Vodič kroz obračun plaća u praksi

Web: http://onbmu.dashofer.hr/

Vodič kroz obračun plaća pružit će Vam pomoć pri obračunu plaća, ostalih primitaka, dnevnica, drugog dohotka i izvještavanja putem JOPPD obrasca. Pronaći ćete praktična rješenja kad Vam se ukažu problemi i u poslovnoj praksi. 


Online knjiga Vodič kroz obračun plaća, pružit će Vam pomoć pri obračunu plaća, ostalih primitaka, dnevnica, drugog dohotka i izvještavanja putem JOPPD obrasca. Pronaći ćete praktična rješenja kad Vam se ukažu problemi u poslovnoj praksi te ćete na brz i jednostavan način doći do odgovora. 

Input:

Godišnja pretplata na online knjigu: Vodič kroz obračun plaća u praksi
(234 Eur bez PDV-a)

Sadržaj

 • Struktura plaće
 • Obvezne evidencije i obrasci 
 • Evidencija o radnicima i radnom vremenu
 • Obrazac za isplatu i neisplatu plaće
 • Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja – Obrazac JOPPD   
 • Obrazac Evidencija o dohotku od nesamostalnog rada  - DNR
 • Izvješća o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu – Obrazac IP
 • Primici od nesamostalnog rada
 • Redovna isplata plaće za prethodni mjesec
 • Isplata plaće
 • Isplata plaće i plaće u naravi
 • Isplata plaće i jubilarne nagrade
 • Isplata plaće i jubilarne nagrade
 • Isplata plaće izaslanim radnicima
 • Plaća s obračunom doprinosa za beneficirani staž
 • Neredovite isplate plaće
 • Neisplata plaće do kraja mjeseca za prethodni mjesec
 • Isplata zaostale plaće
 • Dvije plaće isplaćene u istom mjesecu
 • Isplata plaće u dijelovima
 • Isplate materijalnih prava
 • Isplata naknade troškova prijevoza
 • Isplata terenskog dodatka
 • Isplata božićnice
 • Isplata dara u naravi 
 • Isplata dara djetetu
 • Nadoknada za uporabu privatnog vozila u službene svrhe
 • Naknade plaće u slučaju spriječenosti za rad
 • Isplata plaće i naknade plaće radniku na bolovanju
 • Drugi dohodak
 • Isplata po ugovoru o djelu
 • Isplata po ugovoru o autorskom djelu
 • Isplata umjetničkog honorara
 • Dohodak od kapitala
 • Reinvestirani dobitak
 • Isplata dividende/udjela u dobiti 
 • Bolovanja
 • Što se smatra bolovanjem i tko ga određuje
 • Pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja
 • Uvjeti za ostvarivanje prava na naknadu plaće za vrijeme bolovanja
 • Najduže trajanje bolovanja i prava na naknadu plaće za vrijeme bolovanja
 • Osiguranik koji je stekao uvjete za starosnu mirovinu
 • Prestanak radnog odnosa za vrijeme bolovanja
 • Kada osiguranik nema pravo na naknadu plaće
 • Visina naknade plaće
 • Utvrđivanje osnovice za naknadu plaće za vrijeme bolovanja
 • Neprekidno i nastavno bolovanje
 • Obveznik obračuna i isplate naknade plaće za vrijeme bolovanja

Autori

 • mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec., ovlašteni revizor
 • Morana Krušarovski, dipl. iur.
 • Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Seminar

newsletter