Seminar:
Certificirani online tečaj: Brza škola računovodstva

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 850 Eur bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 4-dnevni | vrijeme 09:00-13:00

Tema

Računovodstvo je u svojoj biti vještina opisivanja, mjerenja i tumačenja svih ekonomskih aktivnosti jedne tvrtke. Termini koji se upotrebljavaju u računovodstvu kao što su: aktiva, pasiva, prihod, rashod, primitak, izdatak, zalihe, dobitak i drugi primjeri su tehničkih računovodstvenih naziva koji se upotrebljavaju u svakodnevnom poslovanju poslovnog subjekta. Računovodstvo ne moraju poznavati samo računovođe. Svaki manager, investitor ili u širem smislu svaki donositelj odluka u poslovanju, da bi donio ispravnu odluku za svoju okolinu mora imati jasnu sliku o računovodstvenim terminima i konceptima. Danas se to nameće kao osnova financijske pismenosti. Računovodstvo se ne smije doživljavati samo kao zakonska nužnost, već je ono i koristan alat u poslovanju poduzetnika.

U brzoj školi računovodstva prenijet ćemo Vam temeljna računovodstvena znanja i upozoriti Vas na što se mora pripaziti prilikom vođenja poslovnih knjiga i osnovnih poreznih evidencija. Pomoći ćemo Vam da iz knjigovodstvenih evidencija i financijskih izvještaja iščitate osnovne informacije koje su potrebne za donošenje dobrih poslovnih odluka.

Tečaj je zamišljen u obliku radionica te se održava u malim grupama do maksimalno 10 polaznika.

Polaznici tečaja će kroz pet modula naučiti osnovne knjigovodstvene kategorije (imovina, kapital, obveza, prihod, rashod i financijski rezultat) i osnovne knjigovodstvene transakcije prikazane kroz temeljne porezne evidencije. Shvatit će razliku između pojmova prihod i primitak, trošak i izdatak, uvidjet će razliku između dobiti ili gubitka utvrđenih prema računovodstvenim i poreznim propisima.

Kroz primjere iz prakse bit će prezentirana metodologija sastavljanja temeljnih financijskih izvještaja i čitanja osnovnih podataka iz njih. Uputit ćemo polaznike u porezno priznate i porezno nepriznate troškove kao i zlatna pravila poreza na dodanu vrijednost.

Polaznici tečaja koji obave sve predviđene zadatke i polože završni ispit dobit će certifikat kao potvrdu o usvojenom znanju:

 1. Certifikat je ovjeren od strane stručnjaka Verlag Dashöfer izdavačke kuće te je dokaz poznavanja navedenog područja ili tema,
 2. Kao vlasnik certifikata imate konkurentnu prednost na tržištu rada i veće povjerenje poslodavca u Vaše znanje,
 3. Edukacija Vam pruža temeljitu pripremu za test, mentorstva i savjetovanja stručnjaka,
 4. Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu "Stručnjak za računovodstvo" na hrvatskom i engleskom jeziku,
 5. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, što znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja.

Kotizacija uključuje: 

 • sudjelovanje na tečaju,
 • potvrdu o usavršavanju, 
 • materijale s predavanja u elektroničkom obliku, 
 • interaktivan razgovor s predavačem,
 • konzultantske usluge tokom trajanja tečaja,
 • razmjenu iskustava s kolegama.

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 20.5.2024 - 23.5.2024
Mjesto: ONLINE

Sadržaj - Certificirani online tečaj: Brza škola računovodstva

1. MODUL: Temeljni računovodstveni pojmovi i bilanca, 20.5.2024.

Uvod u temeljne računovodstvene pojmove

 • Pojam, cilj i zadatci računovodstva,
 • Prikaz knjigovodstvenih isprava,
 • Dvojno knjigovodstvo,
 • Pojam i sadržaj knjigovodstvenog konta,
 • Sastav i obilježja imovine,
 • Sastav i obilježja kapitala i obveza,
 • Prihodi i primici,
 • Rashodi, troškovi i izdaci,
 • Financijski rezultat,
 • Primjeri iz prakse.

Knjigovodstveni konto i temeljna pravila knjiženja

 • Pojam i sadržaj knjigovodstvenog konta,
 • “Duguje” - “Potražuje”,
 • Pravila evidencije na kontima imovine, kapitala i obveza,
 • Pravila evidencije na kontima prihoda i rashoda,
 • Knjiženje ulaznih računa,
 • Knjiženje izlaznih računa,
 • Primjeri iz prakse.

