Certificirani tečaj

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 6000 kn bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 4-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

Želite li postati vrsni poznavate ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin:
20.12.2021 - 23.12.2021
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 6000 kn bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 10-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

Radno pravo neiscrpan je izvor praktičnih i teoretskih pitanja. Krug onih na koje se primjenjuje, ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin:
8.12.2021 - 21.12.2021
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 6000 kn bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 8-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

Nezakonito izvještavanje i namjerne manipulacije financijskim izvještajima zbog zloupotrebe računovod ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin:
1.12.2021 - 10.12.2021
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 6000 kn bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 4-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

Poduzetnici, bez obzira na veličinu, dužni su za svaku poslovnu godinu sastaviti propisane financijske izvještaje, koji o ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin:
24.11.2021 - 29.11.2021
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 6000 kn bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 11-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

Obračun plaća i pravila u oporezivanju dohotka smatra se jednim od najslože ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin:
30.11.2021 - 14.12.2021
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 8000 kn bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme:

Više informacija i registracija

Tema

Među računovođama postoji predrasuda da porez na dohodak nije kompliciran, međutim, praksa je pokazala da se upravo na ovoj sferi oporezivanja događaju velike ako ne i najveće pogreške. Posebno je neugodna situacija ka ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin:
Mjesto:

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 6000 kn bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 8-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

Sve je veći broj i opseg obveza koji proizlaze iz RH legislative a  objavljen je i n ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin:
30.11.2021 - 9.12.2021
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 6000 kn bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 4-dnevni seminar, vrijeme: 10:00-14:00

Više informacija i registracija

Tema

Imenovani ste Službenikom za zaštitu podataka (DPO) u organizaciji ali nitko vam nije objasnio ko ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin:
6.12.2021 - 9.12.2021
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 6000 kn bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 6-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

Certificirani online tečaj posvećen je problemu poreza i carina u međunarodnom prijevozu. Saznajte dragocjene podatke te na poslijetku dobivate potvrd ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin:
22.11.2021 - 29.11.2021
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 6000 kn bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 8-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

Cilj certificiranog obrazovanja je produbiti i proširiti znanje iz područja financija, financijskog upravljanja, praćenja novčanog toka i drugih financijski ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin:
8.12.2021 - 17.12.2021
Mjesto: ONLINE