Seminar:
Stručnjak za EU fondove: Priprema i provedba EU projekata

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 850 Eur bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 8-dnevni | vrijeme 09:00-13:00

Tema

U proteklim godinama učinjeni su veliki pomaci u korištenju fondova Europske unije. Novo financijsko razdoblje donosi nove izazove u korištenju fondova EU‑a i znatno veće mogućnosti. Republici Hrvatskoj namijenjeno je 9,89 milijardi eura iz sredstava Kohezijske politike za razdoblje 2021.-2027. godine.

Osim sadržaja koji je potrebno savladati za pisanje kvalitetne projektne prijave, ovaj tečaj nudi dodatna znanja o tome kako se evaluiraju projektne prijave te što je važno za uspješnu provedbu sufinanciranog projekta. Ono što razlikuje ovu edukaciju od ostalih jest naglasak na projektnom menadžmentu, odnosno upravljanju projektima. Polaznici dobivaju znanja koja je moguće primijeniti na svim projektima – koji su financirani EU sredstvima, nacionalnim sredstvima, na lokalnoj ili regionalnoj razini ili iz bilo kojeg drugog izvora financiranja jer su znanja iz projektnog menadžmenta univerzalna i moguće ih je primijeniti pri svakoj razradi projektne prijave i vođenja projekata.

Aktualni natječaji koji su trenutno otvoreni:

Tečaj je segmentiran, a raspored cjelina osmišljen je na način da polaznicima olakšava usvajanje znanja. Među mnoštvo otvorenih ili najavljenih natječaja teško se snaći i pronaći traženu informaciju – predavači usmjeravaju polaznike na odabir natječaja i daju konkretne savjete za pravilno popunjavanje projektne prijave čime se povećava šansa za odabir i dodjelu sredstava.

Edukacija se provodi tako da polaznici razvijaju vlastitu projektnu ideju od početka do prijave na konkretan natječaj. Veliki je naglasak na praktičnom radu u interakciji s predavačima. Polaznici se upoznaju s konkretnim projektnim obrascima, alatima za njihovo ispunjavanje, ali i načinom ugrađivanja EU pravila financiranja u svoje projektne prijave. 

Ono što daje dodatnu vrijednost edukaciji jest posvećenost predavača – predavači tijekom trajanja tečaja pregledavaju domaće zadatke polaznika, a oni odmah dobijaju povratnu informaciju i komentare na koji dio prijavnog obrasca se trebaju više fokusirati, koji dio trebaju dodatno razraditi i sl.

Polaznici tečaja će kroz šest modula naučiti kako uspješno pripremiti projektnu prijavu, kako provesti projekt, ali i ukazati na česte propuste prijavitelja do kojih može doći u postupku ocjenjivanja, provedbe projekta i postupka javne nabave te revizije EU projekta. Predavači će pružiti praktične savjete i preporuke koje prijavitelji mogu koristiti za poboljšanje svojih projektnih prijedloga i osiguranje uspješnosti provedbe.

Polaznici tečaja, koji obave sve predviđene zadatke i polože završni ispit, dobiti će certifikat kao potvrdu o usvojenom znanju:

 1. Certifikat je ovjeren od strane stručnjaka Verlag Dashöfer izdavačke kuće te je dokaz poznavanja navedenog područja ili tema,
 2. Kao vlasnik certifikata imate konkurentnu prednost na tržištu rada i veće povjerenje poslodavca u Vaše znanje,
 3. Edukacija Vam pruža temeljitu pripremu za test, mentorstva i savjetovanja stručnjaka,
 4. Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu "Stručnjak za pripremu i provedbu EU projekata" na hrvatskom i engleskom jeziku.

Kotizacija uključuje: 

 • sudjelovanje na tečaju, 
 • potvrdu o usavršavanju, 
 • materijale s predavanja,
 • videozapis predavanja,
 • interaktivan razgovor s predavačem,
 • konzultantske usluge tokom trajanja tečaja,
 • razmjenu iskustava s kolegama.

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 6.5.2024 - 15.5.2024
Mjesto: ONLINE

Sadržaj - Stručnjak za EU fondove: Priprema i provedba EU projekata

Predavanja se održavaju od 09:00 do 13:00 sati.

