Aktualna ponuda webinara za pretplatnike

Upozoravamo, webinari za pretplatnike su dostupni samo za kupce koji su platili pretplatu na online proizvod izdavačke kuće Verlag Dashöfer d.o.o. Nažalost, registracija nije moguća za nekorisnike.

Registracijom na webinare za pretplatnike pristajete na kontakt putem naših društvenih mreža - Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram.

Pripreme za završni račun (provjera knjigovodstvenih stanja dugotrajne i kratkotrajne imovine)

Predavač: mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

Datum: 9.2.2023

Vrijeme: 14.30 - 16.00 hod.

Prijavite se

Ispravci PDV-a

Predavač: dr.sc. Mira Ognjan, stalni sudski vještak za financije

Datum: 10.2.2023

Vrijeme: 14.30 - 15.30 hod.

Prijavite se

Jedinice lokalne samouprave i gospodarenje otpadom - regulativa i praksa

Predavač: mr. sc. Hrvoje Buljan, dipl. ing. kem. tehn.

Datum: 14.2.2023

Vrijeme: 10.30 - 11.30 hod.

Prijavite se