Seminar:
Dvodnevni webinar: Pripreme i upute za završni račun

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 2398 kn bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 2-dnevni | vrijeme 09:00-12:00

Tema

Za računovodstvene i porezne stručnjake započinje zahtjevno razdoblje u kojemu je najvažnije utvrditi jesu li dobro optimizirane porezne i računovodstvene obveze. Ako se utvrdi da su se napravile neke pogreške tijekom godine, zadnji je čas da se to ispravi.

Završni račun je neizostavna stavka koju svaki poslodavac mora imati. Iz njega se vidi koliko je uspješno ili neuspješno poslovala određena tvrtka u navedenoj godini. Završni račun čini dokumentacija pod koju se najčešće smatraju zajedno: bilanca, račun dobiti i gubitka, porezna prijava. Potrebno je priložiti i bilješke koje sadržavaju dodatne i dopunske informacije koje nisu prikazane u bilanci i računu dobiti i gubitka. One pružaju dodatne informacije potrebne za pravilno razumijevanje izvještaja. Poduzeće je, sukladno zakonskim odredbama, poslovne knjige tijekom godine dužno voditi sukladno donesenim računovodstvenim politikama poduzeća.

Pridružite nam se na dvodnevnom webinaru gdje će te dobiti sve potrebne upute za uspješno sastavljanje završnog računa te se pipremiti za ovaj zahtjevan zadatak.

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 8.3.2022 - 9.3.2022
Mjesto: ONLINE

Sadržaj - Dvodnevni webinar: Pripreme i upute za završni račun

1. dan, 08.03.2022.

 • Bruto bilanca
 • IOS kupaca i dobavljača i ostale završne kontrole
 • Inventura i knjiženje viškova i manjkova
 • Obračun amortizacije i kontrola sintetike i analitike
 • Obračun članarina i doprinosa
 • Završna knjiženja: saldiranje konta prihoda i rashoda

2. dan, 09.03.2022.

 • Račun dobiti i gubitka i utvrđivanje bruto dobitka ili gubitka
 • Porezno nepriznati troškovi i porezne povlastice
 • Utvrđivanje poreza na dobiti i PD obrazac
 • Akontacija poreza na dobit
 • Porezna imovina i preneseni gubitak
 • Godišnja financijska izvješća: bilanca, RDG, bilješke i odluke
 • GFI-POD– statistička i javna objava

* predavanja se održavaju od 9 - 12 sati.

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

Za računovodstvene i porezne stručnjake započinje zahtjevno razdoblje u kojemu je najvažnije utvrditi jesu li dobro optimizirane porezne i računovodstvene obveze. Ako se utvrdi da su se napravile neke pogreške tijekom godine, zadnji je čas da se to ispravi.

Završni račun je neizostavna stavka koju svaki poslodavac mora imati. Iz njega se vidi koliko je uspješno ili neuspješno poslovala određena tvrtka u navedenoj godini. Završni račun čini dokumentacija pod koju se najčešće smatraju zajedno: bilanca, račun dobiti i gubitka, porezna prijava. Potrebno je priložiti i bilješke koje sadržavaju dodatne i dopunske informacije koje nisu prikazane u bilanci i računu dobiti i gubitka. One pružaju dodatne informacije potrebne za pravilno razumijevanje izvještaja. Poduzeće je, sukladno zakonskim odredbama, poslovne knjige tijekom godine dužno voditi sukladno donesenim računovodstvenim politikama poduzeća.

Pridružite nam se na dvodnevnom webinaru gdje će te dobiti sve potrebne upute za uspješno sastavljanje završnog računa te se pipremiti za ovaj zahtjevan zadatak.

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Ciljana skupina - Dvodnevni webinar: Pripreme i upute za završni račun

Webinar je namijenjen svim zaposlenicima u računovodstvu koji rade i koji će raditi na pripremama završnog računa, inventure, knjiženjima i koji sastavljaju računovodstvene obrasce i godišnje izvješće. Također, namijenjen je svima koji željeli bi znati više.

Predavač/Predavačica - Dvodnevni webinar: Pripreme i upute za završni račun

mr. sc. Kornela Paunović dipl. oec.

mr. sc. Kornela Paunović dipl. oec.

Nakon završenog Ekonomskog fakulteta, smjer financije i računovodstvo stekla je višegodišnje bogato iskustvo u poslovima savjetovanja, upravljanja, vođenja financija, kontrolinga i računovodstva. Trenutno se bavi edukacijama, savjetovanjem i knjigovodstvom kroz vlastito poduzeće.

Uvjeti i prijava - Dvodnevni webinar: Pripreme i upute za završni račun

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se
 • ONLINE
 • 8.3.2022 - 9.3.2022
 • mr. sc. Kornela Paunović dipl. oec.
 • 2398 kn + PDV
Input:

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.