Certificirani tečaj

Porezi

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 850 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 5-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

Želite li postati vrsni pozn ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin:
26.2.2024 - 1.3.2024
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 850 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 16-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

Poduzetnici, bez obzira na veličinu, dužni su za svaku poslovnu godinu sastaviti propisane financijske izvještaje, koji odražavaju istinit i objektivan prikaz financi ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin:
22.3.2024 - 12.4.2024
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 850 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 8-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

Obračun plaća i pravila u oporezivanju dohotka smatra se jednim od najsloženijih područja rada u ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin:
19.3.2024 - 28.3.2024
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 850 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 11-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

Računovodstvo je u svojoj biti vještina opisivanja, mjerenja i tumačenja svih ekonomskih aktivnos ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin:
12.3.2024 - 26.3.2024
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 850 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 3-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-12:00

Više informacija i registracija

Tema

Mnogi se tek upoznaju s računovodstvom javnog sektora. U tu svrhu pripremili smo tečaj računovodstva u javnom sektoru za početnike i ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin:
12.3.2024 - 14.3.2024
Mjesto: ONLINE