Vodič kroz javnu nabavu sukladno novom zakonskom okviru

Web: http://onbvz.dashofer.hr/

Ova online knjiga biti će aktualizirana kada dođe do zakonskih promjena te će se nadopunjavati odgovorima na primjere iz prakse.


Kako i sam naslov kaže, Vodič kroz javnu nabavu sukladno novom zakonskom okviru, pojašnjava postupak javne nabave za ponuditelje i naručitelje. Kroz jednostavan tekst i slikovne primjere, upozorava Vas na moguće propuste i savjetuje pri svakom koraku ovog postupka. 

Input:

Vodič kroz javnu nabavu sukladno novom zakonskom okviru
(276 Eur bez PDV-a)

Sadržaj

Kako i sam naslov kaže Vodič kroz javnu nabavu sukladno novom zakonskom okviru, pojašnjava postupak javne nabave za ponuditelje i naručitelje. Kroz jednostavan tekst i slikovne primjere, upozorava Vas na moguće propuste i savjetuje pri svakom koraku ovog postupka. 

Autori

 Marijana Šperanda,  dipl. oec.

Savjetnica u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu, gdje obavlja sve poslove cjelovitog upravljanja nabavnim kategorijama iz djelokruga rada ureda. Također je angažirana i na pružanju savjeta, mišljenja i prijedloga, kao i na poslovima vezanima uz EU projekte. U području javne nabave je od 2005. godine te je redovita članica Državne ispitne komisije u području javne nabave. Posjeduje certifikat u području javne nabave. Intenzivno je angažirana na razvoju elektroničke javne nabave kao i na području primjene ekonomski najpovoljnije ponude. Kroz dodatno usavršavanje, pohađala je razne programe izobrazbe. Sudjeluje na stručnim događanjima i konferencijama, kao sudionik ili predavač te kao redoviti predavač na različitim programima izobrazbe iz područja javne nabave. Također, autorica je i koautorica stručnih članaka iz područja javne nabave.

Seminar

newsletter