Aktualna ponuda webinara za pretplatnike

Upozoravamo, webinari za pretplatnike su dostupni samo za kupce koji su platili pretplatu na online proizvod izdavačke kuće Verlag Dashöfer d.o.o. Nažalost, registracija nije moguća za nekorisnike.

Registracijom na webinare za pretplatnike pristajete na kontakt putem naših društvenih mreža - Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram.

Dnevnice za službena putovanja, Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Predavač: Ivan Vidas, mag.oec.

Datum: 28.2.2024

Vrijeme: 10.30 - 11.30 hod.

Prijavite se

Obračunski listić kao ovršna isprava

Predavač: Darko Graf, dipl.iur.

Datum: 8.3.2024

Vrijeme: 10.00 - 10.30 hod.

Prijavite se

Mitovi i legende o procjeni rizika iz zaštite na radu

Predavač: dr.sc. Darko Palačić

Datum: 19.3.2024

Vrijeme: 13.00 - 13.45 hod.

Prijavite se