Seminari

Pravo

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 215 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

Bez obzira na djelatnos ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 27.2.2024
Mjesto: Zagreb

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 215 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-13:00

Više informacija i registracija

Tema

Uz računovodstveno i ekonomsko znanje, dobar računovođa mora imati i sve više pravnih znanja ako želi klijentu ponuditi sveobuhvatnu uslugu. Dodatno p ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 4.3.2024
Mjesto: Zagreb

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 425 Eur bez PDV uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 2-dnevni seminar, vrijeme: 09:00-12:00

Više informacija i registracija

Tema

Osiguranje i naplata potraživanja izuzetno je važan element svake poslovne aktivnosti i odu ...

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin:
11.3.2024 - 12.3.2024
Mjesto: ONLINE