Računovodstveni vodič

Web: http://racunovodstveni-vodic.dashofer.hr/

Stručna online knjiga Računovodstveni vodič namijenjena je kako početnim tako i srednjim i naprednim razinama zaposlenih u odjelima računovodstva, a svakako je odlična podloga za sve koji žele napredovati i samostalno plivati u računovodstvenim vodama.

Stručna online knjiga Računovodstveni vodič, praktičan je alat za vođenje računovodstva, knjiženja i vrednovanje bilance poduzeća. Sadržava kratke teorijske upute i iscrpne primjere iz prakse potkrijepljene primjerima knjiženja. Svi tekstovi su usklađeni s trenutnim zakonodavnim odredbama i biti će aktualizirani sukladno budućim promjenama. O svim izmjenama korisnici će biti obavješteni putem e-maila. 


Input:

Godišnja pretplata: Računovodstveni vodič
(276 Eur bez PDV-a)

Sadržaj

 • DUGOTRAJNA IMOVINA
 • Evidencija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
 • Evidencija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
 • Evidencija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine - Primjer
 • Razvrstavanje dugotrajne imovine u skupine (klasifikacija) i njihova uporaba amortizacije
 • Razvrstavanje dugotrajne imovine u skupine (klasifikacija) i njihova uporaba amortizacije
 • Razvrstavanje dugotrajne imovine u skupine (klasifikacija) i njihova uporaba amortizacije - Primjer
 • Razvrstavanje dugotrajne imovine u skupine (klasifikacija) i njihova uporaba amortizacije - Primjer knjiženja
 • Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine
 • Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine - Teorija
 • Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine - Primjeri
 • Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine - Primjer kniženja
 • OBVEZE I KAPITAL
 • Rezerviranja
 • Rezerviranja
 • Rezerviranja - primjer
 • Rezerviranja - primjer knjiženja
 • ZALIHE
 • Stjecanje (nabava) zaliha
 • Obračun zaliha po metodi stvarne (nabavne) cijene
 • Obračun zaliha po metodi stvarne (nabavne) cijene
 • Obračun zaliha po metodi stvarne (nabavne) cijene - Primjer
 • Obračun zaliha po metodi stvarne (nabavne) cijene - Primjer knjiženja
 • Obračun zaliha po metodi prosječne ponderirane cijene
 • Obračun zaliha po metodi prosječne ponderirane cijene
 • Obračun zaliha po metodi prosječne ponderirane cijene - Primjer
 • Obračun zaliha po FIFO metodi
 • Obračun zaliha po FIFO metodi
 • Obračun zaliha po FIFO metodi - Primjer
 • Obračun zaliha po metodi standardnog troška
 • Obračun zaliha po metodi standardnog troška
 • Obračun zaliha po metodi standardnog troška - Primjer
 • Obračun zaliha po LIFO metodi
 • Obračun zaliha po LIFO metodi
 • Obračun zaliha po LIFO metodi - Primjer
 • Obračun zaliha po LIFO metodi - Primjer
 • Računovodstvo zaliha na primjeru tvrtke
 • Računovodstvo zaliha na primjeru tvrtke
 • Računovodstvo zaliha na primjeru tvrtke - Primjer
 • Računovodstvo zaliha na primjeru tvrtke - Primjer knjiženja
 • Sitan inventar
 • Sitan inventar
 • Sitan inventar - Primjer
 • Sitan inventar - Primjer knjiženja
 • Otpis i vrijednosno usklađivanje zaliha
 • Otpis i vrijednosno usklađivanje zaliha
 • Otpis i vrijednosno usklađivanje zaliha - Primjer
 • Otpis i vrijednosno usklađivanje zaliha - Primjer knjiženja
 • RASHODI
 • Priznavanje rashoda
 • Priznavanje rashoda
 • Priznavanje rashoda - Primjer
 • Priznavanje rashoda - Primjer knjiženja
 • Kriteriji klasifikacije troškova i vrste troškova
 • Kriteriji klasifikacije troškova i vrste troškova
 • Kriteriji klasifikacije troškova i vrste troškova - Primjer
 • Kriteriji klasifikacije troškova i vrste troškova - Primjer knjiženja
 • Poslovni rashodi - Primjer
 • Poslovni rashodi
 • Poslovni rashodi - Primjer
 • Poslovni rashodi - Primjer knjiženja
 • Poslovni rashodi - Primjer
 • Poslovni rashodi - Primjer knjiženja
 • Financijski rashodi
 • Financijski rashodi
 • Financijski rashodi - Primjer knjiženja
 • Troškovi posudbe
 • Troškovi posudbe
 • Troškovi posudbe - Primjer
 • Troškovi posudbe - Primjer knjiženja
 • PRIHODI
 • Prihodi
 • Što su prihodi?
 • Priznavanje, mjerenje, objavljivanje prihoda
 • Zakonski okvir vezan za prihode
 • Transakcije i događaji iz kojih nastaju prihodi
 • Prodaja proizvoda
 • Prodaja proizvoda
 • Prodaja proizvoda - Primjer
 • Pružanje usluga
 • Pružanje usluga
 • Pružanje usluga - Primjer
 • Prihodi od korištenja imovine subjekta od strane drugih
 • Prihodi od korištenja imovine subjekta od strane drugih
 • Prihodi od korištenja imovine subjekta od strane drugih - Primjer
 • AKTIVNA I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
 • Aktivna i pasivna vremenska razgraničenja
 • Uvod
 • Aktivna vremenska razgraničenja
 • Pasivna vremenska razgraničenja
 • Unaprijed plaćeni troškovi
 • Unaprijed plaćeni troškovi
 • Unaprijed plaćeni troškovi - Primjer
 • Obračunati prihodi
 • Obračunati prihodi
 • Obračunati prihodi - Primjer
 • Odgođeno plaćanje troškova
 • Odgođeno plaćanje troškova
 • Odgođeno plaćanje troškova - Primjer
 • Odgođeno plaćanje troškova - Primjer knjiženja
 • Prihodi budućeg razdoblja
 • Prihodi budućeg razdoblja
 • Prihodi budućeg razdoblja - Primjer
 • Prihodi budućeg razdoblja - Primjer knjiženja

