Pripreme i upute za izradu završnog računa

Web: http://onbzr.dashofer.hr/


 • online baza podataka potrebnih za ispravnu izradu završnog računa,
 • sadržaj se svakodnevno nadopunjava sukladno aktualnim temama,
 • online knjiga posjeduje tražilicu s kojom u tren oka možete pronaći baš ono što Vas zanima,
 • posebna pogodnost pretplate je i postavljanje vlastitog pitanja, na koje će Vam odgovoriti stručna osoba, a odgovor ćete primiti e-mailom u roku tjedan dana,
 • desna ruka svakom zaposleniku u odjelu računovodstva i financija pri izradi završnog računa.
Input:

Godišnja pretplata: Pripreme i upute za izradu završnog računa
(1956 kn / 259.61 EUR bez PDV-a)

Sadržaj

 • Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada
 • Evidencija o radnom vremenu i radnicima
 • Konačni obračun PDV-a, posebnosti i promjene od 2018.
 • Utjecaj privremeno nepriznatih rashoda na poreznu osnovicu
 • Odgođeni porezi 
 • Kontrolni postupci prije izrade završnog računa
 • Inventura i tretman manjkova
 • Dugotrajna materijalna imovina (amortizacija, tretman automobila)
 • Porezno nepriznati troškovi – stalne razlike u prijavi poreza na dobit

Autori

 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor
 • Ksenija Kramar, dipl. oec., ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor
 • Mira Ognjan, mag. oec.

Seminar

termin

Broj dostupnih seminara : 1
Najraniji termin: 9.12.2022
Mjesto: ONLINE

newsletter