Konferencije

Pravo

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 177 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: trajanje konferencije 10:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

Pozivamo vas na predavanje posvećeno procesu kupoprodaje nekretnina i ključnim aspektima zemljišnoknjižnog prava, koje je osobito važno za ...

termin

Najraniji termin: 19.6.2024

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 177 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: trajanje konferencije 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

Pozivamo  poslodavce, nevladine udruge, tijela državne uprave i sve koji zapošljavaju stranace& ...

termin

Najraniji termin: 27.6.2024