski rad i rad kod više poslodavaca
 • Evidencija o radnicima i radnom vremenu
 • GDPR i radni odnosi
 • Način određivanja plaće radnika
 • Odluke poslodavca koje mogu utjecati na visinu plaće

Prestanak ugovora o radu

 • Posebno o otkazu ugovora o radu  (primjeri i sudska praksa)
 • Vrste otkaza
 • Oblik i način dostave odluke o otkazu
 • Odabir točne vrste otkaza
 • Razlozi za izvanredni otkaz kroz pravilnike o radu i sudsku praksu
 • Računanje otkaznih rokova
 • Zastoj u tijeku otkaznih rokova
 • Neopravdani razlozi za otkaz
 • Zabrana otkaza
 • Otpremnina i njezino računanje

Dostava odluke o otkazu

 • Prava radnika upućenog na rad u inozemstvo u slučaju otkaza ugovora
 • Obveze poslodavca nakon prestanka ugovora o radu
 • Sudjelovanje radničkog vijeća i sindikata u postupku otkazivanja
 • Zaštita prava iz radnog odnosa
 • Sporazum o prestanku ugovora o radu
 • Stečaj i predstečaj te njihov utjecaj na radne odnose
 • Sudski raskid ugovora
 • Ovrha radi vraćanja na rad
 • Ovrha na plaći radnika
 • Inspektorat rada
 • Utuživanje neisplaćenih plaća

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

O pravima radnika puno se govori u odnosu na  "prava" poslodavaca kojima je dopušteno korištenje zakonskih alata u slučaju neprihvatljivog ponašanja zaposlenih. Gotovo da nema edukacija koje bi dale odgovor na pitanja kako postupati kad radni učinak i ponašanje radnika odstupaju od ugovorenih prava i obveza te negativno utječu na radnu klimu. Zakon o radu ne definira skrivljeno ponašanje radnika, samo propisuje obveze. Istodobno, pogrešno vođen postupak može rezultirati i otkazom koji nosi niz rizika, neplaniranih troškova i štetnih posljedica za sve strane.

Namjena seminara je dati odgovore na pitanja: kako ispravno reagirati na kršenje radnih obveza, voditi postupak i kreirati dokumentaciju te kako na konstruktivan način postavljati standarde poslovnog ponašanja koji doprinose radnoj disciplini i povećanju učinkovitosti?

Početkom 2023. godine na snagu su stupile izmjene Zakona o radu koje na drugačiji način reguliraju pitanja:

 • sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme (pri čemu se predlaže postrožavanje uvjeta pod kojima takav ugovor može biti sklopljen, kao i njihov ukupan broj te izmijenjena definicija „uzastopnosti“ kod sklapanja više takvih ugovora, a s druge se strane predlaže čak i pravo radnika na otpremninu kod isteka ugovora na određeno vrijeme);
 • rada na izdvojenom mjestu rada (predlaže se fleksibilizacija ugovaranja, odnosno određivanja rada od kuće s obzirom na iskustvo tijekom pandemije te prihvaćanje informacijskih tehnologija i njihovog korištenja kao činjenice, pri čemu bi se detaljnije reguliralo prava i obveze poslodavca i radnika u slučaju rada na izdvojenom mjestu);
 • rada u nepunom radnom vremenu i dodatnog rada (preko punog radnog vremena), pri čemu bi se poticalo sklapanje ugovora na nepuno radno vrijeme, posebice roditelja, odnosno pružatelja skrbi mladima, kako bi oni time mogli uravnotežiti obiteljski i privatni s profesionalnim životom;
 • ustupanja radnika u povezano društvo i upućivanja radnika u inozemstvo;
 • agencijskog rada i prava agencijskih radnika;
 • prestanak radnog odnosa zbog navršenih 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža, ako se poslodavac i radnik ne dogovore drugačije, pri čemu radni odnos više ne bi prestajao automatizmom, po samom zakonu („ex lege“) ostvarenjem ovih uvjeta, kako bi se potaknuo ostanak radnika u svijetu rada i ostvarenje uvjeta za povećanje mirovine za svaki mjesec kasnijeg umirovljenja;
 • definicije pojma „plaće“ radi usklađivanja s propisima o oporezivanju dohotka od nesamostalnog rada;
 • plaćenog godišnjeg odmora (pri čemu bi se na jasniji način regulirao prijenos neiskorištenih dana u iduću kalendarsku godinu);
 • kolektivnog pregovaranja i kolektivnih radnih odnosa (pitanje osnivanja radničkih vijeća, kolektivnog pregovaranja, zaštite sindikalnog povjerenika, sindikalnog organiziranja, štrajka, produžene primjene odredbi kolektivnog ugovora koji je prestao važiti i slično);

