ON-LINE tečaj Menadžerske vještine

Web: http://oncmz.dashofer.hr/

ON-LINE tečaj namijenjen je menadžerima, direktorima i voditeljima kao i svima ostalima, koji žele usvojiti menadžerske vještine a također profesionalno i osobno rasti


Input:

ON-LINE tečaj Menadžerske vještine
(142 Eur bez PDV-a)

Sadržaj

 1. Komunikacija - osnova egzistencije
  • Komunikacija kao sredstvo upravljanja
  • Vrste i oblici komunikacije
  • Problemi i nedostatci u društvenoj komunikaciji
  • Uvid u neverbalnu komunikaciju
 2. Vođenje razgovora
  • Aktivno slušanje i povratna veza
  • Postavljanje pitanja
  • Razgovor za posao
  • Evaluacijski razgovor
 3. Odlučivanje i delegiranje
  • Vodeći zaposlenik, menadžer, poslovni trener
  • Stil upravljanja i promicanje autoriteta menadžera
  • Ostvarivanje delegiranja zadataka
  • Način prezentiranja odluka
 4. Konflikti na radnom mjestu i njihovo rješavanje
  • Vrste konflikata
  • Upravljanje konfliktima
  • Načini rješavanja konflikata
  • Izglađivanje sporova na radnom mjestu - medijacija (posredovanje u sporovima)
 5. Time management
  • Radni režim
  • Efektivnost i aktivnost
  • Stilovi menadžerskog ponašanja
  • Kontrolne zabilješke menadžera
 6. Vođenje konzultacija i sastanaka
  • Plan i vođenje konzultacija
  • Plan i vođenje poslovnog sastanka
  • Proces pregovaranja
  • Savjeti prilikom pregovaranja
 7. Motivacija
  • Motivacija, efikasnost i zadovoljstvo zaposlenika
  • Stimulacija radne motivacije i efikasnosti zaposlenika
  • Novčana motivacija, nenovčana motivacija, motivacijski program
  • Vrednovanje samog sebe, pozitivno razmišljanje i određivanje ciljeva
 8. Efektivno vođenje tima
  • Međuljudski utjecaji
  • Radna grupa
  • Tim i timski rad
  • Efektivnost grupnog odlučivanja
 9. Upravljanje promjenama u timu i organizaciji
  • Proces promjene
  • Savladavanje otpora prema promjenama
  • Krivulja proživljavanja promjene
  • Poticaji - snage koje dovode do promjene
 10. Stres
  • Stres njegovi uzroci i oblici
  • Načini u borbi protiv stresa
  • Savladavanje stresa
  • Duševna higijena
 11. Daljnje usavršavanje menadžera
  • Osobnost menadžera
  • Oblici pripreme menadžera
  • Metode orijentirane na praksu
  • Najvažnije teme edukacije za menadžere
 12. Prezentacija
  • Značaj i priprema prezentacije
  • Vrste prezentacija
  • Struktura prezentacije, objašnjavanje sadržaja
  • Rad sa publikom
 13. Imidž menadžera
  • Značaj izgleda
  • Tradicionalno poslovno odijevanje
  • Neverbalna komunikacija

Autori

Seminar

newsletter