Aktualna ponuda webinara uz mogućnost postavljanja pitanja.

Registracijom na webinar pristajete na kontakt putem naših društvenih mreža - Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram.

Otpremnine i bolovanja

Predavač: Ivan Vidas, struč.spec.oec.

Datum: 6.10.2021

Vrijeme: 14.30 - 15.30 hod.

Prijavite se

Provedba pregovaračkog postupka javne nabave s naglaskom na žurnost postupanja

Predavač: Marijana Šperanda

Datum: 12.10.2021

Vrijeme: 14.30 - 15.30 hod.

Prijavite se

Primjena obrasca Dozvola za rad za opasne poslove

Predavač: Darko Palačić

Datum: 19.10.2021

Vrijeme: 14.30 - 15.00 hod.

Prijavite se

Održivo gospodarenje otpadom na razini JLS

Predavač: Ksenija Papa

Datum: 26.10.2021

Vrijeme: 14.30 - 15.30 hod.

Prijavite se

Merger direktiva - porez na dobit

Predavač: Ksenija Cipek

Datum: 4.11.2021

Vrijeme: 14.30 - 15.30 hod.

Prijavite se

Neoporezivi primici i primici na koje se ne plaća porez na dohodak

Predavač: Ksenija Cipek

Datum: 11.11.2021

Vrijeme: 14.30 - 15.30 hod.

Prijavite se

Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti, s posebnim osvrtom na poljoprivredu i šumarstvo

Predavač: Ksenija Cipek

Datum: 2.12.2021

Vrijeme: 14.30 - 15.30 hod.

Prijavite se