dok su se neka od pitanja prvi put pojavila u našem radnom zakonodavstvu:

 • uspostavit će se potpuno novi (do sada nepostojeći) pravni okvir za rad putem internetskih platformi, s obzirom da domaće radno zakonodavstvo uopće ne prepoznaje rad fizičke osobe putem različitih internetskih platformi kao poslodavca, a sve je veći broj upravo tako zaposlenih radnika, pa bi se novom regulacijom priznala radnička prava i takvih radnicima (obveza osiguranja, staž osiguranja, zaštita i sigurnost na radu, odmori i dopusti, prestanak radnog odnosa, udruživanje u sindikate, kolektivno pregovaranje i slično);
 • izmijenit će se odredbe Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju prema kojima je obveza poslodavca snositi troškove bolovanja radnika koji je već ispunio uvjete za starosnu mirovinu (što je u vezi s ranije navedenom planiranom izmjenom zakonom propisanog učinka radnikovog navršenja 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža, što više ne bi predstavljalo zakonsku osnovu prestanka radnog odnosa).

Na seminaru će se omogućiti polaznicima da bez rizika vode postupak, upoznaju se s metodologijom, zakonskim odredbama i kroz praktične primjere nauče kako komunicirati s radnicima kad prekrše radne obveze.

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Ciljana skupina - Praktikum: Zakon o radu i radni sporovi u praksi 2024

Voditelji i članovi pravnih odjela, odjela ljudskih potencijala, financijskih i drugih službi koje u praksi primjenjuju Zakon o radu i podzakonske propise donesene na temelju toga zakona, obrtnici, fizičke osobe koje obavljaju s radnim zakonodavstvom povezane samostalne djelatnosti (npr. knjigovodstva, računovodstva), radnici i drugi.

Također, pravni laici koji se u svom poslovanju često susreću s predmetnom problematikom, kako bi se bolje upoznali s istom, a sve u svrhu izbjegavanja dvojbenih situacija i/ili nepotrebnih sudskih postupaka. 

Također, radionica je namijenjena radnicima, članovima uprava (direktorima) društava, voditeljima odjela ili drugih organizacijskih oblika poslodavaca koji se u svome svakodnevnom radu bave radnim pravom, odnosno na bilo koji način dolaze u doticaj s problematikom Zakona o radu, radnopravnim odnosima, radnim sporovima i sličnim pitanjima.

Ključne riječi - Praktikum: Zakon o radu i radni sporovi u praksi 2024

zakon, praksa, zaposlenici, neprihvatljivo ponašanje, radna efikasnost, praktikum, rad

Predavač/Predavačica - Praktikum: Zakon o radu i radni sporovi u praksi 2024

Darko Graf, dipl. iur.

Darko Graf, dipl. iur.

Nakon završenog pripravničkog staža u odvjetništvu, položenog pravosudnog ispita i upisa u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore, osniva i započinje rad u vlastitom odvjetničkom društvu Alija Hrastinski & Graf, j.t.d. sa sjedištem u Zagrebu, u kojem i trenutno radi kao odvjetnik. U odvjetništvu je neprekidno od 2003. godine, od kada se najčešće susreće s pitanjima i problematikom radnog, ovršnog i građanskog prava.

Uvjeti i prijava - Praktikum: Zakon o radu i radni sporovi u praksi 2024

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se
 • ONLINE
 • 17.5.2024
 • Darko Graf, dipl. iur.
 • 170 Eur + PDV
Input:

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.