Seminari

Management

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 520 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 5-dnevni seminar, vrijeme: 10:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

Važnost uloge srednjeg menadžmenta ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin:
26.2.2024 - 1.3.2024
Mjesto: Zagreb

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 425 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 2-dnevni seminar, vrijeme: 12:00 - 16:00

Više informacija i registracija

Tema

U suvremenom poslovnom svijetu motivacija zaposlenika ključni je faktor koji pridonosi povećanju ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin:
5.3.2024 - 6.3.2024
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 425 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 2-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

U praksi vrijedi pravilo da je onaj tko slijedi tri najvažnija pravila dobrog dijaloga uspješan u razgovoru. Prvo pravilo zahtijeva da naučimo slušati ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin:
14.3.2024 - 15.3.2024
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 425 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 2-dnevni seminar, vrijeme: 12:00 - 16:00

Više informacija i registracija

Tema

...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin:
19.3.2024 - 20.3.2024
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 425 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 2-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

Pripremili smo edukaciju za sve koji trebaju formirati ili već imaju formirane svoje HR odje ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin:
26.3.2024 - 27.3.2024
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 560 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 3-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

Jeste li na dobrom putu ili zaostajete za konkurencijom, a da toga niste ni svjesni? ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin:
2.4.2024 - 4.4.2024
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 170 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

U obračunskom razdoblju za određene stavke imovine i obveza mogu nastati privremene razlike izm ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 15.4.2024
Mjesto: ONLINE