Seminar:
Dvodnevni seminar: Računovodstvo za neračunovođe

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 425 Eur / 3202.16 kn bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 2-dnevni | vrijeme 09:00-13:00

Tema

Svi koji posredno i neposredno upravljaju poslovanjem u organizaciji (trgovačka društva, samostalni poduzetnici i sl.) susreću se s činjenicom da svaka poslovna odluka uvijek ima utjecaja na ekonomiju, računovodstvo, financije i pojedine vrste poreza. Svatko tko je dio lanca u poduzetništvu ima svrhu i cilj raditi posao ili posao koji će imati najbolji mogući rezultat, ne samo s komercijalne strane, već da se uspješno poslovanje ogleda i u imovini poduzeća. organizaciju, povrat poslovanja i ono što je u današnje vrijeme najvažnije - u zajamčenom dnevnom novčanom tijeku poslovanja.

Stoga su neophodna osnovna znanja iz područja ekonomije, računovodstva, poslovnih financija i poreza, što želimo prezentirati i razumjeti u našoj kratkoj i intenzivnoj edukaciji koja je namijenjena svima vama koji trebate razumjeti osnove računovodstva i financija a niste ekonomske struke.

Cilj naše edukacije je ponuditi sadržaj neračunovođama, svima koji se žele upoznati s osnovnim ekonomskim znanjima, na poduzetničkom su putu ili u svom radu shvaćaju da su Vam potrebna odgovarajuća znanja za uspješno razumijevanje i upravljati svojim organizacijama. Želimo Vas upoznati s osnovnim znanjima iz područja ekonomije, računovodstva, financija i poreza. 

Svrha obrazovanja: 

 • polaznicima će se prezentirati sadržaj temeljnih pojmova ekonomije, računovodstva, financija i poreza,
 • upoznat će se s vrstama i podjelama troškova te njihovim utjecajem na poslovni rezultat i prag isplativosti,
 • polaznici će upoznati vrste financijskih izvještaja te važnost ekonomskih kategorija i informacija za daljnje poslovno odlučivanje,
 • polaznici će se informirati i podučiti o osnovnim pojmovima oporezivanja poslovanja te koji su porezno priznati i nepriznati poslovni rashodi koji utječu na oporezivanje poduzeća,
 • sudionici će se upoznati s troškovima koji se svakodnevno javljaju u poslovanju, kao što su: reprezentacija, oglašavanje, donacije, zabava zaposlenika i sl.
 • sudionicima će se prezentirati optimizacija godišnje porezne osnovice.

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 24.10.2023 - 25.10.2023
Mjesto: ONLINE

Sadržaj - Dvodnevni seminar: Računovodstvo za neračunovođe

Predviđeno trajanje dvodnevnog seminara od 09:00 - 13:00 sati.

Sadržaj predavanja:

Računovodstvo i financije

 1. Vrste, značenje i sadržaj financijskih izvještaja (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku).
 2. Razumijevanje financijskih izvještaja - značenje i utjecaj pojedinih kategorija.
 3. Prikaz sadržaja i uloge važnijih ekonomskih kategorija (troškovi, izdaci, prihodi, dobit, novčani tijek, imovina, obveze prema izvorima sredstava, primici, izdaci, kapital, rezervacije i dr.).
 4. Ključne ekonomske kategorije iz bilance, računa dobiti i gubitka i izvješća o novčanom tijeku (dugotrajna i kratkoročna imovina, investicijske nekretnine, potraživanja, zalihe, financijska ulaganja, kapital, inozemni izvori financiranja, rezerviranja, vremenska razgraničenja, troškovi, rashodi, prihodi, amortizacija, primici, rashodi).
 5. „Novčani tok“ – njegov značaj za osiguranje solventnosti.
 6. Razlika između operativne dobiti i novčanog toka.
 7. Vrste i podjela troškova te izračun točke rentabilnosti.
 8. Razumijevanje bitnih pokazatelja poslovanja (vlastitih i poslovnih partnera, kao što su: likvidnost, solventnost, prinos, ekonomičnost, dodana vrijednost, adekvatnost kapitala, zaduženost, investicijski kapacitet, pokazatelji obrtaja imovine).
 9. Tekući instrumenti osiguranja tražbina i obveza.
 10. Kako se predstaviti banci prije uzimanja kredita (kratkoročnog, dugoročnog) - što banke zanima i kako ocjenjuju tvrtke.
 11. Tjedni, mjesečni, polugodišnji i godišnji izvještaji važni za upravljanje i poslovno odlučivanje.
 12. Praktični primjeri, izračuni i rasprava sa sudionicima.

