Certificirani tečaj

Pravo

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 850 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 11-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

Radno pravo neiscrpan je izvor praktičnih i teoretskih pitanja. Najvažniji zakon ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin:
22.4.2024 - 6.5.2024
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 850 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 8-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

Slobodno kretanje radnika temeljno je načelo Ugovora o funkcioniranju Europske unije (članak 45.) ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin:
25.4.2024 - 6.5.2024
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 850 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 11-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

Jeste li menadžer ljudskih resursa, direktor, knjigovođa ili zaposlenik u kadrovskom odjelu koji ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin:
15.4.2024 - 29.4.2024
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 850 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 9-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-12:00

Više informacija i registracija

Tema

Na pet modula online radionice polaznici edukacije Stručnjak za kadrovski menadžment javnog sektora usvojit će i osnove i specifičnos ...

termin

Broj dostupnih seminara: 2
Najraniji termin:
28.4.2022 - 10.5.2022
Mjesto: ONLINE