Certificirani tečaj

Zaštita okoliša

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 170 Eur / 1280.87 kn bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

Neke od novina koje je donio novi Zakon o gospodarenju otpadom:- propisuje se nadležnost županijsk ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 20.6.2023
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 115 Eur / 866.47 kn bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 10:00-11:00

Više informacija i registracija

Tema

Gospodarenje građevnim otpadom predstavlja poduzimanje potrebnih aktivnosti i mjera za odvojeno skupljanje, oporabu i zbrinjavanje građevinskog otpada. Tij ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 11.7.2023
Mjesto: ONLINE