Seminari

Pravo

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 1199 kn bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

Stupanjem na snagu posljednjih izmjena i dopuna Ovršnog zakona u naš su ovršni sustav unesena određena rješenja koja mij ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 25.11.2021
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 1499 kn bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-16:00

Više informacija i registracija

Tema

Građevinski sporovi su sporovi s najvećim vrijednostima te je stoga i njihov ishod značajan za cjelokupno gospodarstvo. U ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 1.12.2021
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 499 kn bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-10:00

Više informacija i registracija

Tema

Tijekom 2022. na snagu bi trebao stupiti novi Zakon o radu koji će na drugačiji način regulirati pitanje: sklapanja ugovora o radu n ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 7.12.2021
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 1199 kn bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-16:00

Više informacija i registracija

Tema

Brojne novosti kojima će se pokušati jače štititi potrošačka prava uglavnom su posljedica naše obveze da u nacionalnu legislativu implementiramo od ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 15.12.2021
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 1199 kn bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

Ministarstvo pravosuđa i uprave priprema bitne izmjene Zakona radi usklađivanja sa n ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 16.12.2021
Mjesto: ONLINE