Autori

mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor


Završila je poslijediplomski studij: Računovodstvo, revizija i financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine. Ovlašteni je revizor od 2008. godine i interni revizor (specijalist za gospodarstvo) od 2009. godine. Osnivačica je i direktorica društva ACQUIRO ASSURANCE & AUDIT d.o.o. registriranog za reviziju i poslovno savjetovanje.

                

   
 Lidija Graho, mag. oec

Lidija Graho diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine, smjer: Računovodstvo u reviziji. Svoj radni vijek  započela je početkom 2012. kao student u poreznom savjetovanju PricewaterhouseCoopers Savjetovanje d.o.o. od kuda joj dolazi i početno zanimanje za svijet poreza. Od 2013. godine, radi u revizorskoj kući RSM Croatia d.o.o. gdje obavlja revizije primarno trgovačkih društava s naglaskom na međunarodne tvrtke, revizije neprofitnih organizacija i due diligence. Kada se ne bavi brojevima u revizorskom kontekstu, vodi marketing u RSM Croatia te je voditelj projekta European Business Awards za Hrvatsku. 

        

Božica Ištvanić, struč. spec. oec

Rođena: 22.03.1965. u Zagrebu.

1983. godine završena srednja škola - „Ekonomski obrazovni centar Boris Kidrič“ - Zagreb, stečeno zvanje: ekonomist (SSS)

2011. završen dodiplomski stručni studij na Sveučilištu u Splitu, Sveučilišni centar za stručne studije, Nastavni Centar Zagreb, smjer: Računovodstvo i financije. Stečeno zvanje stručne prvostupnice ekonomije (bacc. oec.)

2015. završen diplomski stručni studij na Visokoj poslovnoj školi Libertas - Zagreb, smjer: Menadžment bankarstva, osiguranja i financija, Stečeno zvanje stručne specijalistice ekonomije (struč. spec. oec.)

             

Seminar

newsletter