Računovodstveni vodič

Web: http://racunovodstveni-vodic.dashofer.hr/


Stručna online knjiga Računovodstveni vodič namijenjena je kako početnim tako i srednjim i naprednim razinama zaposlenih u odjelima računovodstva, a svakako je odlična podloga za sve koji žele napredovati i samostalno plivati u računovodstvenim vodama.

Stručna online knjiga Računovodstveni vodič, praktičan je alat za vođenje računovodstva, knjiženja i vrednovanje bilance poduzeća. Sadržava kratke teorijske upute i iscrpne primjere iz prakse potkrijepljene primjerima knjiženja. Svi tekstovi su usklađeni s trenutnim zakonodavnim odredbama i biti će aktualizirani sukladno budućim promjenama. O svim izmjenama korisnici će biti obavješteni putem e-maila. 

Input:

Godišnja pretplata: Računovodstveni vodič
(1956 kn / 259.61 EUR bez PDV-a)

Sadržaj

 

DUGOTRAJNA IMOVINA

1.3 Evidencija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

1.3.1 Evidencija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

1.3.2 Evidencija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine - Primjer

1.4 Razvrstavanje dugotrajne imovine u skupine (klasifikacija) i njihova uporaba amortizacije

1.4.1 Razvrstavanje dugotrajne imovine u skupine (klasifikacija) i njihova uporaba amortizacije

1.4.2 Razvrstavanje dugotrajne imovine u skupine (klasifikacija) i njihova uporaba amortizacije - Primjer

1.4.3 Razvrstavanje dugotrajne imovine u skupine (klasifikacija) i njihova uporaba amortizacije - Primjer knjiženja

1.9 Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine

1.9.1 Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine - Teorija

1.9.2 Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine - Primjeri

1.9.3 Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine - Primjer kniženja

