Komentar Zakona o PDV-u s primjerima iz prakse

Web: http://onbpdv.dashofer.hr/

Online knjiga sadržava 211 komentara i primjera iz prakse koji olakšavaju snalaženje u složenim pravilima Zakona i Pravilnika o PDV-u. Posebna pozornost je usmjerena na kompleksne slučajeve vezane za uvoz i izvoz, račune i evidencije, prijenos porezne obveze, PDV kod usluga, građevine, prijevoza te ostalih zamršenih situacija. 


  • suvremena literatura za sve koji se bave PDV-om, bilo da se radi o malim ili velikim tvrtkama, uvoznicima ili izvoznicima, proizvodnim građevinskim ili uslužnim djelatnostima,
  • sadržava sve o PDV-u na jednom mjestu i izuzetno lako se koristi i pretražuje,
  • sadržaj se stalno aktualizira i nadopunjuje novim primjerima iz prakse,
  • prednost online formata je izvrsna tražilica uz pomoć koje možete pronaći informacije brzo i jednostavno, 
  • knjiga se sastoji od komentara Zakona o PDV-u autorice Mire Ognjan, mag. oec.,
  • komentar je pisan na način da je svaki članak Zakona prokomentiran jednostavnim jezikom te potkrijepljen primjerom iz prakse i dodatnim pojašnjenjem iz Pravilnika o PDV-u,
  • knjiga se redovito nadopunjuje i svježim primjerima iz prakse,
  • prilikom zakonskih izmjena, cijela knjiga se ažurira u najkraćem mogućem roku.
Input:

ONLINE KNJIGA: Komentar Zakona i primjeri iz prakse o PDV-u
(234 Eur bez PDV-a)

Sadržaj

Temeljne odredbe

Područje primjene

Predmet oporezivanja

Porezni obveznik

Isporuke dobara

PRIMJER: Putnička agencija - isporuke

PRIMJER: Mjesto isporuke dobara koja se ne otpremaju

PRIMJER: Obračun PDV-a kod isporuke u BiH

PRIMJER: Oporezivanje elektronički obavljenih usluga pravnoj osobi u Srbiji ili SAD-u

PRIMJER: Izvoz dentalnih usluga u Njemačku

PRIMJER: Stjecanje dobara iz EU

PRIMJER: Trostrani posao - Slovenija, Njemačka, Hrvatska

PRIMJER: Uvoz rabljenog automobila iz Njemačke

PRIMJER: Uvoz iz EU u treću zemlju

Mjesto isporuke dobara

PRIMJER: Mjesto obavljanja usluga

PRIMJER: Mjesto obavljanja usluga - sajmovi

PRIMJER: PDV - mjesto oporezivanja

PRIMJER: Mjesto isporuke je drugačije od mjesta primatelja

Nastanak oporezivog događaja i obveze obračuna PDV-a

Porezna osnovica

Stope PDV-a

Oslobođenja od PDV-a

Odbitak pretporeza

Povrat PDV-a

Obveze poreznih obveznika i pojedinih osoba koje nisu porezni obveznici

Razdoblje oporezivanja, obračunavanje PDV-a, postupak oporezivanja i podnošenje prijave PDV-a

Posebni postupak oporezivanja za male porezne obveznike

Posebni postupak oporezivanja putničkih agencija

Posebni postupak oporezivanja marže za rabljena dobra, umjetnička djela, kolekcionarske ili antikne predmete

Posebni postupak za prodaju putem javne dražbe

Posebni postupak oporezivanja investicijskog zlata

Posebni postupak oporezivanja za elektronički obavljene usluge koje porezni obveznici koji nemaju sjedište na području Europske unije obavljaju osobama koje nisu porezni obveznici

Porezni zastupnik, odgovornost, nadzor, pravna sredstva, ovlaštenja

Prekršajne odredbe

Prijelazne i završne odredbe

Autori

  • dr. sc. Mira Ognjan, stalni sudski vještak za financije

Seminar