Digitalizacija računovodstva

Web: http://onbdr.dashofer.hr/


Input:

Godišnja pretplata na online knjigu:Digitalizacija računovodstva
(1620 kn bez PDV-a)

Sadržaj

1. Zakonodavstvo-primjena u digitalizaciji

- Zakon o sudskom registru

- Opći porezni zakon

- Zakon i Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost

- Zakon o računovodstvu

- Zakon i Pravilnik o porezu na dohodak

- Zakon i Pravilnik o porezu na dobit

- Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom

- Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi

- Smjernice za postupanje prilikom razmjene računa u elektroničkom obliku primjenom EDI sustava

2. Elektronički dokumenti

- Računovodstvo u oblaku

- Elektronički račun kao nositelj digitalizacije procesa

- Oblici eRačuna

- Dodatni dokumenti i njihova elektronička primjena

- Standardi elektroničkih dokumenata

 3. Digitalna obrada dokumenata

Digitalizacija dokumenata -skeniranje dokumentacije uz obradu i indeksiranje

4. Elektronički potpis

- Elektronički potpis na računovodstvenim ispravama

- Certifikati više i niže kategorije

5. Računovodstveni programi (ERP - enterprise resource planning)

6. Digitalni arhiv

- Vrste elektroničkih arhiva

7. Robotizacija poslovanja

- Robotizacija poslovanja-RPA alati

8. Komunikacija s državnom upravom

- Računalno komunikacijska mreža javnoupravnih tijela

- Digitalna pristupačnost

- Središnji registar državne imovine

- Metaregistar

- Interopreabilnost sustava javne uprave-Državna sabirnica GSB

9. Benefiti i nedostaci elektroničkog poslovanja

10. Zaštita osobnih podataka i digitalizacija

Autori

univ. spec. oec. Ivan Horvatić, ovlašteni računovođa

Matija Ekart, struč. spec. ing. el.

Seminar