Seminar:
Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: Eur / 0 kn bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: -dnevni | vrijeme

Tema

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma nastavljena je izgradnja stabilnog zakonodavnog okvira kao temelja za učinkovito sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. Rezultat toga je i vrlo visoki rang Republike Hrvatske koja je ušla u top 10 najmanje rizičnih zemalja za pranje novca prema Baselskom indeksu.

Znate li kolike su kazne?

"Novčanom kaznom u iznosu od 35.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba: ako ne izradi analizu rizika tako da bude razmjerna veličini obveznika te vrsti, opsegu i složenosti njegova poslovanja ili ju propusti redovito ažurirati, uskladiti sa smjernicama nadležnoga nadzornog tijela ili ju dostaviti nadzornom tijelu na njegov zahtjev te ako pri izradi analize rizika ne uzme u obzir izvješća o rezultatima Nacionalne procjene rizika i Nadnacionalne procjene rizika. "

Izvor: 

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, br. 108/17). U Narodnim novinama broj 1/19 od 3. siječnja 2019. objavljen je novi Zakon o izmjemana i dopunama o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, br. 39/2019)

Namjena webinara je temeljito upoznati polaznike sa svim aktualnim obvezama vezano uz primjenu samog zakona, posebice s mjerama koje poduzimaju obveznici radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma i načinom njihove provedbe, dubinskom analizom stranke, mjerama utvrđivanja i provjere identiteta stranke.

termin

Trenutačno nemamo određen termin. Ako ste zainteresirani za seminar o ovoj temi, molimo vas da nam se obratite putem obrasca za kontakt.
Najraniji termin:
Mjesto:

Sadržaj - Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Predviđeno trajanje webinara je od 9 do 12 sati. 

Sadržaj:

  • Izmjene Zakona koje su stupile na snagu početkom 2023. godine
  • važeći propisi koji uređuju materiju sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (zakoni, pravilnici, odluke i smjernice)
  • temeljni pojmovi radi razumijevanja i praćenja obveza vezanih uz SPNFT
  • obveznici provedbe mjera SPNFT, tj. tko je dužan primjenjivati propise iz područja SPNFT i koje su njihove obveze
  • interni akt koji obveznici moraju donijeti (politike, kontrole i postupci za SPNFT)
  • mjere dubinske analize i način provođenja tih mjera
  • tko su politički izložene osobe i njihov položaj u SPNFT
  • nadzorna tijela koja nadziru provođenje propisa o SPNFT (Ured za sprječavanje pranja novca kao FOJ, te Financijski inspektorat, Porezna uprava, HANFA i HNB)
  • specifičnosti profesionalnih djelatnosti (javnih bilježnika, odvjetnika, revizora, poreznih savjetnika i vanjskih računovođa)
  • Nacionalna i Nadnacionalna procjena rizika

Polaznici će dobiti potvrdu da su za 2023. godinu proveli stručno osposobljavanje i izobrazbu u vezi SPNFT.

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma nastavljena je izgradnja stabilnog zakonodavnog okvira kao temelja za učinkovito sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. Rezultat toga je i vrlo visoki rang Republike Hrvatske koja je ušla u top 10 najmanje rizičnih zemalja za pranje novca prema Baselskom indeksu.

Znate li kolike su kazne?

"Novčanom kaznom u iznosu od 35.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba: ako ne izradi analizu rizika tako da bude razmjerna veličini obveznika te vrsti, opsegu i složenosti njegova poslovanja ili ju propusti redovito ažurirati, uskladiti sa smjernicama nadležnoga nadzornog tijela ili ju dostaviti nadzornom tijelu na njegov zahtjev te ako pri izradi analize rizika ne uzme u obzir izvješća o rezultatima Nacionalne procjene rizika i Nadnacionalne procjene rizika. "

Izvor: 

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, br. 108/17). U Narodnim novinama broj 1/19 od 3. siječnja 2019. objavljen je novi Zakon o izmjemana i dopunama o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, br. 39/2019)

Namjena webinara je temeljito upoznati polaznike sa svim aktualnim obvezama vezano uz primjenu samog zakona, posebice s mjerama koje poduzimaju obveznici radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma i načinom njihove provedbe, dubinskom analizom stranke, mjerama utvrđivanja i provjere identiteta stranke.

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Predavač/Predavačica - Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

mr.sc. Darko Terek dipl.iur.

mr.sc. Darko Terek dipl.iur.

Darko Terek magistar pravnih znanosti i odvjetnik s položenim javnobilježničkim ispitom i ispitom za stečajnog upravitelja. 
Posjeduje veliko iskustvo u struci, među ostalima rad u gospodarstvu, pravosuđu i odvjetništvu. 
Objavio je veliki broj  priručnika, sudjelovao kao predavač na mnogim seminarima, simpozijima i radionicama. 

Uvjeti i prijava - Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.