Aktualna ponuda webinara uz mogućnost postavljanja pitanja.

Upozoravamo, webinar je dostupan samo za kupce koji su platili pretplatu na online proizvod izdavačke kuće Verlag Dashöfer d.o.o. Nažalost, registracija nije moguća za nekorisnike.

Registracijom na webinar pristajete na kontakt putem naših društvenih mreža - Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram.

Važnost i ključne točke Dokumentacije o nabavi

Predavač: Marijana Šperanda

Datum: 25.6.2021

Vrijeme: 14.30 - 15.30 hod.

Prijavite se

Učinkovito delegiranje i praćenje produktivnosti rada

Predavač: Ivan Vidas, struč.spec.oec.

Datum: 28.6.2021

Vrijeme: 10.30 - 11.30 hod.

Prijavite se

Uredba (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. pružanje informacija o hrani potrošačima

Predavač: JUDr. Marek Smid, dipl.iur.

Datum: 30.6.2021

Vrijeme: 9.00 - 10.00 hod.

Prijavite se

PDV za proračunske korisnike

Predavač: Mira Ognjan, mag.oec.

Datum: 7.7.2021

Vrijeme: 14.30 - 15.30 hod.

Prijavite se

Porezni aspekti prefakturiranja i prolaznih stavki

Predavač: Mira Ognjan, mag.oec.

Datum: 9.7.2021

Vrijeme: 14.30 - 15.30 hod.

Prijavite se

Menadžerski ugovori i obračun menadžerskih naknada

Predavač: Ivan Vidas, struč.spec.oec.

Datum: 12.7.2021

Vrijeme: 14.30 - 15.30 hod.

Prijavite se

Upravljanje kontinuitetom poslovanja u slučaju požara

Predavač: dr.sc. Darko Palačić

Datum: 13.7.2021

Vrijeme: 14.30 - 15.00 hod.

Prijavite se

Ozljede na radu

Predavač: dr.sc Darko Palačić

Datum: 20.8.2021

Vrijeme: 14.30 - 15.00 hod.

Prijavite se

Planiranje i regrutacija zaposlenika te izbor najboljeg kandidata

Predavač: Ivan Vidas, struč.spec.oec.

Datum: 24.8.2021

Vrijeme: 14.30 - 15.30 hod.

Prijavite se

Računovodstvo vremenskih razgraničenja

Predavač: Silvija Pretnar Abičić

Datum: 26.8.2021

Vrijeme: 14.30 - 15.15 hod.

Prijavite se