Seminari

Obračun plaća

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 215 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

Uz računovodstveno i ekonomsko znanje, dobar računovođa mora imati i sve više pravnih znanja ako želi klijentu ponuditi sveobuhvatnu uslugu. Dodatno p ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 4.3.2024
Mjesto: Zagreb

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 425 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 2-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-12:00

Više informacija i registracija

Tema

Raspored radnog vremena može biti utvrđen ugovorom o radu, pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom i sl., ali uslijed preraspodjele vremena i specifičnih situacija, ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin:
6.3.2024 - 7.3.2024
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 425 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 2-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

Pripremili smo edukaciju za sve koji trebaju formirati ili već imaju formirane svoje HR odje ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin:
26.3.2024 - 27.3.2024
Mjesto: ONLINE