Analiza financijskih izvještaja i njeno korištenje u poslovanju trgovačkog društva

Web: http://www.analiza-financijskih-izvjestaja.dashofer.hr/


Ova online edukacija koncipirana je da Vam pomogne ukoliko želite provjeriti i poboljšati svoje znanje ili znanje svojih trenutnih ili budućih zaposlenika. Lekcije detaljno prolaze jedno po jedno područje, a na lagan i zabavan način možete provjeriti što ste naučili uz interaktivne online testove.

Input:

Analiza financijskih izvještaja i njeno korištenje u poslovanju trgovačkog društva
(264 Eur bez PDV-a)

Sadržaj

 • Računovodstvena bilanca kao polazište financijske analize
 • Pokazatelji mjerenja likvidnosti
 • Pokazatelji aktivnosti (efikasnost upravljanja vlastitom imovinom)
 • Financijske stabilnosti (upravljanja dugom)
 • Pokazatelji rentabilnosti
 • Pokazatelji produktivnosti rada
 • Pokazatelji investiranja
 • Usporedba izračunatih pokazatelja sa prosječnim pokazateljima
 • Vrednovanje razvoja pokazatelja financijske analize u vremenu
 • Analiza uzajamnih odnosa među pokazateljima omjera
 • Vrednovanje i prognoza razvoja tvrtke na osnovu realnih pokazatelja
 • Preporuke za optimalizaciju poslovanja i razvoj trgovačkog društva
 • Kompleksno vrednovanje tvrtke na osnovu  rezultata financijske analize

Autori

Ksenija Kramar, dipl. oec., ovlašteni revizor i porezni savjetnik

Završila je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1981. godine. Radno iskustvo stjecala je radom u Ljubljanskoj banci d.d. Zagreb u kojoj je radila od 1981.-1990. godine na poslovima analize razvoja i poslovanja pojedinih poduzeća za pripremu odluka bančinih tijela o investicijskom i dugoročnom kreditiranju kao voditelj odjela dugoročnog kreditiranja. Od 1990. do 1993. godine kao direktorica sektora za kreditiranje privrede, sudjeluje u utemeljenju kunskog i deviznog poslovanja Zadružno privatne banke, koja mijenja ime u Ilirija banka d.d.Zagreb. Zajedno sa suosnivačima razvila je neovisnu tvrtku za reviziju, računovodstvo i porezno savjetovanje Krako – Revizija d.o.o. Zagreb gdje danas radi na radnom a mjestu člana uprave društva zadužena za područje revizije i poreznog savjetovanja. Osnivač je društva Kramar Porezno Savjetovanje j.t.d. Zagreb specijaliziranog za usluge poreznog savjetovanja s Odobrenjem za rad ministra financija Republike Hrvatske Klasa: UP/I-131-01/01-01/18, Ur.broj: 513-07-21/07-04-8 od 7. srpnja 2004. godine. Posjeduje zvanja i certifikate ovlaštenog poreznog savjetnika, ovlaštenog revizora, te ovlaštenog računovođe. Asistent je na Visokoj politehničkoj školi u Zagrebu - kolegij "Računovodstvo i financije". Koautorica je programa jednogodišnjeg školovanja za stjecanje zvanja Porezni specijalist koji se izvodi pri Poslovnom učilištu Experta. Predavačica je na brojnim edukacijama iz područja poreza, računovodstva i financija namijenjenim računovođama, poreznim savjetnicima te visokom i srednjem menadžmentu.

Seminar