Aktualna ponuda webinara za pretplatnike

Upozoravamo, webinari za pretplatnike su dostupni samo za kupce koji su platili pretplatu na online proizvod izdavačke kuće Verlag Dashöfer d.o.o. Nažalost, registracija nije moguća za nekorisnike.

Registracijom na webinare za pretplatnike pristajete na kontakt putem naših društvenih mreža - Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram.

Izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedba dokumenata prostornog uređenja

Predavač: Mladen Puškarić, dipl. iur., voditelj Hrvatske zajednice općina

Datum: 13.6.2023

Vrijeme: 10.30 - 11.30 hod.

Prijavite se

Računovodstveni i porezni tretman nekretnina u vlasništvu Društva

Predavač: dr. sc. Mira Ognjan, stalni sudski vještak za financije

Datum: 14.6.2023

Vrijeme: 14.30 - 15.30 hod.

Prijavite se

Razlika između korektivnih radnji i korekcija (popravaka)

Predavač: Ksenija Papa, dipl. ing. kem.

Datum: 19.6.2023

Vrijeme: 14.30 - 15.30 hod.

Prijavite se

Godišnji odmor i regres u 2023. godini

Predavač: Ivan Vidas, mag. oec.

Datum: 27.6.2023

Vrijeme: 10.30 - 11.30 hod.

Prijavite se

Zeleni plan - čisti zrak i voda, zdrava zemlja i bioraznolikost

Predavač: Ksenija Papa, dipl. ing. kem.

Datum: 7.7.2023

Vrijeme: 14.30 - 15.30 hod.

Prijavite se