Porezi

 1. Optimiranje porezne osnove.
 2. Porezno priznati i nepriznati rashodi - što to znači za rezultat poslovanja.
 3. Porezne olakšice.
 4. Utjecaj loših potraživanja i loših zaliha na poreznu osnovicu.
 5. Troškovi reprezentacije, donacija, sponzorstava, zabave zaposlenika i promicanja zdravlja na radnom mjestu.
 6. Praktični primjeri, izračuni i rasprava sa sudionicima.

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

Svi koji posredno i neposredno upravljaju poslovanjem u organizaciji (trgovačka društva, samostalni poduzetnici i sl.) susreću se s činjenicom da svaka poslovna odluka uvijek ima utjecaja na ekonomiju, računovodstvo, financije i pojedine vrste poreza. Svatko tko je dio lanca u poduzetništvu ima svrhu i cilj raditi posao ili posao koji će imati najbolji mogući rezultat, ne samo s komercijalne strane, već da se uspješno poslovanje ogleda i u imovini poduzeća. organizaciju, povrat poslovanja i ono što je u današnje vrijeme najvažnije - u zajamčenom dnevnom novčanom tijeku poslovanja.

Stoga su neophodna osnovna znanja iz područja ekonomije, računovodstva, poslovnih financija i poreza, što želimo prezentirati i razumjeti u našoj kratkoj i intenzivnoj edukaciji koja je namijenjena svima vama koji trebate razumjeti osnove računovodstva i financija a niste ekonomske struke.

Cilj naše edukacije je ponuditi sadržaj neračunovođama, svima koji se žele upoznati s osnovnim ekonomskim znanjima, na poduzetničkom su putu ili u svom radu shvaćaju da su Vam potrebna odgovarajuća znanja za uspješno razumijevanje i upravljati svojim organizacijama. Želimo Vas upoznati s osnovnim znanjima iz područja ekonomije, računovodstva, financija i poreza. 

Svrha obrazovanja: 

 • polaznicima će se prezentirati sadržaj temeljnih pojmova ekonomije, računovodstva, financija i poreza,
 • upoznat će se s vrstama i podjelama troškova te njihovim utjecajem na poslovni rezultat i prag isplativosti,
 • polaznici će upoznati vrste financijskih izvještaja te važnost ekonomskih kategorija i informacija za daljnje poslovno odlučivanje,
 • polaznici će se informirati i podučiti o osnovnim pojmovima oporezivanja poslovanja te koji su porezno priznati i nepriznati poslovni rashodi koji utječu na oporezivanje poduzeća,
 • sudionici će se upoznati s troškovima koji se svakodnevno javljaju u poslovanju, kao što su: reprezentacija, oglašavanje, donacije, zabava zaposlenika i sl.
 • sudionicima će se prezentirati optimizacija godišnje porezne osnovice.

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Predavač/Predavačica - Dvodnevni seminar: Računovodstvo za neračunovođe

Dijana Ivanković bacc.oec.

Dijana Ivanković bacc.oec.

Radi u računovodstvima privatnih tvrtki. Posljednjih 17 godina radi samostalno u vlastitom knjigovodstvenom servisu.
Dugogodišnji je stručnjak iz prakse, čije iskustvo potvrđuje veliki broj zadovoljnih klijenata (trgovačka društva, obrti, udruge). Osim računovodstvene ekspertize, poseban naglasak na njezin rad obuhvaća razumijevanje i ispravna primjena poreznih propisa. Sudjelovala u brojnim postupcima nadzora PDV-a poreznih obveznika.

Uvjeti i prijava - Dvodnevni seminar: Računovodstvo za neračunovođe

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se
 • ONLINE
 • 24.10.2023 - 25.10.2023
 • Dijana Ivanković bacc.oec.
 • 425 Eur / 3202.16 kn + PDV
Input:

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.