besplatni webinari

Najvažnije značajke postupanja po čl.293 i 263 ZJN 2016

Predavač/ica: Marijana Šperanda

Datum: 16.4.2021

Vrijeme: 14.30 - 15.30 sati.

Računovodstveno vođenje EU projekta

Predavač/ica: Katarina Boban Filipančić

Datum: 20.4.2021

Vrijeme: 9.00 - 10.00 sati.

Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak

Predavač/ica: Ksenija Cipek

Datum: 12.5.2021

Vrijeme: 15.00 - 16.00 sati.

Hot desking

Predavač/ica: Ivan Vidas

Datum: 21.5.2021

Vrijeme: 10.30 - 11.30 sati.