Radionica – razvrstavanje knjigovodstvenih kategorija i primjer knjiženja knjigovodstvenih transakcija

 • Praktična vježba razvrstavanja knjigovodstvenih kategorija,
 • Praktičan primjer knjiženja osnovnih knjigovodstvenih transakcija,
 • Završna diskusija i rasprava.

2. MODUL: Sastavljanje jednostavnih primjera financijskih izvještaja, 21.5.2024.

Bilanca kao temeljni financijski izvještaj

 • Pojam bilance,
 • Aktiva i pasiva bilance,
 • Bilančne pozicije,
 • Primjer sastavljanja bilance,
 • Primjeri iz prakse.

Račun dobiti i gubitka

 • Pojam računa dobiti i gubitka,
 • Sastavnice računa dobiti i gubitka,
 • Primjer sastavljanja računa dobiti i gubitka,
 • Primjeri iz prakse.

Radionica – sastavljanje računa dobiti i gubitka

 • Sastavljanje računa dobiti na integralnom primjeru poslovanja poduzetnika,
 • Sastavljanje računa gubitka na integralnom primjeru poslovanja poduzetnika,
 • Završna diskusija i rasprava.

3. MODUL: Računovodstvo i porezi, 22.5.2024.

Porez na dodanu vrijednost

 • Smisao i značaj PDV-a,
 • Zlatna pravila PDV-a,
 • Obveza za PDV i pretporez,
 • Temeljne isprave za knjigovodstveno praćenje PDV-a,
 • Primjer prijave PDV-a,
 • Primjeri iz prakse.

Prijava poreza na dobit

 • Dobit utvrđena prema poreznim i računovodstvenim propisima,
 • Prijava poreza na dobit i utvrđivanje porezne obveze,
 • Korekcija dobiti za nepriznatu reprezentaciju i nepriznate troškove osobnih automobila,
 • Primjer sastavljanja prijave poreza na dobit,
 • Primjeri iz prakse.

Radionica – porezne evidencije

 • Sastavljanje jednostavnijeg primjera PDV obrasca,
 • Sastavljanje jednostavnijeg primjera PD obrasca,
 • Završna diskusija i rasprava.

4. MODUL: Analitička knjigovodstva i obračun plaće, 23.5.2024.

Analitička knjigovodstva

 • Korelacija između analitičkih knjigovodstava i glavne knjige,
 • Analitičko knjigovodstvo kupaca,
 • Analitičko knjigovodstvo dobavljača,
 • Analitičko knjigovodstvo materijala,
 • Primjer vođenja analitike kupaca,
 • Kako čitati račun dobiti i gubitka između redova?,
 • Primjeri iz prakse.

Obračun plaće

 • Bruto i neto plaća,
 • Doprinosi iz plaće i na plaću,
 • Osobni odbitak,
 • Porezni razredi,
 • Obračuni plaća na konkretnim primjerima,
 • Osnovno o popunjavanju JOPPD obrasca,
 • Primjeri iz prakse.

Radionica – vođenje analitike kupaca i obračuni plaća

 • Praktični primjeri vođenja analitike kupaca,
 • Obračuni plaća na konkretnim primjerima,
 • Završna diskusija i rasprava.

5. MODUL: Ispit u dogovoru s predavačem

Po uspješnom završetku ispita dobivate potvrdu "Stručnjak za računovodstvo" na hrvatskom i engleskom jeziku. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, što znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja.

*NAPOMENE: Organizator zadržava pravo izmjene termina održavanja i redoslijeda tema unutar programa zbog koordinacije s predavačima.

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

Računovodstvo je u svojoj biti vještina opisivanja, mjerenja i tumačenja svih ekonomskih aktivnosti jedne tvrtke. Termini koji se upotrebljavaju u računovodstvu kao što su: aktiva, pasiva, prihod, rashod, primitak, izdatak, zalihe, dobitak i drugi primjeri su tehničkih računovodstvenih naziva koji se upotrebljavaju u svakodnevnom poslovanju poslovnog subjekta. Računovodstvo ne moraju poznavati samo računovođe. Svaki manager, investitor ili u širem smislu svaki donositelj odluka u poslovanju, da bi donio ispravnu odluku za svoju okolinu mora imati jasnu sliku o računovodstvenim terminima i konceptima. Danas se to nameće kao osnova financijske pismenosti. Računovodstvo se ne smije doživljavati samo kao zakonska nužnost, već je ono i koristan alat u poslovanju poduzetnika.

