Komentar zakona povezanih s hranom

Web: http://onblexgas.dashofer.hr/

Online knjiga Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, ponajprije je provedba obvezujuće Uredbe (EU) 2017/625. Zakonom se  omogućava stvaranje pretpostavki za stručno, učinkovito i racionalno obavljanje službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja.


Temelj za donošenje Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (Nar. nov., br. 52/21., u nastavku: Zakon), ponajprije je provedba obvezujuće Uredbe (EU) 2017/625. Zakonom se (prema njegovom predlagatelju), omogućava stvaranje pretpostavki za stručno, učinkovito i racionalno obavljanje službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja s ciljem osiguravanja visoke razine zaštite zdravlja ljudi, životinja i bilja te dobrobiti životinja u cijelom poljoprivredno-prehrambenom lancu te nastavak funkcioniranja i osiguranja sustava sigurnosti hrane.

Input:

Komentar zakona povezanih s hranom
(180 Eur bez PDV-a)

Sadržaj

Iz sadržaja izdvajamo popis zakona i pravilnika:

 • Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (NN 52/21.),
 • Uredba (EU) br. 1169/2011
 • Pravilnik o općem deklariranju ili označavanju hrane
 • Pravilnik o mesnim proizvodima
 • Pravilnik o tržišnim standardima za jaja
 • Pravilnik o žitaricama i proizvodima od žitarica
 • Pravilnik o mlijeku i mliječnim proizvodima
 • Pravilnik o inspekcijom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima
 • Pravilnik o džemovima, želeima, marmeladama, pekmezu te zaslađenom kesten pireu
 • Pravilnik o jestivim uljima i mastima
 • Pravilnik o jakim alkoholnim pićima
 • Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede
 • Zakon o informiranju potrošača o hrani
 • Uredba (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća
 • Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 1155/2013 o izmjeni Uredbe (EU)
 • Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 1337/2013 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1169/2011
 • Delegirana uredba Komisije (EU) br. 78/2014 o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EU) br. 1169/2011
 • Provedbena uredba Komisije (EU) br. 828/2014 o zahtjevima za informiranje potrošača o odsutnosti ili smanjenoj prisutnosti glutena u hrani
 • Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 828/2014
 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/775
 • Komentar Zakona o hrani
 • Uredba (EU) 2019/787 Europskog parlamenta i Vijeća
 • Zakon o vinu
 • Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama
 • Uredba komisije (EU) br.115/2010
 • Pravilnik o dodacima prehrani
 • Pravilnik o službenim kontrolama grožđa, mošta, vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina
 • Pravilnik o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnih vina
 • Pravilnik o upisniku destilera
 • Pravilnik o proizvodnji vina
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje

Autori

 • Kristian Plazonić, dipl. iur.
 • Tomislava Furčić, dipl. iur.
 • Koraljka Knezić, dipl. ing. preh. teh.

Seminar

termin

Broj dostupnih seminara : 1
Najraniji termin: 27.2.2024
Mjesto: Zagreb

newsletter