Seminar:
Najčešća problematika i pitanja u javnoj nabavi

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: Eur bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: -dnevni | vrijeme

Tema

U izvješću o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave jedna od karakterističnih pogrešaka naručitelja navodi se da naručitelji  prilikom pregleda i ocjene pristiglih ponuda, ocjenu ponuda ne vrše sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje što dovodi do žalbenog postupka. Također, najveći broj izjavljenih žalbi prema fazama postupka (68,75%) je upravo u fazi odluke o odabiru.

Cilj webinara je dati detaljne informacije o ispravnom načinu pregleda i ocjene ponuda u nadmetanjima i praksi DKOM-a te o zakonitom završetku postupka javne nabave donošenjem odgovarajuće odluke.

Namjena webinara je ukazati polaznicima na najčešće pogreške naručitelja u postupku pregleda i ocjene ponuda te na pogreške ponuditelja prilikom izrade ponuda.

Radionica se temelji na praktičnim iskustvima predavača i najčešćim pitanjima korisnika, a zamisao organizatora je i poticanje razmjene iskustava polaznika u cilju učinkovitije provedbe postupaka javne nabave.

termin

Trenutačno nemamo određen termin. Ako ste zainteresirani za seminar o ovoj temi, molimo vas da nam se obratite putem obrasca za kontakt.
Najraniji termin:
Mjesto:

Sadržaj - Najčešća problematika i pitanja u javnoj nabavi

Predviđeno trajavnje webinara je od 09:00 do 11:00 sati.

Neka od pitanja s predavanja:

  • Kada koristite javni natječaj, a kada izravnu pogodbu?
  • U kojim slučajevima ste obveznik javne nabave?
  • Što kada je vrijednost nabave manja od one koja je propisana Zakonom o javnoj nabavi?
  • Što kada ponuditelj ne može isporučiti ugovorenu robu?
  • Kada možete zatražiti aneks ugovora?
  • Moraju li se provoditi dva postupka za izradu projektne dokumentacije ako su radovi na istoj katastarskoj jedinici?
  • Kako postupiti ako je vrijednost zamjenskog proizvoda veća od prvobitne cijene proizvoda?
  • Kada se sklapa ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji?

Pozivamo Vas da unaprijed postavite pitanje na našu mail adresu info@dashofer.hr kako bi dobili odgovore na pitanja tijekom webinara!

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

U izvješću o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave jedna od karakterističnih pogrešaka naručitelja navodi se da naručitelji  prilikom pregleda i ocjene pristiglih ponuda, ocjenu ponuda ne vrše sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje što dovodi do žalbenog postupka. Također, najveći broj izjavljenih žalbi prema fazama postupka (68,75%) je upravo u fazi odluke o odabiru.

Cilj webinara je dati detaljne informacije o ispravnom načinu pregleda i ocjene ponuda u nadmetanjima i praksi DKOM-a te o zakonitom završetku postupka javne nabave donošenjem odgovarajuće odluke.

Namjena webinara je ukazati polaznicima na najčešće pogreške naručitelja u postupku pregleda i ocjene ponuda te na pogreške ponuditelja prilikom izrade ponuda.

Radionica se temelji na praktičnim iskustvima predavača i najčešćim pitanjima korisnika, a zamisao organizatora je i poticanje razmjene iskustava polaznika u cilju učinkovitije provedbe postupaka javne nabave.

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Predavač/Predavačica - Najčešća problematika i pitanja u javnoj nabavi

Marijana Šperanda, dipl. oec.

Marijana Šperanda, dipl. oec.

Marijana  Šperanda  radi  kao  savjetnica  u  Državnom  uredu  za  središnju  javnu  nabavu  gdje obavlja  sve  poslove  cjelovitog  upravljanja  nabavnim kategorijama  iz  djelokruga  rada  ureda. Također je angažirana i na pružanju savjeta, mišljenja i prijedloga, kao i na poslovima vezanim uz EU projekte. U području javne nabave je od 2005. godine, te je redovita članica Državne ispitne  komisije  u  području  javne  nabave.  Posjeduje  certifikat  u području  javne  nabave. Intenzivno  je  angažirana  na  razvoju  elektroničke  javne  nabave  kao  i  u  području  primjene ekonomski  najpovoljnije ponude.  Kao  dodatno  usavršavanje  pohađala  je  razne  programe izobrazbe,  od  kojih  i  Program  izobrazbe  „Trening  trenera  –  opći“.  Sudjeluje na  stručnim događanjima  i  konferencijama,  kao  sudionik  ili predavač te  je  također  redoviti  predavač  na različitim programima izobrazbe iz područja javne nabave.  

Uvjeti i prijava - Najčešća problematika i pitanja u javnoj nabavi

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.