Seminar:
Dvodnevni webinar: Koordinator za uvođenje EUR-a

- Prilagodba poduzeća za uvođenje EUR-a

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: Eur bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: -dnevni | vrijeme

Tema

Hrvatska planira uvesti euro kao službenu valutu od 1.siječnja 2023. godine. Zamjena kune eurom obuhvatit će tri razdoblja: pripremno razdoblje, razdoblje dvojnog optjecaja te razdoblje nakon završetka dvojnog optjecaja. Ova odluka imati će značajan utjecaj na poslovanje poduzeća, počevši od same obveze trgovaca i pružatelja usluga za dvojnim iskazivanjem cijena. Osim vanjskih utjecaja ove promjene, uvođenje eura zahtijevat će i prilagođavanje internih mehanizama poduzeća. Prvenstveno, izmjene će biti vidljive na ugovorima o radu te načinu provođenja ovrhe na plaći. Veliki naglasak se stavlja na zaštitu potrošača u prijelaznom razdoblju te će poduzeća biti podložna raznim regulacijama. Zamjenom kune s eurom dovest će do automatskog preračunavanje koje će se odraziti na kredite, leasing te vrijednosne papire. Važno je napomenuti da računovodstveni segment poslovanja će biti pod velikim utjecajem od izmjena u financijskim izvještavanjima, visinama plaće, tretiranja tečajnih razlika pa do obračuna poreza i blagajničkog poslovanja.

Namjena webinara je prikazati polaznicima stavke koje podliježu promjenama uvođenja eura te im pokazati mehanizme prilagodbe. Polaznicima će biti prikazani primjeri koje će moći primijeniti u vlastitome poslovanju te u konačnici olakšati si prelazak eura kao službene valute.

termin

Trenutačno nemamo određen termin. Ako ste zainteresirani za seminar o ovoj temi, molimo vas da nam se obratite putem obrasca za kontakt.
Najraniji termin:
Mjesto:

Sadržaj - Dvodnevni webinar: Koordinator za uvođenje EUR-a

Pravni aspekt uvođenja EUR-a, 10.1.2023. od 9 do 12 sati

 1. Uvod
 • Smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom
 • Zakon o uvođenju eura 
 1. Utjecaj na ugovorne odnose
 • Ugovor o radu
 • Obračunski list
 1. Zaštita potrošača
 • Uvod i naglasak na pošteno iskazivanje
 • Dvojno iskazivanje cijena trgovci
 • Dvojno iskazivanje cijena banke
 • Dvojno iskzivanje cijena poslodavci
 1. Ovrha
 • Izravna ovrha
 • Suglasnost o zapljeni plaće
 • Ovrha na plaći
 1. Automatsko preračunavanje
 • Financijska agencija
 • Preračunavanje računa u banci
 • Preračunavanje kredita
 • Preračunavanje ugovora o leasingu
 • Preračunavanje vrijednosnih papira
 • Prilagodba kamatnih stopa
 • Novčane kazne
 1. Nadzor
 • Nadzor nad primjenom zakona
 • Inspekcijski nadzor
 • Prekršaji

Računovodstveni apsekt uvođenja EUR-a, 11.1.2023. od 9 do 12 sati

 1. Izvještavanje o stavkama u financijskim izvještajima od datuma uvođenja eura
 • Obračunsko razdoblje
 • Međunarodni računovodstveni standardi
 • Redoviti financijski izvještaji ( poslovne knjige, godišnji fin. Izvještaji)
 • Proračuni i financijski planovi
 1. Isplata predujmova nakon uvođenja eura
 2. Visina plaće, mirovinska i socijalna davanja
 3. Tečajne razlike
 4. Procjena troškova
 5. Amortizacija dugotrajne materijalne imovine
 6. Porez
 • Prijava poreza i drugih javnih davanja
 • Preračunavanje PDV-a
 • Utvrđivanje iznosa prometa za potrebe porezne registracije
 1. Elektroničke blagajne
 • Zakonodavstvo
 • Certifikacija
 • Bitno stanje blagajničke potvrde
 • Pretvorba porezne i PDV osnovice
 • Dnevni i mjesečni rokovi

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

Hrvatska planira uvesti euro kao službenu valutu od 1.siječnja 2023. godine. Zamjena kune eurom obuhvatit će tri razdoblja: pripremno razdoblje, razdoblje dvojnog optjecaja te razdoblje nakon završetka dvojnog optjecaja. Ova odluka imati će značajan utjecaj na poslovanje poduzeća, počevši od same obveze trgovaca i pružatelja usluga za dvojnim iskazivanjem cijena. Osim vanjskih utjecaja ove promjene, uvođenje eura zahtijevat će i prilagođavanje internih mehanizama poduzeća. Prvenstveno, izmjene će biti vidljive na ugovorima o radu te načinu provođenja ovrhe na plaći. Veliki naglasak se stavlja na zaštitu potrošača u prijelaznom razdoblju te će poduzeća biti podložna raznim regulacijama. Zamjenom kune s eurom dovest će do automatskog preračunavanje koje će se odraziti na kredite, leasing te vrijednosne papire. Važno je napomenuti da računovodstveni segment poslovanja će biti pod velikim utjecajem od izmjena u financijskim izvještavanjima, visinama plaće, tretiranja tečajnih razlika pa do obračuna poreza i blagajničkog poslovanja.

Namjena webinara je prikazati polaznicima stavke koje podliježu promjenama uvođenja eura te im pokazati mehanizme prilagodbe. Polaznicima će biti prikazani primjeri koje će moći primijeniti u vlastitome poslovanju te u konačnici olakšati si prelazak eura kao službene valute.

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Predavač/Predavačica - Dvodnevni webinar: Koordinator za uvođenje EUR-a

Kristian Plazonić, dipl. iur.

Kristian Plazonić, dipl. iur.

Autor je mnogobrojnih stručnih radova iz područja radnog, socijalnog, građanskog postupovnog, trgovačkog i ovršnog prava u pravnim i ekonomskim časopisima. Stručne radove objavio je u časopisima: „Pravo u gospodarstvu“, „Radno pravo“, „Hrvatska pravna revija“, „Pravo i porezi“, „Financije, pravo i porezi“, „Tim4pin magazin“ i dr. Osim stručnih radova, 2007. objavljena mu je knjiga „Radno vrijeme, odmori i dopusti s oglednim primjercima i sudskom praksom.“ U 2014. godini autor je priručnika „Novi Zakon o radu - Praktična pojašnjenja Zakona i stručne upute u priručniku te primjeri dokumenata na CD-u: za trgovačka društva, samostalne poduzetnike i ustanove“, Zagreb. Krajem 2015. godine urednik i koautor je priručnika „Zaštita osobnih podataka - Zakonita uporaba tehnologije u svrhu obrade osobnih podataka tijekom radnog odnosa s primjerima na CD-u, Zagreb.

Dijana Ivanković, bacc. oec.

Dijana Ivanković, bacc. oec.

Radi u računovodstvima privatnih tvrtki. Posljednjih 17 godina radi samostalno u vlastitom knjigovodstvenom servisu.
Dugogodišnji je stručnjak iz prakse, čije iskustvo potvrđuje veliki broj zadovoljnih klijenata (trgovačka društva, obrti, udruge). Osim računovodstvene ekspertize, poseban naglasak na njezin rad obuhvaća razumijevanje i ispravna primjena poreznih propisa. Sudjelovala u brojnim postupcima nadzora PDV-a poreznih obveznika.

Uvjeti i prijava - Dvodnevni webinar: Koordinator za uvođenje EUR-a

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.