Seminari

Pravo

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 1499 kn bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-16:00

Više informacija i registracija

Tema

Ministarstvo pravosuđa i uprave pripremio je bitne izmjene Zakona radi usklađivanja ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 25.5.2022
Mjesto: Zagreb

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 1199 kn bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

Stečajni zakon ("Narodne novine" br. 71/15., 104/17., 36/22.) propisuje pravila pokretanja i vođe ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 2.6.2022
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 1199 kn bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma nastavljena je izgradnja stab ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 15.6.2022
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 2999 kn bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 2-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-12:00

Više informacija i registracija

Tema

Hrvatska planira uvesti euro kao službenu valutu od 1.siječnja 2023. godine. Zamjena kune eurom obuhvatit će tri razdoblja: pripremno razdoblje, raz ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin:
28.6.2022 - 29.6.2022
Mjesto: ONLINE