Seminar:
PDV - praktična znanja

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 170 Eur / 1280.87 kn bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni | vrijeme 09:00-13:00

Tema

Trgovačka društva još uvijek imaju nedoumice oko toga kada se smije priznati pretporez, kada se samo obračunski prikazuje, kada ga se smije priznati u 100% iznosu, a kada ne. Isto tako javljaju se i pitanja kada se treba na računu iskazati PDV, odnosno kada se treba napisati samo prijenos porezne obveze.

Računovođe i financijski direktori svojim postupcima moraju znati zadovoljiti potrebe poreznih propisa kako bi se izbjegle drastične kazne.

Namjena webinara je na praktičnim primjerima utvrditi obvezu obračuna PDV, kao i mogućnosti priznavanja pretporeza u poslovanju u tuzemstvu, s trećim zemljama ili s članicama EU. Na ovom seminaru možete saznati koliko PDV-a morate platiti i u kojim rokovima te na taj način ostvariti najbolje učinke za kupce i trgovačko društvo.

Neke od tema koje će polaznici saznati na webinaru su dodjela PDV i ID broja, stjecanje i isporuka dobara u EU, tuzemni prijenos porezne obveze, trostrani posao, isporuke u nizu, ali i sve vezano uz uvoz i izvoz robe. Polaznici će se upoznati i sa svim aktualnim izmjenama i novinama u području PDV-a.

 

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 27.7.2023
Mjesto: ONLINE

Sadržaj - PDV - praktična znanja

Predviđeno trajanje webinara od 9 do 13 sati.

Raspored predavanja:

Pravna regulativa

 • VAT Directive,
 • Zakon o PDV-u.

PDV – Dodjela PDV ID broja

 • Dodjela PDV ID broja,
 • PDV ID broj za porezne obveznike iz države članice EU,
 • PDV ID broj za inozemne porezne obveznike,
 • Mali porezni obveznici i PDV ID broj,
 • Suspendiranje PDV ID broja.

Stjecanje i isporuka EU

 • Stjecanje dobara unutar EU,
 • Isporuka usluge u EU,
 • Porezne evidencije,
 • Premještaj robe u drugu državu,
 • Usluge iznajmljivanje pokretne materijalne imovine.

PDV - treće zemlje:

 • PDV pri uvozu dobara,
 • PDV pri izvozu dobara,
 • Nastanak porezne obveze i priznavanje pretporeza,
 • Izvještavanje, prijave.

PDV praktična znanja

 • Obračunsko načelo,
 • Načelo prema naplaćenim naknadama,
 • Izdavanje računa.

Završna diskusija i rasprava

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

Trgovačka društva još uvijek imaju nedoumice oko toga kada se smije priznati pretporez, kada se samo obračunski prikazuje, kada ga se smije priznati u 100% iznosu, a kada ne. Isto tako javljaju se i pitanja kada se treba na računu iskazati PDV, odnosno kada se treba napisati samo prijenos porezne obveze.

Računovođe i financijski direktori svojim postupcima moraju znati zadovoljiti potrebe poreznih propisa kako bi se izbjegle drastične kazne.

Namjena webinara je na praktičnim primjerima utvrditi obvezu obračuna PDV, kao i mogućnosti priznavanja pretporeza u poslovanju u tuzemstvu, s trećim zemljama ili s članicama EU. Na ovom seminaru možete saznati koliko PDV-a morate platiti i u kojim rokovima te na taj način ostvariti najbolje učinke za kupce i trgovačko društvo.

Neke od tema koje će polaznici saznati na webinaru su dodjela PDV i ID broja, stjecanje i isporuka dobara u EU, tuzemni prijenos porezne obveze, trostrani posao, isporuke u nizu, ali i sve vezano uz uvoz i izvoz robe. Polaznici će se upoznati i sa svim aktualnim izmjenama i novinama u području PDV-a.

 

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Ciljana skupina - PDV - praktična znanja

Webinar je namijenjen poreznim obveznicima odnosno svakoj osobi koja samostalno obavljanja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obaljanja te djelatnosti. Namijenjen je voditeljima financija, računovodstva, kontrolinga, kao i djelatnicima u spomenutim odjelima te svima koji žele naučiti više o PDV-u.

Predavač/Predavačica - PDV - praktična znanja

Dijana Ivanković bacc.oec.

Dijana Ivanković bacc.oec.

Radi u računovodstvima privatnih tvrtki. Posljednjih 17 godina radi samostalno u vlastitom knjigovodstvenom servisu.
Dugogodišnji je stručnjak iz prakse, čije iskustvo potvrđuje veliki broj zadovoljnih klijenata (trgovačka društva, obrti, udruge). Osim računovodstvene ekspertize, poseban naglasak na njezin rad obuhvaća razumijevanje i ispravna primjena poreznih propisa. Sudjelovala u brojnim postupcima nadzora PDV-a poreznih obveznika.

Uvjeti i prijava - PDV - praktična znanja

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se
 • ONLINE
 • 27.7.2023
 • Dijana Ivanković bacc.oec.
 • 170 Eur / 1280.87 kn + PDV
Input:

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.