Seminar:
Najčešća problematika i pitanja u javnoj nabavi

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 799 kn bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni | vrijeme 09:00-11:00

Tema

U izvješću o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabavejedna od karakterističnih pogrešaka naručitelja navodi se da naručitelji  prilikom pregleda i ocjene pristiglih ponuda, ocjenu ponuda ne vrše sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje, što dovodi do žalbenog postupka. Također, najveći broj izjavljenih žalbi prema fazama postupka (68,75%) je upravo u fazi odluke o odabiru.

Cilj webinara je dati detaljne informacije o ispravnom načinu pregleda i ocjene ponuda u nadmetanjima i praksi DKOM-a te o zakonitom završetku postupka javne nabave donošenjem odgovarajuće odluke.

Namjena webinara je ukazati polaznicima na najčešće pogreške naručitelja u postupku pregleda i ocjene ponuda te na pogreške ponuditelja prilikom izrade ponuda.

Radionica se temelji na praktičnim iskustvima predavača i najčešćim pitanjima korisnika a zamisao organizatora je i poticanje razmjene iskustava polaznika u cilju učinkovitije provedbe postupaka javne nabave.

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 25.8.2022
Mjesto: ONLINE

Sadržaj - Najčešća problematika i pitanja u javnoj nabavi

Predviđeno trajavnje webinara od 08:30 - 10:30 sati.

Neka od pitanja sa predavanja:

 • Kada koristite javni natječaj, a kada izravnu pogodbu?
 • U kojim slučajevima ste obveznik javne nabave?
 • Što kada je vrijednost nabave manja od one koja je propisana Zakonom o javnoj nabavi?
 • Što kada ponuditelj ne može isporučiti ugovorenu robu?
 • Kada možete zatražiti aneks ugovora?
 • Moraju li se provoditi dva postupka za izradu projektne dokumentacije, ako su radovi na istoj katastarskoj jedinici?
 • Kako postupiti ako je vrijednost zamjenskog proizvoda veća od prvobitne cijene proizvoda?
 • Kada se skapa ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji?

Pozivamo vas da unaprijed postavite pitanje na našu mail adresu info@dashofer.hr kako bi dobili odgovore na pitanja na webinaru!

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

U izvješću o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabavejedna od karakterističnih pogrešaka naručitelja navodi se da naručitelji  prilikom pregleda i ocjene pristiglih ponuda, ocjenu ponuda ne vrše sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje, što dovodi do žalbenog postupka. Također, najveći broj izjavljenih žalbi prema fazama postupka (68,75%) je upravo u fazi odluke o odabiru.

Cilj webinara je dati detaljne informacije o ispravnom načinu pregleda i ocjene ponuda u nadmetanjima i praksi DKOM-a te o zakonitom završetku postupka javne nabave donošenjem odgovarajuće odluke.

Namjena webinara je ukazati polaznicima na najčešće pogreške naručitelja u postupku pregleda i ocjene ponuda te na pogreške ponuditelja prilikom izrade ponuda.

Radionica se temelji na praktičnim iskustvima predavača i najčešćim pitanjima korisnika a zamisao organizatora je i poticanje razmjene iskustava polaznika u cilju učinkovitije provedbe postupaka javne nabave.

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Predavač/Predavačica - Najčešća problematika i pitanja u javnoj nabavi

Marijana Šperanda dipl.oec

Marijana Šperanda dipl.oec

Marijana Šperanda radi kao savjetnica u Državnom uredu za središnju javnu nabavu gdje obavlja sve poslove cjelovitog upravljanja nabavnim kategorijama iz djelokruga rada ureda. Također je angažirana i na pružanju savjeta, mišljenja i prijedloga, kao i na poslovima vezanima uz EU projekte. U području javne nabave je od 2005. godine, te je redovita članica Državne ispitne komisije u području javne nabave. Posjeduje certifikat u području javne nabave. Intenzivno je angažirana na razvoju elektroničke javne nabave kao i u području primjene ekonomski najpovoljnije ponude. Kroz dodatno usavršavanje pohađala je razne programe izobrazbe. Sudjeluje na stručnim događanjima i konferencijama, kao sudionik ili predavač,  te kao redoviti predavač na različitim programima izobrazbe iz područja javne nabave. Također je autorica i koautorica stručnih članaka iz područja javne nabave.

Uvjeti i prijava - Najčešća problematika i pitanja u javnoj nabavi

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se
 • ONLINE
 • 25.8.2022
 • Marijana Šperanda dipl.oec
 • 799 kn + PDV
Input:

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.