1. MODUL: Uvod u EU fondove, definiranje projektnih ideja i mogućnosti sufinanciranja, 6.5.2024.
Predavačica: Alenka Čović, MsC

 • Fondovi i program EU
 • Poziv na dostavu projektnih prijedloga
 • Projekt i osnove upravljanja projektom
 • Partnerstvo u EU projektima

2. MODUL: Upravljanje projektnim ciklusom i pristup logičke matrice, 8.5.2024.
Predavačica: Alenka Čović, MsC

 • Analiza dionika
 • Analiza problema
 • Analiza ciljeva
 • Izrada logičke matrice

3. MODUL: Priprema projektne prijave, 10.5.2024.
Predavačica: Alenka Čović, MsC

 • Detaljna razrada aktivnosti
 • Propračun projekta
 • Vremenski plan
 • Analiza rizika
 • Projektni tim

4. MODUL: Popunjavanje projektne prijave, 13.5.2024.
Predavačica: Alenka Čović, MsC

 • Prijavni obrasci i prilozi
 • Svrha i opravdanost
 • Provedbeni kapacitet
 • Održivost projekta
 • Horizontalne teme

5. MODUL: Provedba projekta, 15.5.2024.
Predavačica: Alenka Čović, MsC

 • Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
 • Izvještavanje i dokumentiranje
 • Vidljivost
 • Nabava
 • Nepravilnosti i korekcije

6. MODUL: Ispit

Od početka edukacije polaznici izrađuju svoju projektnu prijavu u MIS sustavu na realnim ili izmišljenim primjerima. Finalna verzija prijave mora biti odobrena od strane predavača kako bi polaznici stekli certifikat. Po uspješnom završetku projekta dobivate potvrdu "Stručnjak za pripremu i provedbu EU projekata" na hrvatskom i engleskom jeziku.

*NAPOMENE: Organizator zadržava pravo izmjene termina održavanja i redoslijeda tema unutar programa zbog koordinacije s predavačima.

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

U proteklim godinama učinjeni su veliki pomaci u korištenju fondova Europske unije. Novo financijsko razdoblje donosi nove izazove u korištenju fondova EU‑a i znatno veće mogućnosti. Republici Hrvatskoj namijenjeno je 9,89 milijardi eura iz sredstava Kohezijske politike za razdoblje 2021.-2027. godine.

Osim sadržaja koji je potrebno savladati za pisanje kvalitetne projektne prijave, ovaj tečaj nudi dodatna znanja o tome kako se evaluiraju projektne prijave te što je važno za uspješnu provedbu sufinanciranog projekta. Ono što razlikuje ovu edukaciju od ostalih jest naglasak na projektnom menadžmentu, odnosno upravljanju projektima. Polaznici dobivaju znanja koja je moguće primijeniti na svim projektima – koji su financirani EU sredstvima, nacionalnim sredstvima, na lokalnoj ili regionalnoj razini ili iz bilo kojeg drugog izvora financiranja jer su znanja iz projektnog menadžmenta univerzalna i moguće ih je primijeniti pri svakoj razradi projektne prijave i vođenja projekata.

Aktualni natječaji koji su trenutno otvoreni:

Tečaj je segmentiran, a raspored cjelina osmišljen je na način da polaznicima olakšava usvajanje znanja. Među mnoštvo otvorenih ili najavljenih natječaja teško se snaći i pronaći traženu informaciju – predavači usmjeravaju polaznike na odabir natječaja i daju konkretne savjete za pravilno popunjavanje projektne prijave čime se povećava šansa za odabir i dodjelu sredstava.

Edukacija se provodi tako da polaznici razvijaju vlastitu projektnu ideju od početka do prijave na konkretan natječaj. Veliki je naglasak na praktičnom radu u interakciji s predavačima. Polaznici se upoznaju s konkretnim projektnim obrascima, alatima za njihovo ispunjavanje, ali i načinom ugrađivanja EU pravila financiranja u svoje projektne prijave. 

Ono što daje dodatnu vrijednost edukaciji jest posvećenost predavača – predavači tijekom trajanja tečaja pregledavaju domaće zadatke polaznika, a oni odmah dobijaju povratnu informaciju i komentare na koji dio prijavnog obrasca se trebaju više fokusirati, koji dio trebaju dodatno razraditi i sl.

