Aktualna ponuda webinara za pretplatnike

Upozoravamo, webinari za pretplatnike su dostupni samo za kupce koji su platili pretplatu na online proizvod izdavačke kuće Verlag Dashöfer d.o.o. Nažalost, registracija nije moguća za nekorisnike.

Registracijom na webinare za pretplatnike pristajete na kontakt putem naših društvenih mreža - Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram.

Tumačenje novog Pravilnika o gospodarenju otpadom

Predavač: Hrvoje Buljan

Datum: 7.10.2022

Vrijeme: 10.30 - 11.30 hod.

Prijavite se

Novosti pri kontroli uvoza biljne hrane i hrane za životinje

Predavač: mr.sc.Koraljka Knezić, dipl.ing.preh.teh

Datum: 11.10.2022

Vrijeme: 14.00 - 15.00 hod.

Prijavite se

Računovodstveno praćenje procesa proizvodnje

Predavač: Mira Ognjan, mag.oec.

Datum: 19.10.2022

Vrijeme: 14.30 - 15.30 hod.

Prijavite se

Ključne faze pregleda i ocjene ponuda s praksom DKOM-a i VUS-a

Predavač: Marijana Šperanda

Datum: 20.10.2022

Vrijeme: 10.30 - 11.15 hod.

Prijavite se

Novine koje donosi novi Zakon o radu po pitanju rada od kuće

Predavač: Ivan Vidas, struč.spec.oec.

Datum: 25.10.2022

Vrijeme: 10.30 - 11.30 hod.

Prijavite se