ON-LINE tečaj Korak po korak do sredstava iz EU fondova

Web: http://onceu.dashofer.hr/

ON-LINE tečajem steći ćete potrebna znanja za izradu projekata po standardnoj metodologiji PCM, koja se koristi pri pripremi projekata za natječaje EU.


Input:

ON-LINE tečaj Korak po korak do sredstava iz EU fondova
(142 Eur bez PDV-a)

Sadržaj

 • Uvod
 • Analiza strategija
 • Provedbe projekta
 • Projektni menadžment i upravljanje projektnim ciklusom
 • Praktični alati za izradu
 • Logički okvir
 • Izrada plana aktivnosti/gantogram
 • Definiranje ključnih elemenata
 • Planiranje i izrada budžeta projekta
 • Provedbe projekta
 • Financijsko upravljanje projektom
 • Vidljivost projekta
 • Svrha i opravdanost projekta
 • Pokazatelji i proračun
 • Bodovanje projekta

Autori

Mr.sc. Katarina Boban Filipančić

mr. sc. Katarina Boban Filipančić

mr. sc. Katarina Boban Filipančić, vlasnica je i direktorica tvrtke OrganizELA. Diplomirala je poslovnu informatiku, a zatim financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirala je iz područja Europskih studija na francuskom sveučilištu Pantheon Assas Paris II, a titulu magistre znanosti stekla je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Njena tvrtka OrganizELA pruža usluge vođenja kontrolinga, računovodstva, savjetovanja, izrade poslovnih planova te pomoć pri pronalaženju sredstava i prijave projekata za sredstva iz EU fondova. OrganizELA ima 100% realizaciju u pisanju i provedbi EU projekata, kao i poslovnih planova za druge izvore financiranja.

Aktivno govori engleski i francuski jezik, a pasivno talijanski i španjolski.

Seminar

newsletter