Aktualna ponuda webinara za pretplatnike

Upozoravamo, webinari za pretplatnike su dostupni samo za kupce koji su platili pretplatu na online proizvod izdavačke kuće Verlag Dashöfer d.o.o. Nažalost, registracija nije moguća za nekorisnike.

Registracijom na webinare za pretplatnike pristajete na kontakt putem naših društvenih mreža - Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram.

Kako poboljšati produktivnost radnika - uspješno delegiranje zadataka i feedback

Predavač: Ivan Vidas, sruč.spec.oec.

Datum: 6.7.2022

Vrijeme: 14.30 - 15.30 hod.

Prijavite se

Prekršajne i kaznene odgovornosti poslodavca i ovlaštenika u području zaštite na radu

Predavač: Stanislav Topić

Datum: 12.7.2022

Vrijeme: 10.30 - 11.30 hod.

Prijavite se

Važnost etike i načela javne nabave u sustavu javne nabave

Predavač: Marijana Šperanda, dipl.oec.

Datum: 14.7.2022

Vrijeme: 9.00 - 9.45 hod.

Prijavite se