Polaznici tečaja će kroz šest modula naučiti kako uspješno pripremiti projektnu prijavu, kako provesti projekt, ali i ukazati na česte propuste prijavitelja do kojih može doći u postupku ocjenjivanja, provedbe projekta i postupka javne nabave te revizije EU projekta. Predavači će pružiti praktične savjete i preporuke koje prijavitelji mogu koristiti za poboljšanje svojih projektnih prijedloga i osiguranje uspješnosti provedbe.

Polaznici tečaja, koji obave sve predviđene zadatke i polože završni ispit, dobiti će certifikat kao potvrdu o usvojenom znanju:

 1. Certifikat je ovjeren od strane stručnjaka Verlag Dashöfer izdavačke kuće te je dokaz poznavanja navedenog područja ili tema,
 2. Kao vlasnik certifikata imate konkurentnu prednost na tržištu rada i veće povjerenje poslodavca u Vaše znanje,
 3. Edukacija Vam pruža temeljitu pripremu za test, mentorstva i savjetovanja stručnjaka,
 4. Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu "Stručnjak za pripremu i provedbu EU projekata" na hrvatskom i engleskom jeziku.

Kotizacija uključuje: 

 • sudjelovanje na tečaju, 
 • potvrdu o usavršavanju, 
 • materijale s predavanja,
 • videozapis predavanja,
 • interaktivan razgovor s predavačem,
 • konzultantske usluge tokom trajanja tečaja,
 • razmjenu iskustava s kolegama.

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Ciljana skupina - Stručnjak za EU fondove: Priprema i provedba EU projekata

Online tečaj namijenjen je svima koji imaju projektnu ideju, ali ne znaju koji natječaji su otvoreni i kako osigurati sredstva za provedbu projekta; svima koji se već prijavljuju na EU i nacionalne natječaje, ali žele nadograditi svoja znanja i biti uspješniji u povlačenju sredstava za svoje projekte; svima koji su zainteresirani za temu EU fondova i natječaja, a žele se dodatno upoznati s temom, te svima koji žele usvojiti znanja za jedno od najtraženijih zanimanja današnjice. 

Cilj ove edukacije je što bolje uključivanje sadašnjih i budućih korisnika u proces planiranja i korištenja mogućnosti koje nude EU fondovi. Naglasak je na novostima koje donosi novo financijsko razdoblje Europske unije 2021.-2027. te na najboljem načinu pripreme za isto. S obzirom na sve navedeno, buduće financijsko razdoblje zasigurno je prilika da svi zainteresirani iskoriste natječaje koji će biti otvoreni i ishode sredstva u značajnijoj mjeri.

 

Ključne riječi - Stručnjak za EU fondove: Priprema i provedba EU projekata

edukacija, EU fondovi, sredstva, problemi, pristup, EU projekti, novac, upravljanje, provođenje, financiranje

Predavač/Predavačica - Stručnjak za EU fondove: Priprema i provedba EU projekata

Alenka Čović, MSc

Alenka Čović, MSc

Vlasnica obrta za poslovno savjetovanje i ostale usluge „FLAVO“, čija je primarna djelatnost priprema i provedba projekata financiranih iz EU fondova, za različita područja (poduzetništvo, ICT, lokalna samouprava, obrazovanje itd.). Pohađala je Fakultet organizacije i informatike te završila studij Primjena informacijske tehnologije u poslovanju i stekla zvanje stručna prvostupnica poslovne informatike (bacc. inf.), ali se spletom okolnosti nikada nije bavila područjem IT-a, već je 2013. započela svoj rad u sferi EU fondova. Kroz skoro šestogodišnje radno iskustvo radila je na pripremi i provedbi projekata za organizacije civilnog društva, visokoobrazovne ustanove, poduzeća te lokalnu samoupravu (IPA programi, Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond, Erasmus+), a već nekoliko godina drži i edukacije iz različitih područja.

Krajem 2016. upisala je Master Course u Grazu, Austrija, kojeg je uspješno završila u lipnju 2018., smjer European Project and Public Management, a od 2019. posjeduje i certifikat u području javne nabave.

 

Uvjeti i prijava - Stručnjak za EU fondove: Priprema i provedba EU projekata

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se
 • ONLINE
 • 6.5.2024 - 15.5.2024
 • Alenka Čović, MSc
 • 850 Eur + PDV
Input:

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.