Online tečajevi

Forma: On-line tečaj

Cijena: 142 Eur bez PDV

ON-LINE tečaj namijenjen je menadžerima, poslovnim ljudima, direktorima i ostalim zaposlenicima, koji su u engleskom dosegli stupanj umjereno do srednje napredni.

...

Forma: On-line tečaj

Cijena: 142 Eur bez PDV

ON-LINE tečaj namijenjen je menadžerima, direktorima i voditeljima kao i svima ostalima, koji žele usvojiti menadžerske vještine a također profesionalno i osobno rasti

...

Forma: On-line tečaj

Cijena: 142 Eur bez PDV

ON-LINE tečajem steći ćete potrebna znanja za izradu projekata po standardnoj metodologiji PCM, koja se koristi pri pripremi projekata za natječaje EU.

...

Forma: On-line tečaj

Cijena: 45 Eur bez PDV

Osobni ON-LINE tečaj njemačkog jezika za snalaženje u poslovnoj komunikaciji!
Učite u onom trenutku kada Vam najbolje odgovara!

...

Forma: On-line tečaj

Cijena: 142 Eur bez PDV

Forma: On-line tečaj

Cijena: 198 Eur bez PDV

Forma: On-line tečaj

Cijena: 258 Eur bez PDV

Jesu li online edukacije dovoljne za ispunjavanje obveze stručnog osposobljavanja u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma?

Odgovor je DA!

...

Forma: On-line tečaj

Cijena: 144 Eur bez PDV

Kroz ovu edukaciju ćete naučiti definiciju, osnove i najvažnije aspekte ChatGPT-ja, kako mu postaviti pitanja i kako ga što efikasnije trenirati kako bi Vi dobili ono što tražite – od njega. Edukacija je namijenjena svima koji žele olakšati i unaprijediti poslovanje.

...