U brzoj školi računovodstva prenijet ćemo Vam temeljna računovodstvena znanja i upozoriti Vas na što se mora pripaziti prilikom vođenja poslovnih knjiga i osnovnih poreznih evidencija. Pomoći ćemo Vam da iz knjigovodstvenih evidencija i financijskih izvještaja iščitate osnovne informacije koje su potrebne za donošenje dobrih poslovnih odluka.

Tečaj je zamišljen u obliku radionica te se održava u malim grupama do maksimalno 10 polaznika.

Polaznici tečaja će kroz pet modula naučiti osnovne knjigovodstvene kategorije (imovina, kapital, obveza, prihod, rashod i financijski rezultat) i osnovne knjigovodstvene transakcije prikazane kroz temeljne porezne evidencije. Shvatit će razliku između pojmova prihod i primitak, trošak i izdatak, uvidjet će razliku između dobiti ili gubitka utvrđenih prema računovodstvenim i poreznim propisima.

Kroz primjere iz prakse bit će prezentirana metodologija sastavljanja temeljnih financijskih izvještaja i čitanja osnovnih podataka iz njih. Uputit ćemo polaznike u porezno priznate i porezno nepriznate troškove kao i zlatna pravila poreza na dodanu vrijednost.

Polaznici tečaja koji obave sve predviđene zadatke i polože završni ispit dobit će certifikat kao potvrdu o usvojenom znanju:

 1. Certifikat je ovjeren od strane stručnjaka Verlag Dashöfer izdavačke kuće te je dokaz poznavanja navedenog područja ili tema,
 2. Kao vlasnik certifikata imate konkurentnu prednost na tržištu rada i veće povjerenje poslodavca u Vaše znanje,
 3. Edukacija Vam pruža temeljitu pripremu za test, mentorstva i savjetovanja stručnjaka,
 4. Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu "Stručnjak za računovodstvo" na hrvatskom i engleskom jeziku,
 5. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, što znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja.

Kotizacija uključuje: 

 • sudjelovanje na tečaju,
 • potvrdu o usavršavanju, 
 • materijale s predavanja u elektroničkom obliku, 
 • interaktivan razgovor s predavačem,
 • konzultantske usluge tokom trajanja tečaja,
 • razmjenu iskustava s kolegama.

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Ciljana skupina - Certificirani online tečaj: Brza škola računovodstva

Tečaj je namijenjen računovođama i knjigovođama početnicima te direktorima i vlasnicima tvrtki koji žele u kratkom roku dobiti kvalitetnu podlogu za praćenje, povezivanje i razumijevanje temeljnih računovodstvenih koncepata. Također, tečaj je namijenjen svima koji žele proširiti svoja znanja i naučiti nešto novo.

Ključne riječi - Certificirani online tečaj: Brza škola računovodstva

brza škola računovodstva, računovodstvo za početnike, temeljni računovodstveni pojmovi

Predavač/Predavačica - Certificirani online tečaj: Brza škola računovodstva

dr. sc. Mira Ognjan

dr. sc. Mira Ognjan

Stalni je sudski vještak za računovodstvo i financije pri Trgovačkom sudu u Zagrebu. Bila je dugogodišnji profesor knjigovodstva u Prvoj ekonomskoj školi u Zagrebu. Dugi niz godina bavi se računovodstvenim consultingom. Bila je predavač na nekoliko Međunarodnih konferencija iz područja računovodstva. Predavačica je redovita suradnica "On line knjižnice za računovođe " gdje je napisala preko stotinu stručnih računovodstvenih članaka i odgovorila na ogroman broj pitanja klijenata. Vanjska je suradnica "Verlag Dashöfer" d.o.o. te je za tu tvrtku odradila velik broj poslovnih edukacija različitih tema te nekoliko "in house" savjetovanja gdje predavačica dolazi u tvrtku i individualnim pristupom rješava računovodstvene probleme klijenta.

Uvjeti i prijava - Certificirani online tečaj: Brza škola računovodstva

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se
 • ONLINE
 • 20.5.2024 - 23.5.2024
 • dr. sc. Mira Ognjan
 • 850 Eur + PDV
Input:

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.