Komentar zakona povezanih s hranom

Web: http://onblexgas.dashofer.hr/


Online knjiga Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja  ponajprije je provedba obvezujuće Uredbe (EU) 2017/625. Zakonom se  omogućava stvaranje pretpostavki za stručno, učinkovito i racionalno obavljanje službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja.

Input:

Komentar zakona povezanih s hranom
(1050 kn bez PDV-a)

Sadržaj

Temelj za donošenje Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (“Narodne novine” br. 52/21., u nastavku: Zakon) ponajprije je provedba obvezujuće Uredbe (EU) 2017/625. Zakonom se (prema njegovom predlagatelju) omogućava stvaranje pretpostavki za stručno, učinkovito i racionalno obavljanje službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja s ciljem osiguravanja visoke razine zaštite zdravlja ljudi, životinja i bilja te dobrobiti životinja u cijelom poljoprivredno-prehrambenom lancu te nastavak funkcioniranja i osiguranja sustava sigurnosti hrane.

Osim toga, Zakonom se uspostavlja jedinstveni zakonodavni okvir za organizaciju službenih kontrola u svrhu poboljšanja učinkovitosti službenih kontrola te osiguranja visoke razine zaštite od rizika za zdravlje ljudi, životinja i bilja te dobrobiti životinja, kao i razine zaštite okoliša. Uz to, Zakonom se utvrđuju nadležna tijela za sva područja obuhvaćena područjem primjene Uredbe (EU) 2017/625 i njihove zadaće vezano uz organizaciju, provedbu i koordinaciju službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti, financiranje službenih kontrola, načine administrativne pomoći i suradnje, komunikacije i izvješćivanja, granične kontrolne postaje, kontrolne točke, ostale granične prijelaze i carinska mjesta za uvoz, daljnji prijevoz pošiljaka, pristojbe i naknade za službene kontrole, uređenje sustava službenih i referentnih laboratorija, uspostavljanje računalnog informacijskog sustava za upravljanje informacijama i podatcima u vezi sa službenim kontrolama te prekršajne odredbe.

Naposljetku, ovim Zakonom se osigurava da nadležna tijela istražuju slučajeve kada postoji sumnja u neusklađenost sa zakonodavstvom te, ako se utvrdi neusklađenost, odrede njezino podrijetlo i opseg, kao i odgovornosti subjekata, da zatim poduzimaju odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo da dotični subjekti otklone nepravilnosti te kako bi se spriječila daljnja neusklađenost, a ujedno pri organizaciji i obavljanju istraga i mjera izvršavanja nadležna tijela na odgovarajući način uzimaju u obzir moguće rizike i vjerojatnost prijevarnih ili obmanjujućih praksi u cijelom poljoprivredno-prehrambenom lancu.

Autori

Kristian Plazonić, dipl.iur.

Seminar

termin

Broj dostupnih seminara : 1
Najraniji termin: 9.6.2021
Mjesto: ONLINE

newsletter