Digitalizacija računovodstva

Web: http://onbdr.dashofer.hr/

U online knjizi Digitalizacija računovodstva saznajte o digitalizaciji poslovanja i napretku svih segmenata rada pa tako i elektroničkog fakturiranja. Društva teže stalnom razvoju svog poslovanja, a poslovne procese unutar društva žele optimizirati i pojednostaviti kako bi se na svakodnevne računovodstvene poslove gubilo što manje vremena. Potrebno je biti u koraku s vremenom, što znači da društvo treba pronaći načine da svoje poslovanje u što većem dijelu prenese u digitalni oblik, uključujući knjigovodstvenu dokumentaciju i računovodstvene procese društva.


Saznajte sve o digitalizaciji poslovanja i napretku svih segmenata rada pa tako i elektroničkog fakturiranja. Društva teže stalnom razvoju svog poslovanja, a poslovne procese unutar društva žele optimizirati i pojednostaviti kako bi se na svakodnevne računovodstvene poslove gubilo što manje vremena. Društvo treba pronaći načine da svoje poslovanje u što većem dijelu prenese u digitalni oblik, uključujući knjigovodstvenu dokumentaciju i računovodstvene procese društva.

Input:

Godišnja pretplata na online knjigu:Digitalizacija računovodstva
(234 Eur bez PDV-a)

Sadržaj

1. Zakonodavstvo-primjena u digitalizaciji

 • Zakon o sudskom registru
 • Opći porezni zakon
 • Zakon i Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost
 • Zakon o računovodstvu
 • Zakon i Pravilnik o porezu na dohodak
 • Zakon i Pravilnik o porezu na dobit
 • Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom
 • Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi
 • Smjernice za postupanje prilikom razmjene računa u elektroničkom obliku primjenom EDI sustava

2. Elektronički dokumenti

 • Računovodstvo u oblaku
 • Elektronički račun kao nositelj digitalizacije procesa
 • Oblici eRačuna
 • Dodatni dokumenti i njihova elektronička primjena
 • Standardi elektroničkih dokumenata

 3. Digitalna obrada dokumenata

 • Digitalizacija dokumenata -skeniranje dokumentacije uz obradu i indeksiranje

4. Elektronički potpis

 • Elektronički potpis na računovodstvenim ispravama
 • Certifikati više i niže kategorije

5. Računovodstveni programi (ERP - enterprise resource planning)

6. Digitalni arhiv

 • -Vrste elektroničkih arhiva

7. Robotizacija poslovanja

 • Robotizacija poslovanja-RPA alati

8. Komunikacija s državnom upravom

 • Računalno komunikacijska mreža javnoupravnih tijela
 • Digitalna pristupačnost
 • Središnji registar državne imovine
 • Metaregistar
 • Interopreabilnost sustava javne uprave-Državna sabirnica GSB

9. Benefiti i nedostaci elektroničkog poslovanja

10. Zaštita osobnih podataka i digitalizacija

Autori

univ. spec. oec. Ivan Horvatić, ovlašteni računovođa

Matija Ekart, struč. spec. ing. el.

Seminar