Seminari

Pravo

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 1199 kn / 159.13 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 11:00-15:00

Više informacija i registracija

Tema

Uvođenje eura kao službene valute za sobom donosi mnoge zakonske izmjene. Time, u najavi su izmjene Zakona o trgovačkim dr ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 12.10.2022
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 1199 kn / 159.13 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

Mobbing podrazumijeva neprijateljsku i neetičnu komunikaciju kojom jedna ili više osoba šteti č ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 17.10.2022
Mjesto: ONLINE

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 799 kn / 106.05 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-11:00

Više informacija i registracija

Tema

Prava i obveze iz ugovora o zakupu poslovnog prostora i ostalih ugovora u vezi s nekretninama su regulirana Zakonom o zakupu i kupoproda ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 20.10.2022
Mjesto: ONLINE