Seminari

Obračun plaća

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 1499 kn bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-16:00

Više informacija i registracija

Tema

Sve države članice EU dužne su uskladiti se s Direktivom 2018/957 Europskog ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 6.12.2021
Mjesto: ONLINE