3 OBVEZE I KAPITAL

3.4 Rezerviranja

3.4.1 Rezerviranja

3.4.2 Rezerviranja - primjer

3.4.3 Rezerviranja - primjer knjiženja

4 ZALIHE

4.1 Stjecanje (nabava) zaliha

4.2 Obračun zaliha po metodi stvarne (nabavne) cijene

4.2.1 Obračun zaliha po metodi stvarne (nabavne) cijene

4.2.2 Obračun zaliha po metodi stvarne (nabavne) cijene - Primjer

4.2.3 Obračun zaliha po metodi stvarne (nabavne) cijene - Primjer knjiženja

4.3 Obračun zaliha po metodi prosječne ponderirane cijene

4.3.1 Obračun zaliha po metodi prosječne ponderirane cijene

4.3.2 Obračun zaliha po metodi prosječne ponderirane cijene - Primjer

4.4 Obračun zaliha po FIFO metodi

4.4.1 Obračun zaliha po FIFO metodi

4.4.2 Obračun zaliha po FIFO metodi - Primjer

4.5 Obračun zaliha po metodi standardnog troška

4.5.1 Obračun zaliha po metodi standardnog troška

4.5.2 Obračun zaliha po metodi standardnog troška - Primjer

4.6 Obračun zaliha po LIFO metodi

4.6.1 Obračun zaliha po LIFO metodi

4.6.2 Obračun zaliha po LIFO metodi - Primjer

4.7 Obračun zaliha po LIFO metodi - Primjer

4.8 Računovodstvo zaliha na primjeru tvrtke

4.8.1 Računovodstvo zaliha na primjeru tvrtke

4.8.2 Računovodstvo zaliha na primjeru tvrtke - Primjer

4.8.3 Računovodstvo zaliha na primjeru tvrtke - Primjer knjiženja

4.9 Sitan inventar

4.9.1 Sitan inventar

4.9.2 Sitan inventar - Primjer

4.9.3 Sitan inventar - Primjer knjiženja

4.10 Otpis i vrijednosno usklađivanje zaliha

4.10.1 Otpis i vrijednosno usklađivanje zaliha

4.10.2 Otpis i vrijednosno usklađivanje zaliha - Primjer

4.10.3 Otpis i vrijednosno usklađivanje zaliha - Primjer knjiženja

5 RASHODI

5.1 Priznavanje rashoda

5.1.1 Priznavanje rashoda

5.1.2 Priznavanje rashoda - Primjer

5.1.3 Priznavanje rashoda - Primjer knjiženja

5.2 Kriteriji klasifikacije troškova i vrste troškova

5.2.1 Kriteriji klasifikacije troškova i vrste troškova

5.2.2 Kriteriji klasifikacije troškova i vrste troškova - Primjer

5.2.3 Kriteriji klasifikacije troškova i vrste troškova - Primjer knjiženja

5.3 Poslovni rashodi - Primjer

5.3.1 Poslovni rashodi

5.3.2 Poslovni rashodi - Primjer

5.3.3 Poslovni rashodi - Primjer knjiženja

5.3.4 Poslovni rashodi - Primjer

5.3.5 Poslovni rashodi - Primjer knjiženja

5.4 Financijski rashodi

5.4.1 Financijski rashodi

5.4.2 Financijski rashodi - Primjer knjiženja

5.5 Troškovi posudbe

5.5.1 Troškovi posudbe

5.5.2 Troškovi posudbe - Primjer

5.5.3 Troškovi posudbe - Primjer knjiženja

7 PRIHODI

7.1 Prihodi

7.1.1 Što su prihodi?

7.1.2 Priznavanje, mjerenje, objavljivanje prihoda

7.1.3 Zakonski okvir vezan za prihode

7.2 Transakcije i događaji iz kojih nastaju prihodi

7.2.1 Prodaja proizvoda

7.2.1.1 Prodaja proizvoda

7.2.1.2 Prodaja proizvoda - Primjer

7.2.2 Pružanje usluga

7.2.2.1 Pružanje usluga

7.2.2.2 Pružanje usluga - Primjer

7.2.3 Prihodi od korištenja imovine subjekta od strane drugih

7.2.3.1 Prihodi od korištenja imovine subjekta od strane drugih

7.2.3.2 Prihodi od korištenja imovine subjekta od strane drugih - Primjer

8 AKTIVNA I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

8.1 Aktivna i pasivna vremenska razgraničenja

8.1.1 Uvod

8.1.2 Aktivna vremenska razgraničenja

8.1.3 Pasivna vremenska razgraničenja

8.2 Unaprijed plaćeni troškovi

8.2.1 Unaprijed plaćeni troškovi

8.2.2 Unaprijed plaćeni troškovi - Primjer

8.3 Obračunati prihodi

8.3.1 Obračunati prihodi

8.3.2 Obračunati prihodi - Primjer

8.4 Odgođeno plaćanje troškova

8.4.1 Odgođeno plaćanje troškova

8.4.2 Odgođeno plaćanje troškova - Primjer

8.4.3 Odgođeno plaćanje troškova - Primjer knjiženja

8.5 Prihodi budućeg razdoblja

8.5.1 Prihodi budućeg razdoblja

8.5.2 Prihodi budućeg razdoblja - Primjer

8.5.3 Prihodi budućeg razdoblja - Primjer knjiženja

Autori

mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor


Završila je poslijediplomski studij: Računovodstvo, revizija i financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine. Ovlašteni je revizor od 2008. godine i interni revizor (specijalist za gospodarstvo) od 2009. godine. Osnivačica je i direktorica društva ACQUIRO ASSURANCE & AUDIT d.o.o. registriranog za reviziju i poslovno savjetovanje.

                

   
 Lidija Graho, mag. oec

Lidija Graho diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine, smjer: Računovodstvo u reviziji. Svoj radni vijek  započela je početkom 2012. kao student u poreznom savjetovanju PricewaterhouseCoopers Savjetovanje d.o.o. od kuda joj dolazi i početno zanimanje za svijet poreza. Od 2013. godine, radi u revizorskoj kući RSM Croatia d.o.o. gdje obavlja revizije primarno trgovačkih društava s naglaskom na međunarodne tvrtke, revizije neprofitnih organizacija i due diligence. Kada se ne bavi brojevima u revizorskom kontekstu, vodi marketing u RSM Croatia te je voditelj projekta European Business Awards za Hrvatsku. 

        

Božica Ištvanić, struč. spec. oec

Rođena: 22.03.1965. u Zagrebu.

1983. godine završena srednja škola - „Ekonomski obrazovni centar Boris Kidrič“ - Zagreb, stečeno zvanje: ekonomist (SSS)

2011. završen dodiplomski stručni studij na Sveučilištu u Splitu, Sveučilišni centar za stručne studije, Nastavni Centar Zagreb, smjer: Računovodstvo i financije. Stečeno zvanje stručne prvostupnice ekonomije (bacc. oec.)

2015. završen diplomski stručni studij na Visokoj poslovnoj školi Libertas - Zagreb, smjer: Menadžment bankarstva, osiguranja i financija, Stečeno zvanje stručne specijalistice ekonomije (struč. spec. oec.)

             

Seminar

termin

Broj dostupnih seminara : 1
Najraniji termin: 9.12.2022
Mjesto: ONLINE

newsletter